O bolnišnici in lokacija: Uprava


Direktor:
Janez Lavre, dr. med.
e-pošta: janez.lavre@sb-sg.si

Tajništvo uprave:
Rok Šater, dipl. upr. org.
e-pošta: rok.sater@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 404

Služba za odnose z javnostmi:
Helena Slemenik, spec.
e-pošta: helena.slemenik@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 420, 041 305 737

V. d. strokovne direktorice:
dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol.
e-pošta: jana.makuc@sb-sg.si

Pomočnica direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo:
Tina Vetter, mag. zdr. nege
e-pošta: tina.vetter@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 406

V. d. pomočnice direktorja za splošne in kadrovske zadeve:
mag. Simona Svetina Apat, univ. dipl. soc. del.
e-pošta: simona.svetina@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 426

V. d. pomočnice direktorja za upravno in ekonomsko področje:
Ivanka Linasi, univ. dipl. ekon.
e-pošta: ivanka.linasi@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 415