Razpisi in javna naročila


 

aktualni razpisi


Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/29-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN004952/2018-W01
Povezava do eJN:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2465
Predmet JN: Prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in odkup jedilnega olja in masti za obdobje pet (5) let.

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN/26-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN004690/2018-W01.
Povezava do eJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=263917
Predmet JN: Nabava gastroskopov

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/29-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN004952/2018-W01.
Povezava do eJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=264805
Predmet JN: Prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in odkup odpadnega jedilnega olja ter prodaja jedilnega olja in maščob za obdobje 5 let

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN/24-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN004135/2018-B01.
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1724
Predmet JN: Vzdrževanje perila

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/22-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN003484/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=868
Predmet JN: Nabava EKG aparatov

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/23-2018
Številka objave na Portalu JN:JN003307/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=867
Predmet JN: Nabava tiskalnika za preparate in tiskalnika za kasete

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN/21-2018
Številka objave na Portalu JN:JN002980/2018-B01.
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=566
Predmet JN: Sanacija hladilnic in jedilnice v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec

PZI načrti, tehnična poročila, sheme
, ElektroinštalacijeStrojne inštalacije in GO delaTehnološka oprema
Shema vrat V5 in V6

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN18/2018
Številka objave na Portalu JN:JN002380/2018-B01, 2018/S 065-144371, 03.04.2018
Predmet JN:MATERIAL ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO, MEHANSKI ŠIVI, ŽILNE PROTEZE

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN16/2018
Številka objave na Portalu JN:JN002379/2018-B01, 2018/S 065-144316, 03.04.2018
Predmet JN:KOLČNE IN RAMENSKE ENDOPROTEZE

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/15-2018
Številka objave na Portalu JN: JN002305/2018-W01
Predmet JN:  Sanacija hladilnic v kuhinji Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

Razpisna dokumentacija in projektantska predračuna s popisi GOI del in tehnološke opreme dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).


Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: NMV13/2018
Številka objave na Portalu JN:JN002090/2018-W01, 29.03.2018
Predmet JN:MATERIAL ZA DIAGNOSTIČNO IN INTERVENTNO RADIOLOGIJO

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN12/2018
Številka objave na Portalu JN:JN002173/2018-B01, 2018/S 063-139449, 29.03.2018
Predmet JN:FARMACEVTSKE KEMIKALIJE, RAZKUŽILA IN MILA; FARMACEVTSKA EMBALAŽA

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

 
   
 

Objava prostih delovnih mest v Splošni bolnšnici Slovenj Gradec

Trenutno ni razpisanih prostih mest.