Oddelki in ambulante
Čakalne dobe v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec:


Na dan 30.09.2017 v ambulantni dejavnosti

Na dan 30.09.2017 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.08.2017 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.08.2017 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.07.2017 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.07.2017 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 30.06.2017 v ambulantni dejavnosti

Na dan 30.06.2017 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.05.2017 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.05.2017 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 30.04.2017 v ambulantni dejavnosti

Na dan 30.04.2017 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.03.2017 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.03.2017 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.03.2017

Na dan 28.02.2017 v ambulantni dejavnosti

Na dan 28.02.2017 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 28.02.2017

Na dan 31.01.2017 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.01.2017 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.01.2017

Na dan 31.12.2016 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.12.2016 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.12.2016

Na dan 30.11.2016 v ambulantni dejavnosti

Na dan 30.11.2016 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.11.2016

Na dan 31.10.2016 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.10.2016 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.10.2016

Na dan 30.09.2016 v ambulantni dejavnosti

Na dan 30.09.2016 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.09.2016

Na dan 31.08.2016 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.08.2016 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.08.2016


Na dan 31.07.2016 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.07.2016 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.07.2016

Na dan 30.06.2016 v ambulantni dejavnosti

Na dan 30.06.2016 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 30.06.2016


Na dan 31.05.2016


Na dan 31.05.2016 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.05.2016 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 30.04.2016 v ambulantni dejavnosti

Na dan 30.04.2016 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 30.04.2016


Na dan 31.03.2016 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.03.2016 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.03.2016


Na dan 29.02.2016 v ambulantni dejavnosti


Na dan 29.02.2016 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 29.02.2016


Na dan 31.01.2016 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.01.2016 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.01.2016


Na dan 31.12.2015


Na dan 31.12.2015 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.12.2015 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 30.11.2015 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.11.2015 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 30.11.2015

Na dan 31.10.2015 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.10.2015 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.10.2015


Na dan 30.09.2015 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.09.2015 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.09.2015


Na dan 31.08.2015 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.08.2015 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.08.2015


Na dan 31.07.2015 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.07.2015 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.07.2015


Na dan 30.06.2015 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.06.2015 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 30.06.2015

Na dan 31.05.2015 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.05.2015 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.05.2015

Na dan 30.04.2015 v ambulantni dejavnosti

Na dan 30.04.2015 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 30.04.2015

Na dan 31.03.2015 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.03.2015 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.03.2015

Na dan 28.02.2015 v ambulantni dejavnosti

Na dan 28.02.2015 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 28.02.2015

Na dan 31.01.2015 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.01.2015

Na dan 31.12.2014

Na dan 31.12.2014 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.12.2014 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 30.11.2014 v ambulantni dejavnosti

Na dan 30.11.2014 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 30.11.2014

Na dan 31.10.2014 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.10.2014 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.10.2014

Na dan 30.09.2014 v ambulantni dejavnosti

Na dan 30.09.2014 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 30.09.2014

Na dan 31.08.2014 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.08.2014 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.08.2014

Na dan 31.07.2014 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.07.2014 v bolnišnični dejavnosti

Na dan 31.07.2014


Na dan 30.06.2014 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.06.2014 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.06.2014


Na dan 31.05.2014 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.05.2014 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.05.2014


Na dan 30.04.2014 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.04.2014 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.04.2014


Na dan 31.03.2014 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.03.2014 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.03.2014


Na dan 28.02.2014 v ambulantni dejavnosti

Na dan 28.02.2014 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 28.02.2014


Na dan 31.01.2014 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.01.2014 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.01.2014


Na dan 31.12.2013 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.12.2013 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.12.2013


Na dan 30.11.2013 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.11.2013 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.11.2013


Na dan 31.10.2013 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.10.2013 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.10.2013


Na dan 30.09.2013 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.09.2013 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.09.2013


Na dan 31.08.2013 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.08.2013 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.08.2013


Na dan 31.07.2013 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.07.2013 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.07.2013


Na dan 30.06.2013 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.06.2013 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.06.2013


Na dan 31.05.2013 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.05.2013 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.05.2013


Na dan 30.04.2013 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.04.2013 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.04.2013


Na dan 31.03.2013 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.03.2013 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.03.2013


Na dan 28.02.2013 v ambulantni dejavnosti


Na dan 28.02.2013 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 28.02.2013


Na dan 31.01.2013


Na dan 31.12.2012 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.12.2012 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.12.2012


Na dan 30.11.2012 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.11.2012 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.11.2012

Na dan 31.10.2012


Na dan 31.10.2012 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.10.2012 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.09.2012 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.09.2012 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.09.2012


Na dan 31.08.2012 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.08.2012 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.08.2012


Na dan 31.07.2012 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.07.2012 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.07.2012


Na dan 30.06.2012 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.06.2012 v bolnišnični dejavnost
i

Na dan 30.06.2012


Na dan 31.05.2012 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.05.2012 v bolnišnični dejavnost
i

Na dan 31.05.2012


Na dan 30.04.2012 v ambulantni dejavnost
i

Na dan 30.04.2012 v bolnišnični dejavnost
i

Na dan 30.04.2012


Na dan 31.03.2012 v ambulantni dejavnost
i

Na dan 31.03.2012 v bolnišnični dejavnost
i

Na dan 31.03.2012


Na dan 29.02.2012 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 29.02.2012 v ambulantni dejavnost
i

Na dan 29.02.2012


Na dan 31.01.2012


Na dan 31.12.2011 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.12.2011 v ambulantni dejavnosti


Na dan 31.12.2011


Na dan 30.11.2011


Na dan 31.10.2011


Na dan 30.09.2011


Na dan 31.08.2011 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 31.08.2011 v ambulantni dejavnosti

Na dan 31.08.2011

Na dan 31.07.2011


Na dan 30.06.2011


Na dan 31.05.2011


Na dan 30.04.2011 v bolnišnični dejavnosti


Na dan 30.04.2011 v ambulantni dejavnosti


Na dan 30.04.2011


Na dan 31.03.2011


Na dan 01.03.2011


Na dan 01.02.2011


V ambulantni dejavnosti na dan 01.01.2011

V bolnišnični dejavnosti na dan 01.01.2011


V ambulantni dejavnosti na dan 31.08.2010

V bolnišnični dejavnosti na dan 31.08.2010


Čakalne dobe na dan 30.04.2010


Čakalne dobe na dan 31.12.2009Odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec:

v. d. direktorice asist. dr. Jasna Uranjek, dr. med.
e-pošta: jasna.uranjek@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 404

Namestnica odgovorne osebe čakalnega seznama:
Pomočnica direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo:
Tina Vetter, mag. zdr. nege
e-pošta: tina.vetter@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 435