Znanstveno raziskovalna dejavnost

V viziji Splošne bolnišnice Slovenj Gradec želimo uvesti ustvarjalni duh in doseči vsestransko zadovoljstvo zaposlenih, inovativnih, znanja željnih in v napredek usmerjenih članov kolektiva. V to vsekakor spada tudi sistematično vzpodbujanje znanstveno-raziskovalne dejavnost, tako je raziskovalna dejavnost  definirana tudi v organigramu bolnišnice.

RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA IN SKUPINA

Vlada Republike Slovenije je s sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju SB Slovenj Gradec v javni zdravstveni zavod št.01403-23/2011/8 z dne 19.7.2011 dejavnost bolnišnice razširila tudi na raziskovalno dejavnost in sicer na področju biotehnologije, naravoslovja in tehnologije ter na področju družboslovja in humanistike.

Pri Javni agenciji za raziskovanje Republike Slovenije/ARRS smo vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pod št.3135 in tudi Raziskovalna skupina SB Slovenj Gradec pod št 3135-001 ( od dne 27.12.2011).

Trenutno je v Raziskovalni skupini dejavnih 13 raziskovalcev s podeljenimi raziskovalnimi nazivi, ki so razporejeni na raziskovalna področja: srce in ožilje, nevrobiologija,  metabolne in hormonske motnje.

 

Raziskovalec

Evid št.

Aktualen raziskovalni naziv

1.

Aleksandar Bilić

37948

asistent (01)

2.

Ana Šmon

56742

asistent (01)

3.

Andreja Cokan Vujkovac

35841

asistent (01)

4.

Bojan Vujkovac

34761

asistent (01)

5.

Boris Pospihalj

34759

asistent (01)

6.

Božena Jerković Parać

38310

asistent (01)

7.

Klemen Aleš Pilih

56296

asistent (01)

8.

Maja Starc

56321

asistent (01)

9.

Marija Jesenko

35842

asistent  z doktoratom(03)

10.

Marjeta Fidler (Škorja)

38411

asistent z magisterijem (02)

11.

Miran Jeromel

36774

znanstveni sodelavec (04)

12.

Natalija Krajnc

35015

Znanstveni sodelavec(04)

13.

Sergeja Kozar

34677

asistent (01)

14.

Tamara Krevh

56297

asistent z magisterijem (02)

15.

Urška Marković

37950

asistent (01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik Komisije za raziskovalno dejavnost Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je doc. dr. Miran Jeromel, dr. med., spec. radiolog.

Cilji raziskovalne skupine:

Pravilnik o Raziskovalni dejavnosti

K sodelovanju vabimo vse, ki ste inovativni in željni novih znanj in raziskav. Potrebne obrazce, če se želite pridružiti Raziskovalni skupini in pridobiti raziskovalni naziv, najdete tukajIZJAVA za SICRIS

Potrebne obrazce za vlogo za raziskavo lahko najdete v nadaljevanju:
- vloga za raziskavo,
prošnja za obravnavo na Etični komisiji SB SG,
soglasje predstojnika za izvajanje klinične raziskave.

24.01.2023

Upoš. tč.

A''

A'

A1/2

CI10

CImax

h10

A1

A3

Raz.skupina SB SG

482,65

21,93

103,81

266,58

1.573

295

15

1,56

0

CITIRANOST

Baza

Povezani zapisi

Citati

Čisti citati

Povprečje čistih citatov

 

 

 

 

 

WoS

99 

1.530 

1.458 

14,73 

 

 

 

 

 

Scopus

82 

1.718 

1.650 

20,12 

 

 

 

 

 

ZADNJE ODMEVNE OBJAVE RAZISKOVALCEV V SB SG

IZPOSTAVLJENI DOSEŽKI V 2022

  1.  An Intermodal Correlation Study among Imaging, Histology, Procedural and Clinical Parameters in Cerebral Thrombi Retrieved from Anterior Circulation Ischemic Stroke Patients; Rebeka Viltužnik,Franci Bajd,Zoran Miloševič,Igor Kocijančič,Miran Jeromel,Andrej Fabjan,Eduard Kralj,Jernej Vidmar andIgor Serša J. Clin. Med. 2022, 11(19), 5976; https://doi.org/10.3390/jcm11195976 - 10 Oct 2022-IF 4,964
  2.  Do clinical guidelines facilitate or impede drivers of treatment in Fabry disease?Variable disease progression confounds accurate prognosis in Fabry disease. Evidence supports the long-term benefit of early intervention with disease-specific therapy, but current guidelines recommend treatme: Derralynn A. Hughes, Patrício Aguiar, Olivier Lidove, Kathleen Nicholls, Albina Nowak, Mark Thomas, Roser Torra, Bojan Vujkovac, Michael L. West and Sandro Feriozzi :Orphanet Journal of Rare Diseases 2022 17:42-IF 4,839
  3.  Renoprotective Effect of Agalsidase Alfa: A Long-Term Follow-Up of Patients with Fabry Disease :by Markus Cybulla,Kathleen Nicholls,Sandro Feriozzi,Aleš Linhart,Joan Torras,Bojan Vujkovac,Jaco Botha,Christina Anagnostopoulou andMichael L. West. Clin. Med. 2022, 11(16), 4810; https://doi.org/10.3390/jcm11164810 - 17 Aug 2022- IF 4,964
  4.  Podocyturia in Fabry disease: a 10-year follow-up :VUJKOVAC, Bojan, SREBOTNIK-KIRBIŠ, Irena, KEBER, Tajda, COKAN VUJKOVAC, Andreja, TRETJAK, Martin, RADOŠ KRNEL, Sandra.. Clinical kidney journal, ISSN 2048-8513, feb. 2022, vol. 15, no. 2, p. 269-277, IF-4,452
  5.  Deep septic pelvic thrombophlebitis – a life-threatening condition in postpartum period .Sergeja Kozar, Helena Šavc, Acta Clin Croat. 2021 Dec; 60(4): 773–776;IF 0,932

Citiranost raziskovalnih objav RS SB SG najdete na: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?lang=slv

KONTAKT

Predsednik komisije za raziskovalno dejavnost SB SG: miran.jeromel@sb-sg.si

Koordinator za raziskovalno delo: sonja.pecolar@sb-sg.si 

 

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot