Aktualno

»Naj se možganske kap ne zgodi tebi«

»Naj se možganske kap ne zgodi tebi«

29. oktober obeležujemo svetovni dan možganske kapi. Ta dan je posvecen ozavešcanju javnosti o možganski kapi, ki je tretji najpogostejši vzrok smrti v svetu in pri nas. Eva Mori, dr. med., spec. nevrologinja, v.d. vodja enote za nevrologijo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, nam je ob svetovnem dnevu možganske kapi, ki letos poteka pod sloganom »Naj se možganske kap ne zgodi tebi« povedala: » V Sloveniji utrpi možgansko kap okrog 4000 ljudi na leto. V naši ustanovi je zaradi te bolezni letno hospitaliziranih okrog 130 bolnikov, veliko pa jih na sreco utrpi le prehodno pretocno motnjo ali manjšo kap, pri katerih sprejem v bolnišnico mnogokrat ni potreben. Verjetnost, da bo clovek tekom življenja utrpel možgansko kap je skoraj 25%. Na sreco dobro vemo, kateri so dejavniki tveganja za možgansko kap, zato se z zdravim nacinom življenja in obvladovanjem kronicnih bolezni kot so povišan krvni tlak, sladkorna bolezen in atrijska fibrilacija da to tveganje bistveno zmanjšati. Možganska kap pa ni le bolezen starih ljudi; tretjina jih je namrec ob nastanku kapi še vedno delovno aktivnih. Ker bolezen pogosteje kot smrt povzroci trajno invalidnost,  bolniki pa v polovici primerov po kapi vec niso sposobni živeti popolnoma samostojno, je še toliko pomembneje, da se v družbi poleg promocije zdravega nacina življenja dela tudi na ozavešcanju o nuji hitre prepoznave možganske kapi. Prej, ko bolnik sam, še pogosteje pa svojci, možgansko kap prepoznajo in poklicejo 112, vecja je verjetnost dobrega izida. Pri ishemicni možganski kapi je namrec le 4,5 ur casa za tromboliticno zdravljenje, števec pa pricne teci ob nastanku težav. Na Internem oddelku SBSG s pomocjo telemedicinske mreže TeleKap omogocamo obravnavo bolnikov z akutno možgansko kapjo 365 dni na leto 24 ur na dan. Ce je potrebno le tromboliticno zdravljenje, ga izvedemo v Enoti za intenzivno interno medicino, v primeru potrebe po mehanskem zdravljenju zapore vecje možganske arterije ali težjih oblik možganskih krvavitev pa so bolniki urgentno premešceni na Nevrološko kliniko v LJ.«