Aktualno

Lions Klub Slovenj Gradec podaril donacijo v vrednosti 3.600€

Lions Klub Slovenj Gradec podaril donacijo v vrednosti 3.600€

Lions Klub Slovenj Gradec je podaril donacijo v vrednosti 3.600 evrov Splošni bolnišnici Slovenj Gradec za nakup dveh enot za 24 - urno spremljanje krvnega tlaka pacientov s sladkorno boleznijo. Enoti, s katerima se bo reševala urejenost krvnega tlaka pri sladkornih pacientih, bo ena izmed njiju stacionarna, nameščena v Ambulanti za diabetologijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, druga pa bo mobilna in bo z njo omogočeno pokrivanje dislociranih enot na Koroškem.

Denarna sredstva so bila zbrana na dobrodelnem plesu Lions kluba Slovenj Gradec. Simbolični ček je direktorju Janezu Lavretu, dr. med. in zdravnici Metki Epšek Lenart, dr. med., predal predsednik Lions kluba Slovenj Gradec, asist. Boris Pospihalj, dr. med.

Janez Lavre, dr. med., direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec: V imenu zaposlenih v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, se zahvaljujem članom Lions kluba Slovenj Gradec, ki so s svojim dobrodelnim prispevkom omogočili nakup 2-enot za spremljanje krvnega tlaka pacientov s sladkorno boleznijo. Spremljanje krvnega tlaka pri pacientih, ki so oboleli za sladkorno boleznijo je zelo pomembno. Prepričani smo, da bo na ta način olajšana marsikatera negotovost pri pacientih, njihova zdravstvena obravnava pa strokovna in kakovostna.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec