Znanstveno raziskovalna dejavnost

Predstavitev

V viziji Splošne bolnišnice Slovenj Gradec želimo uvesti ustvarjalni duh in doseči vsestransko zadovoljstvo zaposlenih, inovativnih, znanja željnih in v napredek usmerjenih članov kolektiva. V to vsekakor spada tudi sistematično vzpodbujanje znanstveno-raziskovalne dejavnost, tako je raziskovalna dejavnost  definirana tudi v organigramu bolnišnice.

RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA IN SKUPINA

Vlada Republike Slovenije je s sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju SB Slovenj Gradec v javni zdravstveni zavod št.01403-23/2011/8 z dne 19.7.2011 dejavnost bolnišnice razširila tudi na raziskovalno dejavnost in sicer na področju biotehnologije, naravoslovja in tehnologije ter na področju družboslovja in humanistike.

Pri Javni agenciji za raziskovanje Republike Slovenije/ARRS smo vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pod št.3135 in tudi Raziskovalna skupina SB Slovenj Gradec pod št 3135-001 ( od dne 27.12.2011).

Trenutno je v Raziskovalni skupini dejavnih 13 raziskovalcev s podeljenimi raziskovalnimi nazivi, ki so razporejeni na raziskovalna področja: srce in ožilje, nevrobiologija,  metabolne in hormonske motnje.

 

RAZISKOVALEC

Evid št.

aktualen raziskovalni naziv

Dr.

Marija Mravljak

35842

asistent  z doktoratom(03)

dr

Natalija Krajnc

35015

Znanstveni sodelavec(04)

 

Andreja Cokan Vujkovac

35841

asistent (01)

 

Bojan Vujkovac

34761

asistent (01)

 

Aleksandar Bilić

37948

asistent (01)

Doc. dr.

Miran Jeromel

36774

znanstveni sodelavec (04)

 

Sergeja Kozar

34677

asistent (01)

 

Božena Jerković Parać

38310

asistent (01)

Mag.

Marjeta Fidler (Škorja)

38411

asistent z magisterijem (02)

 

Maja Starc

56321

asistent (01)

 

Boris Pospihalj

34759

asistent (01)

 

Klemen Aleš Pilih

56296

asistent (01)

 

Tamara Krevh

56297

asistent z magisterijem (02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik Komisije za raziskovalno dejavnost Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je doc. dr. Miran Jeromel, dr. med., spec. radiolog.

Cilji raziskovalne skupine:

Pravilnik o Raziskovalni dejavnosti

K sodelovanju vabimo vse, ki ste inovativni in željni novih znanj in raziskav. Potrebne obrazce, če se želite pridružiti Raziskovalni skupini in pridobiti raziskovalni naziv, najdete tukajIZJAVA za SICRIS

Potrebne obrazce za vlogo za raziskavo lahko najdete v nadaljevanju:
- vloga za raziskavo,
prošnja za obravnavo na Etični komisiji SB SG,
soglasje predstojnika za izvajanje klinične raziskave.

Uspešnost Raziskovalne skupine se izvaja po Pravilniku ARRS za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji/tipologiji ARRS

ZADNJE ODMEVNE OBJAVE RAZISKOVALCEV V SB SG

V letu 2021 izpostavljamo naslednje znanstvene prispevke članov, ki so bili objavljeni v uglednih tujih revijah z visokim faktorjem vpliva (IF):

1. VUJKOVAC, Bojan, SREBOTNIK-KIRBIŠ, Irena, KEBER, Tajda, COKAN VUJKOVAC, Andreja, TRETJAK, Martin, RADOŠ KRNEL, Sandra. Podocyturia in fabry disease: a 10-year follow-up. Clinical kidney journal. 2021, 1–9 (IF 4, 452)

2. PIERONI, Maurizio, MOON, James, ARBUSTINI, Eloisa, BARRIALES-VILLA, Roberto, CAMPOREALE, Antonia, COKAN VUJKOVAC, Andreja, ELLIOTT, Perry M., HAGEGE, Albert, KUUSISTO, Johanna, LINHART, Ales, NORDBECK, Peter, OLIVOTTO, Iacopo, PIETILA-EFFATI, Paivi, NAMDAR, Mehdi, et al. Cardiac involvement in Fabry disease: Jacc review topic of the week. Journal of the American College of Cardiology. 2021,77; 922– 936 (IF 24, 094)

3. Naša ustanova je z raziskovalko asist. Sergejo KOZAR sodelovala v mednarodni študiji z odmevno objavo: Robba C, et al. Intracranial pressure monitoring in patients with acute brain injury in the intensive care unit (SYNAPSE-ICU): an international, prospective observational cohort study. Lancet Neurol. 2021: 20(7); 548–58 (IF: 44, 182)

Citiranost raziskovalnih objav RS SB SG najdete na: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?lang=slv

KONTAKT

Predsednik komisije za raziskovalno dejavnost SB SG: miran.jeromel@sb-sg.si

Koordinator za raziskovalno delo: sonja.pecolar@sb-sg.si 

 

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec