Oddelek za ginekologijo in porodništvo

Ginekološka specialistična ambulanta

Za pregled se ni potrebno predhodno naročiti. Za nujna stanja obratuje ambulanta ves čas, ne glede na uro prihoda. V ambulanti dela specialist ali specializant ginekologije in porodništva po mesečnem razporedu.

Perinatalni dnevni center

Tu potekajo pregledi nosečnic s težavami, ki so noseče 23. tednov ali več ter pregled nosečnic ob in po predvidenem datumu poroda. Delo opravlja dežurni porodničar.Za pregled se predhodno ni potrebno naročiti, pacientke so pregledane isti dan, potrebujejo pa napotnico. Nosečnice, pri katerih gre za stanje po carskem rezu ali nosečnice s plodom v medenični ali prečni vstavi napoti ginekolog v PDC že v 36. tednu nosečnosti, da se dogovorimo o načinu poroda. Sicer začnemo voditi post terminsko nosečnost ob dopolnjenem 40. tednu nosečnosti, izjemoma tudi prej (odsotnost izbranega ginekologa). Nosečnice, ki želijo roditi v vodi, se tu pogovorijo z babico, ki glede na sprejete smernice oceni, če je porod v vodi pri določeni nosečnici primeren. Če je, potrebuje pred takim porodom izvid testiranja za okužbo s Hepatitisom C in HIV (samoplačniško, zavod za transfuzijo).

Kolposkopska ambulanta

Tu potekajo pregledi bolnic, pri katerih je potrebna kolposkopska diagnostika oz. ciljana biopsija materničnega vratu, glede na Smernice obravnave predrakavih sprememb na materničnem vratu. Nosilca dela sta Silvestra Kašnik Čas, dr. med. in Franc Pristovnik, dr. med., oba specialista ginekologije in porodništva.

Ambulanta za patologijo maternične votline

Tu poteka obravnava vseh bolnic, ki imajo v pomenopavzi ultrazvočno vidno zadebeljeno sluznico v maternici in so brez težav; bolnic z sumom na pregrado v maternici in ostali ultrazvočni pregledi maternične votline, kjer ni potrebna nujna obravnava. Nosilki dela sta Branka Verdnik Golob, dr. med. in Helena Šavc, dr. med., obe specialistki ginekologije in porodništva.

Ambulanta za neplodnost

Tu poteka obravnava neplodnega para. Na prvi pregled se morata zglasiti oba s partnerjem, ki mu napotnico za pregled izda izbrani osebni zdravnik. V okviru prve obravnave bomo opravili anamnezo (pogovor o težavah, zdravstvenem stanju, dosedanjih preiskavah in zdravljenju), klinični in usmerjen ginekološki pregled, ginekološki ultrazvok (tudi 3D UZ maternične votline), ter po potrebi opravili tudi preiskave krvi (osnovne, hormonski status). Pri partnerju bomo opravili tudi splošni in usmerjen klinični pregled in spermiogram (priporočljiva je 3-5 dnevna spolna abstinenca). Na osnovi prve obravnave bomo izdelali načrt nadaljnjih diagnostičnih in terapevtskih postopkov. Nosilka dela je Sabina Čas, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva.

Ambulanta za menopavzo

Namenjena bo ženskam, ki so v menopavzi ali perimenopavzi. V ambulanti bomo obravnavali probleme, ki jih v zvezi z menopavzo lahko pomaga zmanjševati ali odpravljati ginekolog. Opravljali bomo svetovanje o tem, kakšne spremembe v življenje ženske prinaša ta pomembna sprememba, kaj se dogaja tik pred in takoj po menopavzi. Kako simptome menopavze prepoznati in kako ločiti simptome menopavze od drugih sprememb, ki se pogosto pojavljajo v tem življenjskem obdobju. Svetovali bomo kako je možno simptome menopavze in pozne posledice menopavze zdraviti; tako z naravnimi pripravki, kot s hormonsko nadomestno terapijo. Svetovali bomo tudi o tem kakšna tveganja lahko prinaša zdravljenje simptomov, kot tudi kakšna tveganja prinaša ne-zdravljenje simptomov menopavze. Naša ambulanta bo namenjena tudi obravnavi težav povezanih s spolnostjo v menopavzi. Nosilec dela je mag. Frenk Krištofelc, dr. med., specialist ginekologije in porodništva.

Ambulanta za mladostnice

Namenjena je preventivnim in kurativnim pregledom mladostnic. Izvajali bomo svetovanje glede spolnosti, kontracepcije ter preprečevanja spolno prenosljivih bolezni. Obravnavali bomo mladostnice od 11.-18. leta starosti z motnjami menstrualnega ciklusa (menoragija, dismenoreja…), primarno ali sekundarno amenorejo, sindromom policističnih ovarijev... Namenjena je tudi deklicam s predpubertetnimi motnjami (prezgodnja puberteta, vulvovaginitisi, vaginalna krvavitev, adhezije labij…). Nosilka dela je asist. Ana Ranc, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva.

Dispanzer za žene

 • Katja Juvan, dr. med. specialistka ginekologije in porodništva
 • Helena Šavc, dr. med. specialistka ginekologije in porodništva
 • Silvestra Kašnik Čas, dr. med. specialistka ginekologije in porodništva
 • Prim. mag. Marijan Lužnik, dr. med. specialist ginekologije in porodništvo
 • Branka Verdnik Golob, dr. med. specialistka ginekologije in porodništva
 • Ksenija Kardoš Mohorko, dr. med. specialistka ginekologije in porodništva
 • Mag. Frenk Krištofelc, dr. med. specialist ginekologije in porodništva
 • Ana Ranc, dr. med. specialistka ginekologije in porodništva
 • Nadja Kukovič, dr. med. specialistka ginekologije in porodništva
 • Sabina Čas, dr. med. specialistka ginekologije in porodništva
 • Maja Starc, dr. med. specializantka ginekologije in porodništva
 • Tina Bizjak, dr. med. zdravnik specializant
 • Urša Lužovec, dr. med. specializantka ginekologije in porodništva

Oddelek za ginekologijo in porodništvo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je 1.1.2018 zabeležil 60-letnico svojega obstoja. Do leta 1961 ga je vodil kirurg prim. Stane Strnad, nato pa je prevzel vodenje ginekolog in porodničar prim. Dimitrij Mikuš. Zahvaljujoč vizionarstvu in visoki strokovnosti prim. Mikuša in sodelavcev, je oddelek postal spoštovan in v priznan v Sloveniji in širše. Na našem oddelku je bila leta 1971 opravljena prva diagnostična laparoskopija v Sloveniji, tudi v porodništvu je bil oddelek pionirski, saj smo kot prvi v Sloveniji uvedli delni »rooming in«, oz. sobivanje novorojenčka in matere.

Tudi danes na oddelku sledimo slovenskim in svetovnim smernicam in standardom. Izvajamo bolnišnično, ambulantno in dispanzersko dejavnost za nosečnice in ženske z ginekološkimi obolenji. Le-te so večinoma iz občin Koroške regije, Velenja in Mozirja; iz gravitacijskega območja z okoli 135.000 prebivalci.
Na oddelku poteka tudi izobraževanje specializantov in pripravništvo za zdravnike, medicinske sestre in zdravstvene tehnike ter klinične vaje za študente medicine, študente zdravstvene fakultete in dijake srednje zdravstvene šole.
Skupno je na oddelku 47 postelj.

Opisi ginekoloških operacij, ki jih opravljamo na našem oddelku
 

Opravljamo številne operacije in sicer:

 • manjše ginekološke posege (prekinitve nosečnosti, probatorne abrazije, ekscizije na rodilih, marsupializacije, diagnostične histeroskopije, konizacije)
 • histeroskopske operacije:
  •  Histeroskopsko odstranitev pregrade maternice
  •  Histeroskopsko odstranitev polipa maternične sluznice
  •  Histeroskopsko odstranitev mioma maternice
  •  Histeroskopsko odstranitev maternične sluznice
  •  Histeroskopska sterilizacija z vstavitvijo mikrovložka Ovalastic
    
 • diagnostične laparoskopije
 • laparoskopske operacije:
  • Laparoskopsko sterilizacijo
  • Laparoskopsko operacijo izvenmaternične nosečnosti
  • Laparoskopsko operacijo tumorja jajčnika
  • Laparoskopsko operacijo miomov maternice
  • Laparoskopsko supracervikalno histerektomijo
  • Laparoskopsko totalno histerektomijo
  • Laparoskopsko asistirano vaginalno histerektomijo (LAVH)
  • Laparoskopsko kolposakropeksijo
 • uroginekološke operacije:
  •   TVT
  •   ATOM
  •   PIRTOTS
  •   VTU - Odstranitev maternice preko nožnice
 •  laparotomije:
  •   Odstranitev miomov maternice z laparotomijo
  •   Odstranitev maternice z laparotomijo
  •   Odstranitev maternice in medeničnih bezgavk z laparotomijo

 

»Vse visi na popkovini« je misel ene prvih babic slovenjgraške bolnišnice, gospe Marije Ovčar. Ko se je leta 1921 zaposlila v naši bolnišnici, so porode vodile babice, zdravnik kirurg je pomagal le v izjemnih primerih. Nasploh so redke ženske rojevale v bolnici. Čeprav je bila takrat namesto porodnega oddelka na voljo samo porodna soba,  bi lahko rekli, da segajo začetki porodništva že v to obdobje.


L. 1936 se je v bolnišnici zaposlil prim.dr. Stane Strnad, ki je bil specialist kirurg, hkrati pa je obvladal tudi ginekologijo in praktično porodništvo. Število porodov je naraslo na 90 letno, 1938. leta je opravil tudi prvi carski rez, spretno je opravljal različne ginekološke operacije. V njegovem obdobju so nastali zametki posvetovalnic za nosečnice.

Leta 1958 je bil imenovan za predstojnika samostojnega ginekološko-porodniškega oddelka. Vodil ga je do leta 1961, ko se je zaposlil v bolnišnici prvi specialist ginekologije in porodništva, prim. Dimitrij Mikuš, dr.med.. Sprva je delal pod nadzorom predstojnika kirurgije, kmalu pa je s svojim znanjem pokazal, da je edini primeren za vodenje oddelka. Postavil je temelje sodobnega porodništva in ginekologije, število prodov je skokovito naraslo na 881. Pod njegovo taktirko so v izurjene ginekologe in porodničarje rasli še trije specialisti, babice so strokovno opravljale svoje poslanstvo. Porodna soba je dobila še eno posteljo, oddelek pa jih  je imel 39, ob tem pa še 19 zibelk za novorojenčke. Matere so prve v Sloveniji imele otroke ob sebi ves dan. Ponoči  so jih sestre odpeljale v »štacijo«, zjutraj pa umite in dišeče nazaj k materam. Otročnice so se podučile o negi otroka, o kontracepciji, deležne so bile poporodne fizioterapije. V tem času je bila opravljena  prva izmenjalna transfuzija zaradi zlatenice pri novorojencu, leta 1962 so izvedli razširjeno odstranitev maternice po Wertheimu, stekla je citološka diagnostika za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu.

1964. leta je bil zgrajen nov kirurško-ginekološki blok in takrat je imel oddelek že 79 postelj, 4 postelje v moderni porodni sobi. Predstojnik se je redno seznanjal z novostmi, tudi iz tujih učbenikov, in že leta 1964 prvi v Sloveniji opravil kuldoskopijo z enostavnimi aparaturami. Z endoskopskimi posegi je uspešno nadaljeval in tako leta 1967 izvedel laparoskopijo, sicer na »ročni pogon«, leta 1971 pa prvi v bolnišnici diagnostično laparoskopijo z ustreznimi aparaturami. Leta 1969 je postala vodilna medicinska sestra oddelka Taja Debelak, v.m.s.

Ginekologi pa so skrbeli tudi za ambulantno dejavnost in so leta 1966 pričeli z delom v specialističnih ginekoloških ambulantah v vseh zdravstvenih domovih na koroškem.

Leta 1970 je bil na oddelku ustanovljen Center za nedonošenčke, že leto kasneje pa se je zaposlila tudi prva pediatrinja, neonatologinja Ljudmila Petrovič, dr.med. Prevzela je preglede vseh zdravih novorojencev ter diagnostiko in terapijo bolnih in nedonošenih.

Leta 1975 je porodna soba dobila kardiotokograf za snemanje plodovih srčnih utripov, Center za nedonošenčke pa »modro« luč za fototerapijo novorojencev z zlatenico po porodu.

Leta 1976 je vstopil v veljavo Zakon o načrtovanju družine, zato so se začele izvajati sterilizacije z minilaparotomijo, od leta 1983 z laparoskopijo. 2 leti kasneje je bilo doseženo največje število porodov do sedaj: 2175 in 2195 rojenih otrok.

Leta 1979 je začel prihajati v bolnišnico onkolog, ki je obravnaval tudi ginekološke pacientke z malignomi.

Leta 1981 je dobil oddelek prvi ultrazvočni aparat.

Leta 1986, po upokojitvi prim. Mikuža, dr.med., je prevzel oddelek Franc Krištofelc, dr.med., pod vodstvom katerega je stekel projekt Nedonošenček, oddelek je dobil računalniško opremo, porodna soba nov CTG aparat in leta 1990 ultrazvočni aparat z vaginalno sondo ter sondama za pregled dojk in kolkov novorojenčkov. V tem času so se preuredili ambulantni prostori, leta 1993 smo ustanovili Ambulanto za zgodnje odkrivanje raka dojk, pri porodih so lahko bili prisotni možje.

Leto 1995 je bilo prelomno za laparoskopsko diagnostiko in operativo, saj smo dobili videolinijo, s tem pa očitno razširili spekter laparoskopskih operacij.

V vseh teh letih je potekalo uspešno svetovanje o kontracepciji, a kljub temu je število umetnih prekinitev nosečnosti od l. 1958 do 1990 naraščalo, od tega leta dalje pa je zaznaven močan padec - od 1000 letno na 650.

Leta 1996 se je Franc Krištofelc upokojil, za naslednja 3 leta pa ga je nasledil Franc Pristovnik,dr.med. Oddelek je pridobil revolucionarni 3D UZ, vpeljali smo novo uroginekološko operacijo TVT. Pomembna pridobitev je bil instrumentarij za histeroskopsko diagnostiko in operativo, histeroskopije so postale nepogrešljive za vsakodnevno delo.

V 80. in 90. letih in vse do leta 2005 je število porodov počasi, a vztrajno padalo in doseglo najnižje število 777.

Od leta 2000 dalje se je na oddelku izmenjalo več predstojnikov, upokojeno sestro Debelak je zamenjala Pavla Kogelnik,dipl.m.s.
Stroka je še naprej sledila vsem smernicam v ginekologiji in porodništvu. V porodništvu smo uvedli novo presejalno metodo - merjenje nuhalne svetline pri plodu in diagnostično metodo - kariotipizacijo z amniocentezo. 3D ultrazvočni aparat smo zamenjali z novim 4D ultrazvočnim aparatom. Leta 2003 je prva porodnica rodila z epiduralno obporodno analgezijo, ki je, predvsem po zaslugi anesteziologov, postala dobro utečena praksa.
V operativi danes prevladujejo minimalno invazivne metode. Od l. 2007 uspešno izvajamo laparoskopske supracervikalne histerektomije od l. 2010 pa, kot prvi v Sloveniji, tudi laparoskopske totalne histerektomije. Razširile so se indikacije za uroginekološke operacije. Poleg korekcije motenj statike medeničnega dna z vaginalnimi mrežicami smo l. 2014 začeli tudi z laparoskopskim pristopom korekcije z mrežico.
Konec leta 2016 smo končno dočakali selitev oddelka v povsem nove, svetle, sodobno opremljene prostore. Z selitvijo v nov porodni blok v l. 2017, smo začeli izvajati porode v vodi.

V zadnjih letih smo se tudi kadrovsko okrepili, imamo odlične specializante, ki bodo v kratkem postali specialisti. Trenutno pomagajo v dežurni službi tudi štirje zunanji ginekologi.

stavba-c
Predstojnica oddelka
<span>Katja Juvan</span>, dr. med. <span>Katja Juvan</span>, dr. med.
Katja Juvan, dr. med.
 
Glavna medicinska sestra
<span>Pavla Kogelnik</span>, dipl.m.s. <span>Pavla Kogelnik</span>, dipl.m.s.
Pavla Kogelnik, dipl.m.s.
 
Vodilna administratorka – tajništvo
<span>Andreja Fužir</span>, zdravstveni administrator <span>Andreja Fužir</span>, zdravstveni administrator
Andreja Fužir, zdravstveni administrator
 
Telefon oddelkov
 02 88 23 400
Oddelek za otročnice
 02 88 23 621
Odsek za ginekologijo in ogroženo nosečnost
 02 88 23 622
Porodni blok
 02 88 23 445 (24ur)
Pisarna oddelka
 02 88 23 446 (le do 15h)
Dispanzer za žene (sestra)
 02 88 23 447
Ginekološka specialistična ambulanta (sestra)
 02 88 23 624
Naročanje za ginekološke preglede
  02 88 23 542
OBISKI
 • od 11.00 do 13.00
 • od 17.00 do 19.00
Perinatalni dnevni center
 • vsak dan od 8:00 do 14:30
Uroginekološka ambulanta
 • dvakrat mesečno 8:00 do 14:30
Ambulanta za patologijo maternične votline
 • dvakrat mesečno 8:00 do 11:00
Ambulanta za neplodnost
 • dvakrat mesečno od 8.00 do 11.00
Ambulanta za menopavzo

 dvakrat mesečno od 8.00 do 11.00

Ambulanta za mladostnice
 • dvakrat mesečno od 8.00 do 14.30
Dispanzer za ženske
 • (dopoldan) v torek, sredo in petek od 8.00 do 14.30
 • (popoldan) v ponedeljek in četrtek od 11.30 do 19.30