aktualno


04.05.2017
EVROPSKI DAN OZAVEŠČANJA O SRČNEM POPUŠČANJU

 

 
Letošnje leto med 5. in 7. majem obeležujemo evropske dni ozaveščanja o srčnem popuščanju. V teh dneh bomo ljudi seznanjali, kaj je srčno popuščanje, kakšne so težave in znaki v primeru prisotnosti bolezni ter kako ukrepamo.
 
V ta namen bo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, v ponedeljek, 8. maja 2017 med 9. in 12. uro, organizirana informativna točka, kjer si bo moč izmeriti krvni tlak in se posvetovati z zdravnikom.
 
Kaj je srčno popuščanje?
 
Srčno popuščanje je resno obolenje, kjer srce ne prečrpava dovolj krvi za potrebe telesa, kar povzroča nabiranje tekočine v pljučih in ostalih delih telesa.
Po podatkih epidemioloških raziskav ima srčno popuščanje 1-2 % odraslega prebivalstva. Pogostost strmo narašča s starostjo po 70 letu, ko ima že več kot 10 % ljudi srčno popuščanje. V Sloveniji je več kot 20000 ljudi s srčnim popuščanjem.
V naši bolnišnici se zavedamo resnosti te problematike in smo že leta 2007 ustanovili Ambulanto za srčno popuščanje z ustvarjanjem lastnega registra bolnikov s srčnim popuščanjem.
Ljudi želimo seznaniti s tem bolezenskim stanjem, da se ga pravočasno prepozna in zdravi ter s tem prepreči napredovanje bolezni, hospitalizacije in velike stroške, ki so s tem povezani. 
 
S pravilno oskrbo in podporo, želimo izboljšati kvaliteto življenj bolnikov s srčnim popuščanjem.