Mikrobiologija

Oddelek za mikrobiologijo


 

Telefon: 02/88 23 400 int.704


Lokacija oddelka:

Irena Piltaver VajdecPredstojnica Oddelka za mikrobiologijo:
Irena Piltaver-Vajdec, dr. med. spec. mikrobiolog
tel: 02/88 23 485
e-pošta: irena.piltaver(at)sb-sg.si
 


Delovni čas

Vsak delavnik od 6.30 do 14.30, ob sobotah od 7.00 do 12.00, ob nedeljah in praznikih poteka delo v omejenem obsegu.
Tel.: 02/88 23 400 (interna št. 704) 
 

- Uranc Darja, laboratorijski tehnik

- Zaveršnik Mojca, laboratorijski tehnik

- Gašper Simona, laboratorijski tehnik

- Kramljak Zdenka, univ.dipl.mikrobiolog

- Poročnik Petra, univ.dipl.mikrobiolog

- Šumah Damijana, univ.dipl.mikrobiolog

- Habot Romana, univ.dipl.mikrobiolog  
 

Predstavitev


Irena Piltaver VajdecPredstojnica
Irena Piltaver-Vajdec, dr. med. spec. mikrobiolog 
Tel.: 02/88 23 485
e-pošta: irena.piltaver(at)sb-sg.si


Poglavitna naloga kliničnega mikrobiološkega laboratorija je, da pomaga lečečemu zdravniku pri diagnozi in zdravljenju okužbe. V laboratorij prispele kužnine obdelamo po ustreznih standardnih metodah (SOP), ki podrobno predpisujejo vse postopke od sprejema kužnine preko nacepitve na ustrezna gojišča do osamitve povzročiteljev infekcije in testiranja občutljivosti povzročiteljev za protimikrobna zdravila. Postopki so speljani tako, da se zanesljiv rezultat doseže v najkrajšem možnem času.

Pravočasen in zanesljiv rezultat je bistven za ugoden izid zdravljenja. Kakovosti rezultatov pa žal ni odvisna samo od kakovosti dela v laboratoriju samem, pač pa v veliki meri tudi od kakovostnega odvzema kužnine in pravilnega hranjenja oziroma prenosa kužnine v laboratorij. Zato je bistveno, da laboratorij sodeluje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci, ki neposredno skrbijo za bolnika, z jasnimi in nedvoumnimi navodili za odvzem, hranjenje in prenos kužnin.

Diagnoze in svetovanje


Najpogostejša okužba, s katero se srečujemo pri bolnikih je okužba sečil, zlasti pri starejši populaciji bolnikov.

Najpogostejši povzročitelj je Escherichia coli.To so po Gramu negativni bacili.V zadnjih nekaj letih postaja vse bolj odporna na antibiotike in zato je zdravljenje lahko težavno. V nekaterih primerih se bakterija iz sečil razširi v kri in povzroča resno okužbo sepso.

Pomembno je ob okužbi sečil, kjer ni izboljšanja po antibiotični terapiji, da zdravnik odredi preiskavo urokulturo,da se ugotovi povzročitelja in predpiše ustrezno zdravljenje.

Največ urinarnih okužb opažamo pri starejši populaciji. Ljudje pogosto zaužijejo premalo tekočin dnevno, pogosto manj kot 1,5 litra, ker ne čutijo žeje. Zato je pomemben preventivni dejavnik pri preprečevanju okužb sečil pri starejših ljudeh, da užijejo dovolj tekočine dnevno.

Kužnine, ki jih preiskujemo:

- urin
- hemokultura
- likvor in ostale primarno sterilne telesne tekočine
- punktati
- tkiva, gnoj
- konice katetrov
- brisi ran (preležanine, povrhnje rane, opekline, globoke rane), kožnih sprememb
- kužnine s področja zgornjih dihal (bris grla, bris žrela, bris ustne votline, bris
  nazofarinksa, bris nosu, brise ušesa)
- kužnine s področja spodnjih dihal (sputum, aspirat traheje, aspirat bronha)
- brise očesa
- kužnine s področja spolovil (bris nožnice, bris kože zunanjega spolovila, bris
  materničnega vratu, bris sečnice)
- nadzorne kužnine za preiskavo na MRSA (proti meticilinu odporni S. aureus), ESBL
  (enterobakterije z laktamazo beta z razširjenim spektrom delovanja) in VRE (proti
  vankomicinu odporni enterokoki)
- kri/serum (serologija sifilisa – VDRL, TPHA)


 
 

Zgodovina


Irena Piltaver VajdecPredstojnica
Irena Piltaver-Vajdec, dr. med. spec. mikrobiolog 
Tel.: 02/88 23 485
e-pošta: irena.piltaver(at)sb-sg.siMikrobiološki laboratorij bolnišnice v Slovenj Gradcu je bil ustanovljen junija 1993. Ideja o laboratoriju te vrste je bila aktualna v bolnišnici že več let.

Najprej je bilo potrebno izobraziti strokovni kader, ki bi se ukvarjal s problemi hospitalne higijene in hospitalnih infektov.

Spremembe so prihajale postopoma, korak za korakom.

Oživelo je delo komisije za preprečevanje hospitalnih infektov. Komisija je izoblikovala navodila, ki so v uporabi. Pripravili smo program edukacije medicinskih sester in strežnic o hospitalni higieni.

Misel na ustanovitev mikrobiološkega laboratorija je bila še vedno živa, vendar so bile razmere za ustanovitev skrajno neugodne. Neuspeli referendum 1992 je negotovost še povečal. Jasno je bilo, da obstoječi načrt mikrobiološkega laboratorija ne bo uresničen.

V tem času sta končali šolanje tudi prvi laborantki mikrobiološkega laboratorija; šolali sta se na Srednji šoli za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani.

Prim. dr. Drago Plešivčnik je uspel doseči soglasje Ministrstva za zdravstvo za delovanje mikrobiološkega laboratorija v bolnišnici.

Začeli smo v skromnih razmerah, in to v obnovljenih prostorih stare lekarne. Uporabili smo tudi precej stare opreme, nekaj le-te smo posodobili.

Prava odločitev pa je bila, da se nismo podali po poteh klasične mikrobiologije, temveč smo uvedli računalništvo v to dejavnost. To je prineslo številne prednosti, saj smo rezultate imeli hitro na voljo.

Marca 1994 je v okviru Slovenskega zdravniškega društva oz. Sekcije za klinično mikrobiologijo in hospitalne infekcije mikrobiološki laboratorij bolnišnice Slovenj Gradec predstavil delo kliničnega mikrobiološkega laboratorija, in sicer Računalništvo v mikrobiologiji.

Sekcija je delo našega mikrobiološkega laboratorija strokovno priznala in pozitivno ocenila.

Začeli smo sprejemati številne vzorce krvi, urina, likvorja, sputuma, aspiratov, punktatov in različne brise, iz katerih smo izolirali različne bakterije in glive ter jim določali občutljivost za antibiotike in antimikotike.

Ker smo do rezultatov mikrobioloških preiskav prihajali mnogo hitreje kot po klasični poti, je postalo tudi sodelovanje z zdravniki zelo uspešno.

Na temelju soglasja strokovnega kolegija bolnišnice smo ob izvidu priporočali ustrezni antibiotik. To priporočilo je upoštevalo antibiogram, izolirano bakterijo, farmakokinetiko in ceno. Sodelovanje je potekalo z mag. Darjo Grah in bolnišnično lekarno.

Zdravniki so predpisovali antibiotike v skladu s ciljano antibiotično terapijo.

Ustanovitev mikrobiološkega laboratorija je bila pomembna pridobitev pri uspešnem zdravljenju bolnikov v naši bolnišnici.