Oddelek za interno medicino


 


Ure obiskov:

od 11 ure do 13 ure
od 17 ure do 19 ure

Telefon oddelkov: 02 88 23 400

IPP internistična prva pomoč-ambulanta: 02 88 23 456

Ambulanta za sladkorno bolezen:
02 88 23 458

Lokacija oddelka:

V.d.predstojnice Oddelka za interno medicino:
Irena Umek Bricman, dr. med., specialistka interne medicine in specialistka hematologije
tel: 02 88 23 400
e-posta:irena.bricman(at)sb-sg.si

 

Katjusa MravljakGlavna medicinska sestra Oddelka za interno medicino:
Lidija Reiter, dipl. m. s.

tel: 02 88 23 449
e-pošta: lidija.reiter(at)sb-sg.si
 


Enota za interno medicino
tel.: 02 88 23 400


Enota za intenzivno interno medicino (EIIM)
tel.: 02 88 23 450

SPREMENJEN URNIK OBISKOV NA ENOTI ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO:
VSAK DAN MED 11.30 - 12.00, ter med 15.00 - 16.00
Termin za informacije svojcem: vsak dan med 11.30 - 12.00 ter med 14.45 - 15.00Enota za nuklearno medicino
tel.: 02 88 23 479
...več o enoti za nuklearno medicinoEnota za kardiopulmonalno in ultrazvočno diagnostico
tel.: 02 88 23 501
...Obvestilo preiskovancem


Enota za diagnostično in terapevtsko endoskopijo
tel.: 02 88 23 453
...Navodila za paciente

 
Enota za nevrologijo 
tel.: 02 88 23 632


Center za zdravljenje Fabryjeve bolezni
tel.: 02 88 23 524Navodila za bolnike oddelka za interno medicino

Bibliografija oddelka


 

 
 

Diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1992. leta. Specialistični izpit s področja interne medicine opravila leta 1998. V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec dela od 1994. Ožja strokovna področja, s katerimi se ukvarja, so obolenja krvi, motnje strjevanja krvi, venske tromboze in obolenja ožilja. Dodatno usposabljanje za opravljanje ultrazvočnih preiskav ožilja je opravila leta 1998 v Zagrebu.

Diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2000. Od istega leta zaposlen v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Specialistični izpit s področja interne medicine je opravil leta 2008. Dela v enoti intenzivne interne medicine, IPP ambulanti, opravlja endoskopske preiskave prebavil. Ožje področje, s katerim se ukvarja, so bolezni prebavil.

Diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1987. leta. Specialistični izpit s področja interne medicine opravil 1993. V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec dela od 1987. V letih 1998 do 2002 pomočnik direktorja za strokovne zadeve. Od 2003 predstojnik Oddelka za interno medicino. Leta 2007 podeljen naziv primarija ter leta 2008 član Zdravstvenega sveta Slovenije. Ožje strokovno področje, s katerim se ukvarja, so bolezni srca in ožilja ter preprečevanje trombemboličnih zapletov in antikoagulacijsko zdravljenje. Član delovne skupine za srčno popuščanje in sekundarno preventivo in srčno rehabilitacijo pri Združenju kardiologov Slovenije ter član upravnega odbora Sekcije za antikoagulacijsko zdravljenje in preprečevanje trombemboličnih zapletov. Od leta 2000 do 2008 član Odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1996, specialistični izpit s področja interne medicine pa opravil leta 2001. V SB Slovenj Gradec dela od leta 1996, od leta 2005 vodja Enote za intenzivno interno medicino, kar predstavlja tudi njegovo ožje področje dela. Dodatno se ukvarja s kardiologijo in predvsem ehokardiografijo; na tem področju poteka tudi njegovo klinično usmerjeno raziskovalno delo. Z raziskavami o praktični uporabi tkivne Dopplerske ehokardiografije je leta 2004 dosegel naziv magister in leta 2006 doktor znanosti. Je asistent na Medicinski fakulteti v Mariboru in predavatelj na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru, oboje za področje interne medicine.

L. 1997 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, specialistični izpit s področja interne medicine je opravila l. 2004. Na Internem oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec zaposlena od l. 1999 in dela kot vodja v Enoti za interno intenzivno medicino. Ukvarja se z ožjimi strokovnimi področji kot sta intenzivna medicina in kardiologija. Sočasno se je v tujini izobraževala v letalski medicini in pridobila EASA licenco pooblaščenega letalskega zdravnika za preglede letalskega osebja razreda 1/2/LAPL/CC/drugo osebje v letalstvu/padalci.

Diplomirala na Medicinski fakulteti v Skopju 1995. Leta. Specialistični izpit s področja interne medicine opravila 2002, nostrifikacija v Sloveniji leta 2003. V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec dela od leta 2003. Ukvarja se z internistiko, večinoma z boleznimi krvi. Je vpisana na magistrskem študiju v Skopju. Profesionalno je usmerjena predvsem na onkološke bolnike, pridobiva si nove izkušnje na izobraževanjih in pri vsakdanjem delu s pacienti.

Diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1982. Specializacijo iz interne medicine končal 1990, opravil podiplomski študij Biomedicine 1998 na Reki. Služboval v Zdravstvenem domu Velenje, Bolnišnici Topolšica, od 2005 pa dela v SB Slovenj Gradec. 01.10.2014 podeljen naziv primarija. Ožje strokovno področje, s katerim se ukvarja, so bolezni srca in žilja, neinvazivna diagnostika obolenj srca in srčno popuščanje.

Diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani 1983. leta. V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec zaposlena od leta 1986. Specialistični izpit s področja interne medicine opravila 1990. Njeno ožje strokovno področje je kardiologija. Vodja intenzivne terapije internega oddelka od leta 1990 do 2006. Namestnica predstojnika za interno medicino od leta 2003. Strokovna mentorica Koronarnega kluba Mežiške doline.

Diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1997. Leta 2002 opravila specialistični izpit iz interne medicine. V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec dela od leta 1997. Njeno ožje strokovno področje delovanja so srčno-žilne bolezni, še posebej področje angiologije. Opravila podiplomski tečaj ultrazvoka ožilja v Zagrebu leta 2003. Zadnjih nekaj let član multidisciplinarnega tima, ki deluje v okviru Centra za zdravljenje Fabryjeve bolezni. Trenutno vpisana na podiplomski študij smer Biomedicina in pripravlja doktorsko disertacijo s področja Fabryjeve bolezni.

Diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1978. leta. Specialistični izpit s področja interne medicine opravila 1983. V SB Slovenj Gradec zaposlena od leta 1978. Njeno ožje področje dela so revmatična obolenja in sladkorna bolezen.

Diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1984. Do leta 1990 je delal v obratni ambulanti Rudnika lignita Velenje. Specialistični izpit s področja interne medicine je opravil leta 1995. V Bolnišnici Topolšica je bil zaposlen od leta 1990 do prihoda v SB Slovenj Gradec leta 2003. Ožje strokovno področje, s katerim se ukvarja, so preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje obolenj prebavil.

Diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1974. Specialistični izpit s področja interne medicine opravil leta 1980, s področja nuklearne medicine pa leta 1994. Ožje internistično strokovno področje, s katerim se ukvarja, so bolezni žleze ščitnice. V nuklearnomedicinski slikovni diagnostiki nima ožjega strokovnega področja. V letih 1981-2007 je poučeval patologijo ter interno medicino na srednji zdravstveni šoli v Slovenj Gradcu.

Po maturi na Gimnaziji Ravne na Koroškem diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1988, nato opravljal delo splošnega zdravnika v ZD Slovenj Gradec do leta 1991, ko se je zaposlil v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, na Oddelku za interno medicino. Specialistični izpit iz interne medicine je opravil leta 1996. Ukvarja se z gastroenterologijo, tako klinično kot v okviru funkcionalne diagnostike - endoskopije. Leta 2007 je v SB Slovenj Gradec uvedel endoskopsko vstavljanje intragastričnih balonov, kot eno izmed metod zdravljenja prekomerne debelosti.

Diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1982. Specialistični izpit s področja interne medicine opravila 1990. V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec dela od 1984. leta. Ožje strokovno področje, s katerim se ukvarja, so bolezni ledvic, visok krvni tlak in delo v Centru za dializo.

Diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1989. V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec na oddelku interne medicine zaposlena od leta 1997. Leta 2000 na Medicinski fakulteti v Ljubljani opravila podiplomsko izobraževanje iz nuklearne medicine. Specialistični izpit iz interne medicine opravila 2001. Dela v Enoti intenzivne interne medicine, kardiofunkcionalne diagnostike in v tirološki ambulanti.

Končala Medicinsko fakulteto v Ljubljani (diplomirala leta 2007). Opravlja specializacijo iz nefrologije. Trenutno zaključuje drugi letnik podiplomskega študija smer Biomedicina na Medicinski fakulteti v Ljubljani in pripravlja temo za doktorsko nalogo s področja kardiovaskularnih značilnosti dializnih bolnikov.
Dne 23.10.2014 uspešno opravila specialistični izpit iz nefrologije.

Diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2002. Po opravljenem specialističnem izpitu se bo posvetil kardiologiji.

 

 

 

Leta 2003 je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Med leti 2005 in 2011 je bila
zaposlena na Nevrološki kliniki v Ljubljani. Na Internem oddelku Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec se je zaposlila po opravljenem specialističnem izpitu s področja nevrologije leta 2011. Opravlja
hospitalno in ambulantno nevrološko dejavnost, največ se ukvarja z vaskularno nevrologijo in
nevrodegenerativnimi obolenji.

 
 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC       
    ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO       
           
           
   DIPL. MED. SESTRE /DIPL. ZDRAVSTVENIKI

JOSIPOVIĆ Janja, dipl.m.s.
DREU Petra, dipl.m.s.
GRAH Simona, dipl.m.s.
HABERMAN Mihaela, dipl.m.s.
HOVNIK MARKOTA Tanja, dipl.m.s.
KLADNIK Majda, dipl.m.s.
KLINC Rozalija, dipl.m.s.
KOLAR Milena, dipl.m.s.
KORAK Jasna, dipl.m.s.
KORAT Vesna, dipl.m.s.
KURNIK Nina, dipl.m.s.
KÜRONJA Marcel, dipl. zn.
LUŽNIK Ida, dipl.m.s.
MANDIĆ Lea, dipl.m.s.
MELANŠEK Nataša, dipl.m.s.
MILOVANOVIĆ Gordana, dipl.m.s.
MORAVAC Suzana, dipl.m.s.
MRAVLJAK Katjuša, dipl.m.s.
OVČAR Maja, dipl.m.s.
PLESEC Špela, dipl.m.s.
KLANČNIK Lidija, dipl.m.s.
PODOJSTRŠEK Maja, dipl.m.s.
POSRPNJAK Mija, dipl.m.s.
PROT Klara, dipl.m.s.
PUSTOSLEMŠEK Mirjam, dipl.m.s.
RAKUŠA Maja, dipl.m.s.
RAZBORNIK Claudia, dipl.m.s.
REITER Lidija, dipl.m. s.
REPAS Matej, dipl. zn.
SAVIČ Marijana, dipl.m.s.
SKRIVARNIK Silvija, dipl.m.s.
SOBOČAN Bernarda, dipl.m.s.
ŠAFRANIĆ Irena
ŠEGA Andreja, dipl.m.s.
ŠTEHARNIK Mihaela, dipl.m.s.
ŠTUHEC Lilijana, dipl.m.s.
ŠTUMFL Špela, dipl.m.s.
VRČKOVNIK Marta, dipl.m.s.
ZALOŽNIK Anja, dipl.m.s.
 
 
BOROVNIK Primož
BRDNIK Ksenija
BRUMEN Nataša
BURJAK Doroteja
CESAR Janja
FILEJ Darinka
GAŠIĆ Ružica
GERHOLD Marjeta
GRUBELNIK Jan
HAUPTMAN Tanja
 
JELEN Janja
KASNIK Judita
KLEMENC Berta
KOČNIK Karmen
KONEČNIK Marjeta
KOTNIK Darja
KOTNIK Darja
KOTNIK Valerija
KREJAN Silva
KVAR Monika
LESKOVŠEK Ines
LONČAR Mariana
MATJAŽ Leonida
MERKUŽIČ Simona
MERZDOVNIK Katja
MIHEV Petra
MITHANS Peter
MRKALJEVIĆ Medina
NABERNIK Jurka
OVČAR Cvetka
PAVIĆ Zvezdana
PEROVEC Sašo
PLAZL Jolanda
PODOJSTERŠEK Nina
POTOČNIK Marija
PRATNEKAR Katjuša
RAHTEN Nina
RAMŠAK Polona
RAZBORNIK Simona
REBERNIK Klara
REBERNIŠEK Miljana
REPAS Milka
ROŠER Slavica
SEKAVČNIK Špela
SEKLJIČ Ana
SLEMNIK TOŠ Lidija
STEPIŠNIK Moni
TEPEŽ Kaja
TRIVUNOVIĆ Nada
TRNJANIN Medina
TUŠ Zvonka
KLANČNIK Nina
URANKER Suzana
URŠNIK Polonca
VAUKMAN Jasmina
VEHABOVIĆ Edvin
VIDMAR Nataša
VINDIŠ Marija
VIŠNER Tjaša
ŽVIKART Eva
HRASTNIK Elizabeta
 
ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA

DERNOVŠČEK Ksenija
DEUTSCHBAUER Mojca
GROS Urška
JAKOPIČ Eva
JAVORNIK Nataša
JEHART Bogdana
JELEN Lidija
KLADNIK Lidija
KLEMENC Nataša, dipl. upr.org.
KOBAL Danijela
KRAUTBERGER Milena
ODER Emica
PODGORŠEK Marija
RAČNIK Helena
REPNIK Špela
ŠTINJEK Andreja
 

PUŠNIK Katja, dipl.del.terapevtka
SMONKAR Nichol, dipl.ing.radiologije
 
 
 
 
 

Predstavitev

V.d.predstojnice Oddelka za interno medicino:
Irena Umek Bricman, dr. med., specialistka interne medicine in specialistka hematologije
tel: 02 88 23 400

 Današnji OIM v bolnišnici je razdeljen na odseke, funkcionalne enote in enoto intenzivne interne medicine. Na posameznih odsekih zdravimo bolnike z različno patologijo. Ponosni smo, da se nam veča dotok zavarovanih oseb izven regije.

Na oddelku imamo zdravniki redne kolegije zjutraj in opoldne, tedensko sestanke s strokovno tematiko in aktualno problematiko na oddelku, sproti obravnavamo vse kritične dogodke.

OIM je danes samostojno strokovna in organizacijska enota v okviru bolnišnice, ki izvaja ambulantno in bolnišnično dejavnost na področju interne medicine, zagotavlja neprekinjeno nujno medicinsko pomoč na področju internistične dejavnosti. Poleg navedenega izvajamo še funkcionalno-diagnostične preiskave na področju ultrazvočne, endoskopske, srčno-žilne diagnostike ter nuklearno medicinske slikovne diagnostike v okviru Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in za potrebe zdravstvenih domov.

V letu 2007 je bilo na OIM v okviru akutne bolnišnične obravnave zdravljenih preko 4000 zavarovanih oseb, opravljenih je bilo preko 32000 ambulantnih pregledov. V enoto intenzivne interne medicine je bilo sprejetih 489 zavarovanih oseb, narejenih je bilo 3100 endoskopskih preiskav, okoli 9000 ultrazvočnih preiskav srca, abdomna, ožilja, ščitnice, plevre ter preiskav v enoti za srčno-žilno diagnostiko. Zagotovljena je vsakodnevna povezanost s kirurškim, z ginekološkim, anesteziološkim oddelkom, oddelkom za transfuzijsko medicino, s citohistološkim laboratorijem, z laboratorijem za mikrobiologijo, s sodobno opremljenim rentgenološkim oddelkom, laboratorijem za biokemijo.

Organizacijsko in strokovno smo tesno povezani s Centrom za dializo.

V okviru oddelka deluje od leta 2004 center za zdravljenje bolnikov s Fabryevo boleznijo, ki je prvi in edini takšen center v Sloveniji.

Primarno poslanstvo je zagotavljanje kakovostnega in primerljivega zdravstvenega varstva za področje internistike, ki zajema območje OE ZZZS Ravne na Koroškem, razen izpostave Velenje. Geografska regija obsega področje Mežiške, Mislinjske, zgornje Dravske doline ter priliv zavarovanih oseb iz ostalih območij. Značilnost območja je prekrivanje mejnih področij z bolnišnicami v Mariboru, Celju in Topolšici.
 

Znanstveno in pedagoško delo


V zadnjih letih je OIM dosegel uspehe na strokovnem, organizacijskem, znanstveno raziskovalnem in pedagoškem delu. Izboljšali smo odnose in komunikacijo znotraj oddelka ter povezanost z ostalimi oddelki in službami znotraj bolnišnice in navzven.

Na pedagoškem področju sodelujemo z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru ter v Ljubljani, aktivno smo vključeni v delovanje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Oddelek za zdravstveno nego v Slovenj Gradcu tako na področju zdravstvene nege kot zdravnikov, kontinuirano sodelujemo s Srednjo strokovno zdravstveno šolo v Slovenj Gradcu. Na OIM izvajamo vaje za študente medicine ter vaje za študente Fakultete za zdravstvene vede. Trije zdravniki imajo pedagoški naziv asistenta. 11 diplomiranih medicinskih sester ima končano usposabljanje za mentorsko delo, 3 dipl. m.s. pa so bile v habilitacijskem postopku v l. 2007 izvoljene v naziv strokovnega sodelavca Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru.

Po prof. dr. Ivanu Raišpu, dr. med., specialistu internistu, smo v letu 2006 na oddelku dobili ponovno doktorja medicinskih znanosti, kolega dr. Martina Tretjaka, dr. med., specialista internista, ki je konec leta 2006 zagovarjal doktorsko nalogo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena imamo dva magistra znanosti. S tem in z nadaljnjim podiplomskim izobraževanjem ostalih zdravnikov in dipl. med. sester izgrajujemo pogoje za sistematično znanstveno-raziskovalno delo.

Naši rezultati so opaženi tudi v širšem slovenskem prostoru. Tako nam je Zdravniška zbornica Slovenije v letu 2006 razširila obseg pooblastil za izvajanje specializacij na področju internistike za obdobje štirih let od predvidenih šestih let trajanja specializacije splošne interne medicine. Rezultate našega dela predstavljamo na domačih in tujih strokovnih srečanjih ter publikacijah in s tem dajemo naše delo v kritično presojo domače in tuje strokovne javnosti.

Dr. Tretjak Martin , dr. med., specialist internist, je bil v letu 2007 proglašen za najboljšega mladega raziskovalca Slovenije na področju kardiologije.

Na oddelku imajo trije zdravniki podeljen naziv primarij. Imamo tri glavne mentorje za specializacijo iz interne medicine.


- Bibliografija oddelka 

- Publikacije 


Cilji

Oddelek za interno medicino Splošne bolnišnice Slovenj Gradec namerava v naslednjih osmih letih doseči vrhunske strokovne uspehe na kliničnem, znanstveno raziskovalnem, pedagoškem in strokovno organizacijskem področju. Nosilci so vsi zaposleni na oddelku ob podpori vodstva bolnišnice. Cilj je približati vrhunsko medicino zavarovancem v regiji ter ponuditi medicinske storitve širšemu slovenskemu prostoru in izven ter postati vodilni slovenski center na področju zdravljenja metabolnih bolezni, preventive in rehabilitacije srčno žilnih bolezni, srčnega popuščanja, UZ ter endoskopske diagnostike, zdravljenja kritično obolelih ter vrhunske diagnostike in terapije po posameznih subspecialističnih področjih. Poleg obveznosti do ZZZS bomo dejavnost razširiti tudi na področje preventive in diagnostike in terapije bolezenskih stanj, ki niso opredeljene v programu ZZZ.

Ob tem bomo iskali možne nove organizacijske oblike delovanja na strokovnem, strokovno organizacijskem, pedagoškem in znanstveno raziskovalnem področju z ustreznim finančnim pokritjem. Vsa našteta področja delovanja so soodvisna, prepletena ter enakovredna ter zahtevajo timsko povezovanje posameznih dejavnosti in zdravstvenih profilov.

Vizija nadaljnjega razvoja OIM izhaja iz vrednot OIM.


Vrednote


Vrednote OIM:

- Spoštovanje, odnos do in nadgrajevanje dela naših predhodnikov.
- Pripadnost oddelku, zaupanje, sodelovanje.
- Timsko delo in povezovanje.
- V ospredju delovanja je posameznik – tako bolnik kot zaposlen.
- Zadovoljen in strokovno oskrbljen zavarovanec.
- Klinična odličnost.
- Dobra vertikalna in horizontalna komunikacija.
- Vertikalni in horizontalni prenosi znanja.
- Dobro in stimulativno delovno okolje.
- Pripravljenost za izboljšave ter spremembe.
- Zadovoljstvo zaposlenih ter sprejetost v kolektivu.
- Strokovni in osebnostni razvoj posameznika.


Zdravstvena nega na oddelku za interno medicino

Zdravstvena nega (ZN) predstavlja sestavni del zdravstvene oskrbe pacientov naOddelku za interno medicino. Medicinske sestre (28) in zdravstveni tehniki (71) izvajamo ZN kot avtonomno dejavnost v negovalnem in zdravstvenem timu, kjer delujemo kot strokovnjaki pri celostni obravnavi pacienta in njegove družine ter širše socialne skupnosti. Naše delo temelji na aktivnem vključevanju pacienta in svojcev v proces zdravljenja, ob upoštevanju njihovih potreb in pravic. ZN izvajamo po modelu Virginie Henderson, ki se opira na zadovoljevanje 14 temeljnih življenjskih aktivnosti. Kot osnovne cilje si zaposleni V ZN zastavljamo izboljšanje zdravstvenega stanja pacienta v smislu čim višje stopnje samooskrbe v čim krajšem času, dobro počutje pacienta, zdravstveno vzgojno poučenost pacienta in njegovih svojcev ter največje možno zadovoljstvo pacienta.


To uresničujemo z upoštevanjem naslednjih izhodišč:

- z izvajanjem sodobne ZN z upoštevanjem standardov, ki zagotavljajo visoko strokovno in kakovostno ZN, ki je usmerjena v individualno in holistično obravnavo pacientov
- z doseganjem najboljših izidov s čim manj stroški
- z vključevanjem v znanstveno raziskovalno delo
- z uveljavljanjem načela poslovne kakovosti skozi stalno izboljševanje procesov dela in sproščanjem ustvarjalnosti, nadarjenosti, pozitivne energije in motivacije vseh sodelavcev
- z organiziranim načrtovanjem dela, timskim ter multidisciplinarnim pristopom
- z zagotavljanjem visoke kulture komuniciranja in kulture bivanja v bolnišnici
- s skrbjo za vzdrževanje in razvoj profesionalnosti dela vseh zaposlenih s stalnim izobraževanjem, ciljnim usposabljanjem in ustreznim nagrajevanjem ter medsebojnim prenosom znanja znotraj naših delovnih skupin

 

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki v okviru bolnišničnih oddelkov, diagnostičnih enot, specialističnih ambulant ter enote za intenzivno interno medicino delujemo na naslednjih strokovnih področjih:

1. ZN HEMATOLOŠKEGA IN NEFROLOŠKEGA PACIENTA
2. ZN GASTRO-ENTEROLOŠKEGA PACIENTA
3. ZN KARDIO-ANGIOLOŠKEGA PACIENTA
4. ZN V ENOTI ZA INTERNO INTENZIVNO MEDICINO
5. ZN NA INTERNISTIČNI PRVI POMOČI
6. ZN V ENOTI ZA KARDIOPULMONALNO IN ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO
7. ZN V ENOTI ZA TERAPEVTSKO IN DIAGNOSTIČNO ENDOSKOPIJI
8. ZN V ANTOKOAGULANTNI AMBULANTI
9. ZN V ENODNEVNI INTERNI BOLNIŠNICI
10. ZN V AMBULANTI ZA SRČNO POPUŠČANJE
11. ZN V AMBULANTI ZA SLADKORNO BOLEZEN
12. ZN V ENOTI NUKLEARNE MEDICINE


Kakovost v zdravstveni negi


V letu 2009 smo ustanovili pet krožkov kakovosti oziroma delovne skupine, katerih člani so diplomirane medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Namen le-teh je reševanje določenih problemov s pomočjo različnih tehnik in usmerjenega delovanja skupi­ne s ciljem izboljšav na nekaterih področjih, merjenih s kazalniki kakovosti. Vsaka delovna skupina določi svoj cilj in način, kako bo delo potekalo.

Pri krožku kakovosti gre za pridobivanje znanja in izkušenj ob lastni dejavni udeležbi v krogu sodelavcev, ob stalni izmenjavi izkušenj, izobraževanju iz dela za delo, upoštevanju celostnega pristopa k reševanju zdravstvene težave, strokovni in čustveni razbremenitvi ob medsebojnem nadzoru in v sproščenem ozračju.

Vodje posameznih krožkov sodelujejo z nosilci posameznih specialnosti na področju zdravstvene nege na nivoju bolnišnice. Sestajajo se večkrat letno in po potrebi.

 

1. Krožek za spremljanje razjede zaradi pritiska (RZP)

Obravnava razjede zaradi pritiska, poteka na internem oddelku po naslednjih stopnjah:

- ocena ogroženosti pacienta za nastanek RZP (ocenjujemo dejavnike tveganja po Waterlow lestvici),
- preventivni program za preprečitev RZP (skrb za zmanjševanje pritiskov, trenj, strižnih sil, skrb za nego kože, skrb za pravilno prehrano),
- zdravljenje in oskrba RZP ,
- zdravstveno vzgojno delo negovalnega osebja (stalno je potrebno izvajati program izobraževanja, ki vsebuje teoretična in praktična znanja o RZP),
- dokumentiranje postopkov zdravstvene nege,
- evidentiranje bolnikov z RZP mesečno in letno.


Preprečevanje razjede zaradi pritiska predstavlja za stroko zdravstvene nege velik izziv. Gre za strokovno področje, kjer medicinske sestre delujemo avtonomno in smo kompetentne za njeno preprečevanje.
Najboljši način preprečevanja RZP je zgodnje odkrivanje ogroženih bolnikov in preventiva.

 

2. Krožek za spremljanje bolnišničnih okužb

Skupina za preprečevanje bolnišničnih okužb se ukvarja s preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih okužb. Njena naloga je sprotno seznanjanje in obnavljanje ter posredovanje navodil, ki jih podaja KOBO. Prav tako skrbi za izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev na področju bolnišnične higiene in spremlja izvajanje dogovorjenih zaščitnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb.

 

3. Krožek za spremljanje neželenih dogodkov

Namen krožka, je spremljanje neželenih dogodkov, predvsem padcev, analiziranje vzrokov za le-te, podajanje predlogov za izboljšave in spreminjanje delovnega procesa, da do neželenih dogodkov ne bi prihajalo. Za oceno tveganja za nastop padca uporabljamo Morsejevo lestvico padcev, oblikovali smo tudi zloženko z naslovom Preprečevanje padcev v bolnišnici.

 

4. Krožek za poenotenje dela na oddelku za interno medicino

Člani krožka se ukvarjamo s poenotenjem dela na vseh odsekih, kljub različnim interesom zaposlenih in mikroorganizaciji na posameznih odsekih. Zbiramo kritike, ki jih na sestankih uskladimo. Na enak način tudi uvajamo novosti, ki se v praksi izkažejo za boljše (delitev per os terapije, naročanje laboratorijskih preiskav, urejanje dokumentacije ... ).

 

5. Krožek za izvajanje pedagoške dejavnosti

Namen krožka je:

- izboljšati kakovost dela s študenti, dijaki, pripravniki in novo zaposlenimi na OIM;
- pripravljanje programa usposabljanja za študente in dijake;
- načrtovanje in organizacija predavanj za zaposlene v ZN na OIM, na katerih sodelujejo zdravniki in medicinske sestre iz posameznih področij na OIM;
- sooblikovanje standardov in smernic za delo v ZN;
- neprestano izboljševanje procesov dela v ZN in določitev uporabe materialov, ki izboljšajo kakovost oskrbe pacientov;
- sodelovanje pri izdelavi zdravstveno-vzgojnih brošur, navodil in zloženk na področju zdravstvene nege.

 

6. Skupina za inventuro

Zaradi lažjega izvajanja inventure smo oblikovali stalne skupine, ki že med letom skrbijo za osnovna sredstva in drobni inventar na odseku oz. enoti. S tem je izvajanje inventure enostavnejše, bolj pregledno in časovno ugodnejše.


ZDRAVSTVENO VZGOJNE VSEBINE ZA BOLNIKE IN SVOJCE

NOVOSTI NA STROKOVNEM PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE  

Zgodovina

V.d.predstojnice Oddelka za interno medicino:
Irena Umek Bricman, dr. med., specialistka interne medicine in specialistka hematologije
tel: 02 88 23 400

V letu 2006 smo praznovali 110-letnico ustanovitve Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu. Tega leta je bil poleg kirurškega oddelka ustanovljen tako imenovani splošni oddelek, ki se je leta 1911 preimenoval v interni oddelek. Od takrat dalje se je oddelek širil, na njem je bilo zdravljenih veliko različnih bolnikov, usposabljali so se različni zdravniki, ki so kasneje postali tudi specialisti interne medicine. Med njimi je tudi nekaj sedanjih univerzitetnih profesorjev v Ljubljani.

Največ zaslug za razvoj strokovnosti na internem oddelku imata nedvomno prof. dr. Ivo Raišp, dr. med., ki je vodil oddelek od leta 1958 do leta 1989, ter nato prim. mag. Franc Verovnik, dr. med., ki je vodil oddelek do leta 2003. Zelo zgodaj je v okviru našega oddelka začel delovati radioizotopni laboratorij, enota za hemodializo in hitro smo uvedli tudi enoto za intenzivno nego. Zgodaj so bile uvedene vse diagnostične metode na področju endoskopskih preiskav prebavil in srčno-žilnih bolezni. Zadnja leta internisti opravljamo večino ultrazvočnih preiskav različnih organskih sistemov.

Zgodovina

V.d.predstojnice Oddelka za interno medicino:
Irena Umek Bricman, dr. med., specialistka interne medicine in specialistka hematologije
tel: 02 88 23 400

V letu 2006 smo praznovali 110-letnico ustanovitve Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu. Tega leta je bil poleg kirurškega oddelka ustanovljen tako imenovani splošni oddelek, ki se je leta 1911 preimenoval v interni oddelek. Od takrat dalje se je oddelek širil, na njem je bilo zdravljenih veliko različnih bolnikov, usposabljali so se različni zdravniki, ki so kasneje postali tudi specialisti interne medicine. Med njimi je tudi nekaj sedanjih univerzitetnih profesorjev v Ljubljani.

Največ zaslug za razvoj strokovnosti na internem oddelku imata nedvomno prof. dr. Ivo Raišp, dr. med., ki je vodil oddelek od leta 1958 do leta 1989, ter nato prim. mag. Franc Verovnik, dr. med., ki je vodil oddelek do leta 2003. Zelo zgodaj je v okviru našega oddelka začel delovati radioizotopni laboratorij, enota za hemodializo in hitro smo uvedli tudi enoto za intenzivno nego. Zgodaj so bile uvedene vse diagnostične metode na področju endoskopskih preiskav prebavil in srčno-žilnih bolezni. Zadnja leta internisti opravljamo večino ultrazvočnih preiskav različnih organskih sistemov.