Razpisi in javna naročila


 

aktualni razpisi


Papirna konfekcija
Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/01/2019
Številka objave na Portalu JN: JN008477/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5923

Dobava raznega tehničnega materiala
Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/43/2018
Številka objave na Portalu JN: JN008074/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5568

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/41-2018
Številka objave na Portalu JN: JN007869/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5404
Predmet JN: Storitve beljenja

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/40-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN007516/2018-W01, 29.10.2018
Povezava do e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5084
Predmet JN: Nabava opreme za mikrobiologijo - laserska tehnologija Malditof  za hitro identifikacijo bakterij

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/39-2018
Številka objave na Portalu JN: JN007360/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4854
Predmet JN: Odvoz odpadne embalaže s postavitvijo kontejnerjev

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV38/2018
Številka objave na Portalu JN:JN007012/2018-W01, 10.10.2018
Predmet JN:ROKAVICE ZA MEDICINSKO UPORABO
 

Nabava monitorjev za hemodinamski monitoring s centralno postajo
10.09.2018
Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN/33-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN006240/2018-W01 
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=273740
Predmet JN: Nabava monitorjev za hemodinamski monitoring s centralno postajo

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/34-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN005890/2018-W01
Povezava do eJN:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3488
Predmet JN: Sanacija hladilnic in jedilnice SBSG: Tehnološka oprema hladilnic in jedilnice

PZI načrti, tehnična poročila, sheme
ElektroinštalacijeStrojne inštalacije in GO delaTehnološka oprema
Shema vrat V5 in V6

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN/31-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN005777/2018-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=271896
Predmet JN: Nabava gastroskopov

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/29-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN004952/2018-W01.
Povezava do eJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=264805
Predmet JN: Prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in odkup odpadnega jedilnega olja ter prodaja jedilnega olja in maščob za obdobje 5 let

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN/24-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN004135/2018-B01.
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1724
Predmet JN: Vzdrževanje perila

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/22-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN003484/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=868
Predmet JN: Nabava EKG aparatov

 
 

arhiv razpisov


Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN/26-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN004690/2018-W01.
Povezava do eJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=263917
Predmet JN: Nabava gastroskopov

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN03/2018
Številka objave na Portalu JN: JN001123/2018-B01, 26.02.2018
Predmet JN:  MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA DIAGNOSTIČNO IN TERAPEVTSKO ENDOSKOPIJO

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Nakup hladilnika in zamrzovalnika za zdravila
Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/8-2018
Številka objave na Portalu JN:JN001050/2018-W01
Predmet JN: Nakup hladilnika in zamrzovalnika za zdravila

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: 02/2018
Številka objave na Portalu JN:JN000800/2018-B01, 12.02.2018
Predmet JN:POTROŠNI MATERIAL ZA PERITONEALNO DIALIZO


Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik: Sanacija sanitarij
Številka javnega naročila: JNMV/1-2018
Številka objave na Portalu JN: JN000461/2018-W01
Predmet JN:  Sanacija sanitarij na Internem oddelku in Oddelku za diagnostično in interventno radiologijo

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN/30/2017
Številka objave na Portalu JN: JN009700/2017-W01
Predmet JN:  DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).