Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok

Anesteziologija in intenzivna medicina sta mladi stroki. Pravi razvoj obeh strok se je začel šele po drugi svetovni vojni. Takrat so se etru kot najvarnejšemu inhalacijskemu anestetiku pridružili prvi halogenizirani ogljikovodiki.

Tako v naši kot tudi v drugih slovenskih bolnišnicah je v petdesetih letih gospodovala etrova anestezija in Schimmel-Buscheva žičnata maska – tako imenovano kapljanje. Leta 1959 se je v naši bolnišnici zaposlila zdravnica, ki se je dodatno izpolnjevala iz anesteziologije v UKC Ljubljana. Žal ni ostala dovolj dolgo, da bi se »skandinavska« anestezija, ki so jo učili v Ljubljani, uveljavila.

V naslednjih desetih letih so medicinske sestre, ki so uspešno zaključile izpopolnjevanje iz anesteziologije, s skromno opremo in ob pomoči kirurgov uspešno opravljale to delo.

1968 leta je anestezijo ponovno prevzela zdravnica s končanim enoletnim tečajem iz anesteziologije. Tako smo leta 1972 dobili v bolnišnici prvo specialistko anesteziologije. Takrat se je oddelek tudi osamosvojil kot služba za anesteziologijo in reanimacijo. Organizacijsko se je pridružila dejavnostim za skupne medicinske potrebe. Prva predstojnica je postala prim. dr.Vika Rus Vaupot, ki je to funkcijo uspešno opravljala vse do upokojitve julija 2007.

V naslednjih letih se je število anesteziologov povečevalo. Razvoj novih anestezijskih aparatov je omogočil uvajanje sodobnejših oblik anestezijskih tehnik. Kakovost in varnost anestezije pa je brez dvoma posledica uporabe natančnega monitoringa za nadzor delovanja vitalnih organov.

Z delom v prvi t.i prebujevalnici v urološko-endoskopskem operativnem traktu – kjer skrbimo za operirance neposredno po operacijah z nadzorovanjem njihovih življenjskih funkcij, smo začeli leta1998, leta 2004 pa smo drugo tako enoto pridobili še v kirurško – ginekološkem operacijskem traktu.

Center intenzivne terapije – CIT je bil ustanovljen kot center intenzivne nege – CIN za potrebe celotne bolnišnice leta 1970, s takrat sodobno opremo in aparaturami so jo pomagale opremiti lokalne gospodarske družbe. Do leta 1975 je bil CIN sestavni del kirurškega oddelka. Danes je to Enota intenzivne medicine operativnih strok.

Ambulanto za zdravljenje bolečine smo ustanovili leta1979.

Preanesteziološko ambulanto smo ustanovili leta 1999.

Leta 2003 smo pričeli s porodno analgezijo z epiduralnim katetrom. Prvi porod s to vrsto analgezije je bil 22. januarja 2003.

Na oddelku je trenutno zaposlenih 12 zdravnikov specialistov anesteziologov, 4 specializantov anesteziologije, 22 diplomiranih medicinskih sester, 12 srednjih medicinskih sester in administrativni kader.

 • Aleksandar Bilić, dr. med. Spec anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
   
 • Anna Wegiel Leskiewicz, dr. med. Spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
   
 • Darja Kasnik, dr. med. Spec. anesteziologije z reanimatologijo
   
 • Silva Zupančič, dr. med. Spec. anesteziologije z reanimatologijo
   
 • Božena Jerković Parać, dr. med. Spec anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
   
 • Janez Kompan, dr. med. Spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
   
 • dr. Jasna Uranjek, dr. med. Spec. anesteziologije z reanimatologijo
   
 • Metka Šipek, dr. med. Spec. anesteziologije z reanimatologijo
   
 • Rok Popič, dr. med. Spec anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
   
 • Uroš Valcl, dr. med Spec anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
   
 • Polona Podkrajšek, dr. med. Specializantka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
   
 • Monika Balant, dr. med. Specializantka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
 • Neža Kodrun, dr. med. specializantka anesteziologije
Preanesteziološka ambulanta
Protibolečinska ambulanta
Enota za intenzivno medicino operativnih strok


Informacije o stanju bolnikov osebno vsak dan med 11.00 in 12.00 uro in med 14.00 in 15.00 uro.

Informacije po telefonu vsak dan med 11.00 in 12.00 uro po predhodnem osebnem kontaktu z zdravnikom intenzivne enote.

E-pošta: [email protected]

Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok deluje kot samostojni oddelek od leta 1989 dalje.

Predstojnik oddelka
<span>Aleksandar Bilić</span>, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine <span>Aleksandar Bilić</span>, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
Aleksandar Bilić, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
 
Glavna medicinska sestra
<span>Janja Pungartnik</span>, mag. zdr. nege <span>Janja Pungartnik</span>, mag. zdr. nege
Janja Pungartnik, mag. zdr. nege
 
vodja administracije
Martina Širnik Martina Širnik
Martina Širnik
 
stavba-c
Tajništvo anestezije
 02 88 23 441

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

manganelo