O bolnišnici in lokacija: Vodstvo bolnišnice


 
Jasna Uranjek

      
Direktor bolnišnice
Janez Lavre, dr. med.
e-pošta:janez.lavre(at)sb-sg.si

 


 

Strokovna direktorica
Dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol.
e-pošta:jana.makuc(at)sb-sg.si

 


 

Tina Vetter


Pomočnica direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo
Tina Vetter, mag. zdr. nege
e-pošta:tina.vetter(at)sb-sg.si
 


 

Ivanka Linasi


Pomočnica direktorja za pravne zadeve
Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav.
e-pošta:alenka.jezernik(at)sb-sg.si