O bolnišnici in lokacija: Vodstvo bolnišnice


 
Jasna Uranjek

      
Direktor bolnišnice
Janez Lavre, dr. med.

 


 

V.d. strokovne direktorice 
Dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol.

 


 

Tina Vetter


Pomočnica direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo
Tina Vetter, mag. zdr. nege
e-pošta: tina.vetter@sb-sg.si
 


 

Ivanka Linasi


V.d. pomočnice direktorja za upravno in ekonomsko področje
Ivanka Linasi, univ. dipl. ekon.
e-pošta: ivanka.linasi@sb-sg.si

 


 

Simona Svetina Apat

V.d. pomočnice direktorja za splošne in kadrovske zadeve
mag. Simona Svetina Apat, univ. dipl. soc. del.
e-pošta: simona.svetina@sb-sg.si