Razpisi in javna naročila


 

aktualni razpisi


Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/23-2018
Številka objave na Portalu JN:JN003307/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=867
Predmet JN: Nabava tiskalnika za preparate in tiskalnika za kasete

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN/21-2018
Številka objave na Portalu JN:JN002980/2018-B01.
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=566
Predmet JN: Sanacija hladilnic in jedilnice v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec

PZI načrti, tehnična poročila, sheme
, ElektroinštalacijeStrojne inštalacije in GO delaTehnološka oprema

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN18/2018
Številka objave na Portalu JN:JN002380/2018-B01, 2018/S 065-144371, 03.04.2018
Predmet JN:MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO, MEHANSKI ŠIVI, ŽILNE PROTEZE

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN16/2018
Številka objave na Portalu JN:JN002379/2018-B01, 2018/S 065-144316, 03.04.2018
Predmet JN:KOLČNE IN RAMENSKE ENDOPROTEZE

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/15-2018
Številka objave na Portalu JN: JN002305/2018-W01
Predmet JN:  Sanacija hladilnic v kuhinji Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

Razpisna dokumentacija in projektantska predračuna s popisi GOI del in tehnološke opreme dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).


Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: NMV13/2018
Številka objave na Portalu JN:JN002090/2018-W01, 29.03.2018
Predmet JN:MATERIAL ZA DIAGNOSTIČNO IN INTERVENTNO RADIOLOGIJO

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN12/2018
Številka objave na Portalu JN:JN002173/2018-B01, 2018/S 063-139449, 29.03.2018
Predmet JN:FARMACEVTSKE KEMIKALIJE, RAZKUŽILA IN MILA; FARMACEVTSKA EMBALAŽA

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN04/2018
Številka objave na Portalu JN:JN002172/2018-B01, 2018/S 063-139455, 29.03.2018
Predmet JN:LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL IN REAGENTI

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN14/2018
Številka objave na Portalu JN:JN002033/2018-B01, 2018/S 062-136817, 28.03.2018
Predmet JN:OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN06/2018
Številka objave na Portalu JN:JN002034/2018-B01, 2018/S 062-136812, 28.03.2018
Predmet JN:NABAVA ZDRAVIL

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/19-2018
Številka objave na Portalu JN:JN002330/2018-W01.
Predmet JN: Nakup hladilnika in zamrzovalnika za zdravila

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Konkurenčni dialog: Prenova in posodobitev IT infrastrukture v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN 8-2018
Številka objave na Portalu JN:JN001578/2018-B01
Predmet JN: Prenova in posodobitev IT infrastrukture v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).