Aktualna naročila

Naročila

Zdravstveni potrošni material za RESPIRATORNO TERAPIJO, DILATACIJA, KATETRI

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN12/2019

Številka objave na Portalu JN: JN003888/2019-B01, 07.06.2019
Predmet JN: Zdravstveni potrošni material za RESPIRATORNO TERAPIJO, DILATACIJA, KATETRI

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec