Hišni red

Poslabšanje vašega zdravstvenega stanja, skrb za sorodnika ali bližnjega so vas pripeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Sprejem v bolnišnico pogosto spremljata strah in negotovost, zato smo vam pripravili nekaj napotkov in informacij, da bi vam in vašim svojcem olajšali bivanje pri nas.

Z našim znanjem in izkušnjami bomo vas in vaše bližnje skušali čim bolje zdraviti in skrbeti za vaše dobro počutje.

Sprejem in odpust pacientov

Pacient se naroči na specialistične preglede in diagnostične preiskave: osebno v sprejemnih ambulantah, telefonsko, po pošti, preko e-Naročanja in e-Pošte. Vse informacije so podane na spletni strani bolnišnice: http://www.sb-sg.si/si/main/narocanje.

Pacient za sprejem v bolnišnico potrebuje:

 • napotnico svojega osebnega zdravnika,
 • kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • zdravstvene dokumente oz. izvide o predhodnih zdravljenjih oz. zdravstvenih napotkih (npr. odpustnice, laboratorijske izvide,…), 
 • nosečnice potrebujejo tudi materinsko knjižico.

Ob sprejemu v bolnišnico se ob dogovorjeni uri pacienti zglasijo pri administrativnem okencu sprejemne ambulante. Priporoča se, da pacient ne nosi s seboj večjih količin denarja in dragocenih predmetov. Za predmete, ki jih ima pacient pri sebi, bolnišnica ne odgovarja.

V primeru nujne medicinske pomoči so pacienti v bolnišnico sprejeti tudi brez zgoraj naštetih dokumentov.

Pacient ob odpustu iz bolnišnice prejme:

 • odpustno pismo, ki je namenjeno pacientu in osebnemu zdravniku. zdravstveno – vzgojna navodila,
 • oblačila in obutev ter ostale pripomočke, ki so last bolnišnice, pustite v bolniški sobi,
 • praviloma so pacienti odpuščeni iz bolnišnice v dopoldanskem času.

Informacije o pacientu

Informacije o poteku diagnostike in zdravljenja pacienta daje zdravnik, o izvajanju zdravstvene in babiške nege pa medicinska sestra oz. babica. Informacije po telefonu so dovoljene le v nujnih primerih, po presoji zdravnika oz. v dogovoru z lečečim zdravnikom. 

Gibanje po bolnišnici

Pacient, sprejet v bolnišnico, se lahko giblje po bolniški sobi oziroma oddelku, na katerega je bil sprejet. Izjemoma se lahko giblje po drugih prostorih bolnišnice v dogovoru s strokovnim osebjem na oddelku, izven bolnišnice pa le s privolitvijo zdravnika. 
V primeru izolacije mora pacient upoštevati navodila zdravstvenega osebja.

Pacient, ki obišče specialistično ambulanto, se lahko giba v prostorih, kjer se nahajajo specialistične ambulante ali v drugih prostorih bolnišnice, če je tja napoten.

V primeru neprimernega obnašanja, verbalnega ali fizičnega nasilja, zaposleni o tem obvestijo varnostno službo.

Obiski v bolnišnici potekajo:

 • od 11.00 do 13.00 in od 17.00 do 19.00

Izjema so:

 • Enota intenzivne terapije in nege: od 11.30 do 12.00 in od 15.00 do 16.00.
 • Oddelek za urologijo: od 10.00 do 19.00.
 • Oddelek za pediatrijo: Obiskovalci niso vezani na predpisane ure. Staršem je omogočeno sobivanje z bolnim otrokom. 
 • Oddelek za ginekologijo in porodništvo: od 11.00 do 13.00 in od 17.00 do 19.00. Očetje novorojenčkov in novorojenčic niso vezani na predpisane ure. 
 • V kolikor želijo obiskovalci sodelovati pri hranjenju pacienta se dogovorijo na oddelku

Obiski izven urnika ali v primeru splošne prepovedi obiskov so dovoljeni le v dogovoru z zdravnikom. 

Red v bolnišnici

V bolnišnici se skrbi za red in čistočo.

Pred vstopom v bolniško sobo in ob zapuščanju le-te prosimo, da se izvaja razkuževanje rok po navodilih ki so nameščena na oddelku.

 

Prehrana

Hospitalizirani pacienti se prehranjujejo v nastanjenih sobah. 

Pacientom, ki so naročeni v specialističnih ambulantah, je po končanem pregledu na voljo okrepčevalnica Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

 

Bolnišnične okužbe

Prekomerna poraba antibiotikov po svetu je povzročila pojavljanje bakterij, ki so odporne na antibiotike, ti pa so pri bakterijskih okužbah ključni za ozdravljenje. V bolnišnici lahko pride do širjenja teh odpornih bakterij, kar ogroža bolnike. Pacienti morajo dosledno upoštevati navodila, ki jih prejmejo od zdravstvenega osebja (več na www.sb-sg.si).

Socialna služba

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je organizirana socialna služba, kar pomeni, da se socialna delavka vključuje v zdravstveno obravnavo bolnikov. S svetovalnim delom in organizacijskim pristopom pomaga pacientom in njihovim svojcem pri reševanju njihovih stisk, nastalih zaradi bolezni. 

Duhovna oskrba

V bolnišnici je dovoljena duhovna oskrba, zato se lahko pacienti ali najbližji sorodniki pacienta o njej dogovorijo z zdravstvenim delavcem na oddelku, na voljo pa je tudi kapelica v kletnih prostorih  Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Zagotovljena je duhovna oskrba različnim verskim pripadnostim.

WI - FI

V bolnišnici je na voljo tudi brezžično omrežje, ki ga na podlagi dovoljenega dostopa lahko uporabljajo zaposleni in pacienti, ki so sprejeti v bolnišnico. Geslo za brezžično povezavo dobite na oddelku.

Alkohol, živali, rože

Prinašanje in pitje alkoholnih pijač ter kajenje v bolnišnici ni dovoljeno. Živali v bolnišnici niso dovoljene, razen če gre za psa vodiča slepih. Prinašanje rož v bolnišnico ni dovoljeno. 

 

Vhodi v bolnišnico

Glavni vhod in vhod v Urgentni center sta odprta neprekinjeno 24 ur. Vhod v Urgentni center je namenjen izključno pacientom, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč. Ostali vhodi v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec so med 23.00 in 5.00 zaprti.

Varovanje

Za varovanje premoženja in oseb v bolnišnici se uporablja fizično varovanje in videonadzor s slikovnim snemanjem. 

Vaše mnenje

Če pacienti niso zadovoljni z zdravstveno obravnavo ( zdravljenje, zdravstvena nega, bivanje v bolnišnici), se priporoča, da se o tem pogovorijo z odgovorno medicinsko sestro, sobnim zdravnikom, z glavno medicinsko sestro ali s predstojnikom oddelka. Če pacient z dodatnimi pojasnili ali ukrepi ni zadovoljen, ga zdravstveni delavec seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri pristojni osebi v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Na enak način se poda pohvalo, ki se nanaša na pozitivno ravnanje posamezne osebe oziroma oddelka.
Pacienti imajo dodatno možnost, da pritožbo, pohvalo ali mnenje, oddajo v nabiralnike za pohvale in pritožbe, ki se nahajajo na različnih lokacijah Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Mnenje se lahko poda tudi elektronsko na spletni naslov info@sb-sg.si.


Helena Slemenik, spec.