Aktualno

OBVESTILO O IZVAJANJU PSIHIATRIČNIH STORITEV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

OBVESTILO O IZVAJANJU PSIHIATRIČNIH STORITEV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Spoštovani!

V času epidemije delo v psihiatrični ambulanti poteka po spremenjenem režimu, pri čemer smo upoštevali navodila in priporočila RSK za psihiatrijo in Združenja psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu, ki nas je pozvalo, da v največji meri zagotavljamo pomoč osebam s psihičnimi motnjami v lokalnem okolju, tudi v času trajanja epidemije.

V ambulanti se izvajajo nujni pregledi po predhodni telefonski najavi. Obravnavamo tudi paciente napotene pod stopnjo nujnosti zelo hitro pri čemer za čas trajanja izrednih epidemioloških razmer izjemoma delamo triažo za to stopnjo nujnosti. Prav tako se za paciente, ki so že vodeni pri nas, izvajajo neodložljive storitve in pregledi katerih opustitev bi predstavljala veliko tveganje za poslabšanje, ki bi lahko vodilo v urgentno psihiatrično stanje. Za paciente smo dosegljivi tudi za ne nujne primere preko telefona vsak delovnik 8.-11. ure in 12.-14. ure.

Za razumevanje in sodelovanje v teh neprijetnih časih se vam zahvaljujemo.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec