Hišni red

Poslabšanje vašega zdravstvenega stanja, skrb za sorodnika ali bližnjega sta vas pripeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Sprejem v bolnišnico pogosto spremljata strah in negotovost, zato smo vam pripravili nekaj napotkov in informacij, da bi vam in vašim svojcem olajšali bivanje pri nas.

Z našim znanjem in izkušnjami bomo vas in vaše bližnje skušali čim bolje zdraviti in skrbeti za vaše dobro počutje.

Sprejem in odpust pacientov

Pacient se naroči na specialistične preglede in diagnostične preiskave: osebno v sprejemnih ambulantah, telefonsko, po pošti, elektronsko preko spletne strani bolnišnice ali spletne strani e-Zdravje – zVem (če je za zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje). Vse informacije so podane na spletni strani bolnišnice: https://www.sb-sg.si/.

Pacient za sprejem v bolnišnico potrebuje:

 • napotnico svojega osebnega zdravnika oziroma potrdilo o izdani e-napotnici,
 • kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • zdravstvene dokumente oz. izvide o predhodnih zdravljenjih oz. zdravstvenih napotkih (odpustno pismo, laboratorijski izvidi, materinska knjižica v primeru nosečnosti),
 • ortopedske pripomočke (bergle, opornice),
 • ostale pripomočke (očala, slušni aparat),
 • po želji lahko uporablja lastna zdravila za zdravljenje kroničnih obolenj. Zdravila je potrebno ob sprejemu oddati negovalnemu osebju na oddelku in se ob odpustu vrnejo;
 • po želji lahko uporablja lastno pižamo, kopalni plašč in copate.

Pacient se ob sprejemu v bolnišnico ob dogovorjeni uri zglasi pri administrativnem okencu sprejemne ambulante. Priporočamo, da s seboj ne nosi večje količine denarja in dragocenih predmetov. Za predmete, ki jih ima pri sebi, bolnišnica ne odgovarja.

V primeru ambulante obravnave se mora pacient predhodno registrirati na enem izmed vrstomatov v bolnišnici.

V primeru nujne medicinske pomoči je pacient sprejet v bolnišnico brez zgoraj naštetih dokumentov.

Praviloma je pacient iz bolnišnice odpuščen v dopoldanskem času.

Ob odpustu prejme:

 • odpustno pismo, namenjeno pacientu in osebnemu zdravniku,
 • zdravstveno-vzgojna navodila (navedena v odpustnem pismu ali samostojna).

Oblačila in obutev ter ostale pripomočke, ki so last bolnišnice, pusti v bolniški sobi.

Informacije o pacientu

Informacije o poteku diagnostike in zdravljenja pacienta daje zdravnik, o izvajanju zdravstvene in babiške nege pa medicinska sestra oz. babica. Informacije po telefonu so dovoljene le v nujnih primerih, po presoji zdravnika oz. v dogovoru z sobnim zdravnikom.

Uradne ure za informacije se na oddelkih razlikujejo.

Gibanje po bolnišnici

Pacient, sprejet v bolnišnico, se lahko giblje po bolniški sobi oziroma oddelku, na katerega je bil sprejet. Izjemoma (v dogovoru z osebjem) se lahko giblje po drugih prostorih bolnišnice, izven bolnišnice pa le s privolitvijo zdravnika.

Pacient, ki obišče specialistično ambulanto, se lahko giblje v prostorih, kjer se nahajajo specialistične ambulante, ali v drugih prostorih bolnišnice, če je tja napoten.

V primeru izolacije mora upoštevati navodila zdravstvenega osebja.

V primeru neprimernega obnašanja, verbalnega ali fizičnega nasilja zaposleni o tem obvestijo varnostno službo.

Obiskovalci

Obiski v bolnišnici: 14.30–16.30

Izjeme:

 • Enota za intenzivno interno medicino: 14.30–15.30,
 • Enota za intenzivno medicino operativnih strok: 11.00–12.00 in 14.00–16.00,
 • Oddelek za urologijo: obiskovalci niso vezani na predpisane ure,
 • Oddelek za pediatrijo: obiskovalci niso vezani na predpisane ure; staršem je omogočeno sobivanje z otrokom,
 • Oddelek za ginekologijo in porodništvo: očetom novorojenčkov in novorojenčic so obiski dovoljeni tudi izven predpisanih ur (po predhodnem dogovoru z osebjem).

V dogovoru z zdravstvenim osebjem so možni tudi obiski izven urnika. Če želijo obiskovalci sodelovati pri hranjenju pacienta, se o tem dogovorijo z osebjem na oddelku.

V bolniških sobah je število obiskovalcev omejeno – pacienta lahko naenkrat obiščeta dve zdravi odrasli osebi. Majhni otroci naj pacientov v bolnišnici ne obiskujejo. Obiski izven bolniških sob so mogoči v dnevnem prostoru.   

Red v bolnišnici

V bolnišnici je potrebno skrbeti za red in čistočo. Pred vstopom v bolniško sobo in ob odhodu prosimo, da si razkužite roke po navodilih, nameščenih na oddelku. Obiskovalcem ni dovoljeno posedati na bolniških posteljah in odlagalnih površinah.

Prehrana

Hospitalizirani pacienti se prehranjujejo v sobi, v kateri so nastanjeni. Vsem pacientom zagotavljamo ustrezno dieto. Pravilna prehrana je pomemben del zdravljenja, zato prosimo, da pacientom ne nosite hrane in napitkov brez vednosti in odobritve zdravstvenega osebja.

Pacientom, ki so naročeni v specialističnih ambulantah, je po končanem pregledu na voljo okrepčevalnica Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

Bolnišnične okužbe

Prekomerna poraba antibiotikov, ki so pri bakterijskih okužbah ključni za ozdravljenje, je povzročila pojavljanje bakterij, ki so nanje odporne. V bolnišnici lahko pride do širjenja teh bakterij, kar ogroža paciente. Pred vstopom v bolniško sobo z izolacijo se morate posvetovati z zdravstvenim osebjem in dosledno upoštevati navodila (več na www.sb-sg.si).

Socialna služba

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je organizirana socialna služba. Socialna delavka se vključuje v zdravstveno obravnavo bolnikov in s svetovalnim delom ter organizacijskim pristopom pomaga pacientom in njihovim svojcem pri reševanju njihovih stisk, nastalih zaradi bolezni.

Duhovna oskrba

V bolnišnici je dovoljena duhovna oskrba, zato se lahko pacienti ali najbližji sorodniki pacienta o njej dogovorijo z zdravstvenim delavcem na oddelku, na voljo pa je tudi kapelica v kletnih prostorih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Duhovna oskrba je zagotovljena pripadnikom različnih verskih skupnosti.

WI - FI

V bolnišnici je na voljo brezžično omrežje, ki ga na podlagi dovoljenega dostopa lahko uporabljajo zaposleni in pacienti, sprejeti v bolnišnico. Geslo za brezžično povezavo dobite na oddelku.

Alkohol, živali, rože

Prinašanje in pitje alkoholnih pijač ter kajenje v bolnišnici ni dovoljeno.

Sveže cvetje v bolniških sobah ni priporočljivo, saj obstaja možnost okužb in pojava alergij. Živali v bolnišnici niso dovoljene, razen če gre za psa vodiča slepih.

Vhodi v bolnišnico

Glavni vhod in vhod v Urgentni center sta odprta neprekinjeno 24 ur/dan. Ostali vhodi so med 23.00 in 5.00 zaprti. Vhod skozi Urgentni center je namenjen izključno pacientom, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč.

Varovanje

Za varovanje premoženja in oseb uporabljamo fizično varovanje in videonadzor s slikovnim snemanjem.

Vaše mnenje

Če pacient z zdravstveno obravnavo ni zadovoljen (zdravljenje, zdravstvena nega, bivanje v bolnišnici), priporočamo, da se o tem pogovori z odgovorno medicinsko sestro, sobnim zdravnikom, glavno medicinsko sestro ali predstojnikom oddelka. Če z dodatnimi pojasnili ali ukrepi ni zadovoljen, ga zdravstveni delavec seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri pristojni osebi v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec (več na www.sb-sg.si).

Pacient na enak način poda pohvalo, ki se nanaša na pozitivno ravnanje posamezne osebe oziroma oddelka.

Pritožbo, pohvalo ali mnenje lahko pacient odda v nabiralnike za pohvale in pritožbe, ki se nahajajo na različnih lokacijah Splošne bolnišnice Slovenj Gradec; mnenje lahko posreduje na spletni naslov info@sb-sg.si.

 

Osebje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot