Oddelek za diagnostično in intervencijsko radiologijo

Oddelek za diagnostično in intervencijsko radiologijo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je sodobno opremljen digitaliziran diagnostično-tarapevtski oddelek, ki nudi kvalitetno obravnavo bolnikom  v regiji in izven nje.

Diagnostična radiologija

Diagnostično obravnavo izvajamo z vsemi radiološkimi modalitetami - RTG, UZ, CT, MR. Med drugim izvajamo tudi specializirane preiskave (npr. kontrastne UZ preiskave jeter, nekontrastno perfuzijsko slikanje možganovine) in visokonapredne kombinirane preiskave (npr. fuzijske MR-UZ prikaze organov). V sodelovanju z Oddelkom za splošno in abdominalno kirurgijo izvajamo mamografsko obravnavo bolnic, napotenih iz Ambulante za bolezni dojk. Od leta 2018 uspešno izvajamo državni presejalni program raka dojk (DORA) za ženske iz Območne enote ZZZS Ravne na Koroškem.

Intervencijska radiologija

Interventni radiologi redno izvajamo najrazličnejše posege, tako vaskularne (diagnostične angiografije od možganskih arterij do stopala, perkutane transluminalne angioplastike z balonskimi dilatacijam in vstavitvami žilnih opornic), kot nevaskularne (punkcije in biopsije  najrazličnejših organov, drenaže vnetnih kolekcij, vstavitve nefrostom). Posege izvajamo diaskopsko (RTG), UZ in CT vodeno. V sodelovanju z Oddelkom za travmatologijo in ortopedijo izvajamo minimalno invazivne posege na hrbtenici (perkutano nukleoplastiko in vertebroplastiko).

Vizija oddelka je ponuditi bolnikom standardizirano visokokvalitetno obravnavo, ki temelji na subspecialnih znanjih našega kadra. Sodobna radiologija je namreč v vseh okoljih iz splošne prerasla v usmerjeno. Vsem bolnikom v regiji in tudi širše želimo zato tovrstno sodobno obravnavo ponuditi v domači ustanovi. Intervencijsko radiologijo smo uspeli razviti do nivoja, ko v terciarno ustanovo bolnike pošiljamo le še izjemoma.

 • doc. dr. Miran Jeromel, dr. med. spec. radiolog
   
   

  Rojen sem leta 1974 v Slovenj Gradcu.  Gimnazijo sem zaključil  v  Ravnah na Koroškem,  študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2003. Specialistični izpit iz radiologije sem opravil leta 2009. Po specialističnem izpitu  sem se kot Fulbrightov štipendist  več mesecev strokovno izpopolnjeval  v ZDA (Dotterjev intervencijski  inštitutu v Portlandu). Na področju nevaskularnih intervencij, vključno z minimalno invazivnim zdravljenjem bolezni hrbtenice, sem se izpopolnjeval v Nouvel Hopital Civil v Strasbourgu. Kot specialist sem bil najprej  več let  let zaposlen na Oddelku za diagnostično in intervencijsko nevroradiologijo v Univerzitetnem Kliničnem Centru Ljubljana, kjer še danes delujem v ekipi intervencijskih nevroradiologov.  V  letu 2013 sem  bil promoviran v doktorja  znanosti s temo iz področja MR diagnostike hrbtenice. Od leta 2017 sem docent na Katedri za radiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer sodelujem pri dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju študentov medicine in tudi študentov radiološke tehnologije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Sem  glavni mentor specializantom radiologije in doktorandom Biomedicine, avtor več člankov v znanstvenih revijah, kot recenzent sodelujem z uglednimi mednarodnimi strokovnimi revijami. Z raziskovalno dejavnostjo sem se začel ukvarjati že kot študent in prejel  fakultetno Prešernovo priznanje. V raziskovalni dejavnosti aktivno sodelujem z UKC Ljubljana in SB Slovenj Gradec, kot član raziskovalne skupine in Komisije za raziskovalno dejavnost. Kot predavatelj  sodelujem na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih. Predstojnik Odelka  za diagnostično in intervencijsko radiologijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec sem od leta 2016. Moje ožje področje strokovnega delovanja je  intervencijska radiologija in nevroradiologija.

 • Prim. Saša Rainer, dr. med. spec. radiolog, namestnik predstojnika
   
   

  Rodil sem se leta 1958 v Brežicah. Tam sem zaključil osnovno šolo in leta 1977 maturiral na gimnaziji; istega leta sem v Zagrebu maturiral tudi  na srednji  glasbeni šoli. Študij medicine sem opravil na Medicinski fakulteti v  Ljubljani, kjer sem diplomiral leta 1983. Istega leta sem nastopil pripravništvo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer sem brez prekinitve zaposlen vse do sedaj. Leta 1990 sem opravil specialistični izpit iz radiologije. V letih od 1996 do 2006  sem bil predstojnik Radiološkega oddelka. V letih 1993 in 1999  sem se izpopolnjeval na področju ultrazvočne diagnostike  na Jefferson Ultrasound Research and Education Institute  v Thomas Jefferson University Hospital v Philadelphiji, ZDA. Od leta 2005 kot asistent in kasneje kot strokovni sodelavec sodelujem v pedagoškem procesu pri  predmetu radiologija v okviru dodiplomskega študija na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 1998 kot predavatelj sodelujem v rednem podiplomskem tečaju  žilne utrazvočne diagnostike v Klinični bolnici Dubrava v Zagrebu. Sem soustanovitelj in sopredsednik mednarodnega združenja za žilni ultrazvok (Adriatic Vascular Ultrasound Society - AVUS), ustanovljene leta 2003. S strani Zdravniške zbornice Slovenije sem imenovan za glavnega mentorja specializantom radiologije, občasno sem imenovan tudi za člana izpitne komisije za specialistični izpit iz radiologije.  Ukvarjam se z vsemi metodami diagnostične radiologije; moja ožja strokovna področja pa so ultrazvočna diagnostika, CT in MR abdomna.

 • Krasimir Todorović, dr. med. spec. radiolog
   
   

  Rodil sem se leta 1957 v Osijeku, Republika Hrvaška.  Po končani gimnaziji v Osijeku sem študij nadaljeval na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Diplomiral sem januarja 1982. Leta 1990 sem v Zagrebu končal specializacijo iz radiologije. Po končani specializaciji sem nekaj časa delal na oddelku radiologije v UKC Osijek. Po tem sem se zaposlil v UKC Beograd ter potem na Onkološkem inštitutu v Beogradu. Leta 2000 sem prišel v Slovenijo in se zaposlil v SB Slovenj Gradec.  Moja ožja  področja v radiologiji so UZ in CT diagnostika ter diagnostika dojke.

 • Metka Verovnik Pavše, dr. med. spec. radiolog
   

  Diplomirala sem maja 2005   na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Strokovni izpit sem opravila maja 2007 v Ljubljani. Ves čas sem zaposlena v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Specializacijo iz radiologije sem opravljala v Mariboru in Ljubljani. Specialistični izpit sem opravila marca 2012 v Mariboru. Moje ožje področje delovanja je abdominalna radiologija. 

 • Zala Tovšak, dr. med. specialistka radiologije
   
   

  Po opravljeni gimnaziji v Slovenj Gradcu se je leta 2004 vpisala na študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. V času študija se je dodatno izpopolnjevala v ZDA, Braziliji in na Portugalskem. Diplomirala je leta 2011 ter se po končanem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu zaposlila v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Specializacijo iz radiologije je opravljala na Inštitutu za radiologijo na Univerzitetnem Kliničnem centru v Ljubljani ter jo zaključila leta 2017, v istem letu pa je pridobila še Evropsko diplomo s področja radiologije (EDiR). 

  Poleg splošne radiologije so njena ožja področja dela radiologija mišično-skeletnega sistema, radiološke preiskave dojk, nevroradiologija in interventna radiologija. Na omenjenih področjih se redno dodatno izobražuje na kongresih in tečajih v Sloveniji in tujini.

 • Špela Stravnik, dr. med. specialistka radiologije
   
 • Polona Fale, dr. med. spec. radiolog
 • Miloš Vrhovec, dr. med. specialist radiolog
   
 • Vesna Potočnik Tumpaj, dr. med. specializantka radiologije
 • Špela Vušnik, dr. med. specializantka radiologije
 • Matjaž Adam, dr. med. specializant radiologije
 • Narisa Čazimi, dr. med. specializantka radiologije
 • Domen Pirnat, dr.med. specializant radiologije
 • Nina Gričar, dr.med. specializantka radiologije
 • Johana Matk, dr. med. specializantka radiologije
Naročanje

 ·                OSEBNO NAROČANJE NA SPREJEMNEM OKENCU RTG PISARNE:

Naročanje je mogoče vsak delavnik od 7.00 do 15.00

Seboj je potrebno je imeti potrdilo o izdani e-napotnici ali klasično napotnico s pripisano kontaktno telefonsko številko bolnika.

 

·                ODDAJA NAPOTNICE V NABIRALNIK PRED RTG PISARNO:

24h/dan lahko v poštni nabiralnik oddate potrdilo o izdani e-napotnici ali klasično napotnico s pripisano kontaktno telefonsko številko bolnika.

 

·                NAROČANJE PREKO TELEFONA:

Naročanje na zdravstveno storitev 

 

·                NAROČANJE PREKO POŠTE:

Na naslov RTG PISARNA, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec je potrebno poslati potrdilo o izdani E-napotnici ali klasično napotnico s pripisano kontaktno telefonsko številko bolnika.

 

·                NAROČANJE PREKO e-POŠTE:

Na mail narocanje.radiologija@sb-sg.si. pošljite ZZZS številko, številko e-napotnice in kontaktno telefonsko številko bolnika (lahko tudi kopijo potrdila o izdani E-napotnici s pripisano kontaktno telefonsko številko bolnika).

Če imate klasično napotnico na mail narocanje.radiologija@sb-sg.si. pošljite fotokopijo s pripisano kontaktno telefonsko številko bolnika.

 

·                SAMOSTOJNO NAROČANJE PREKO PORTALA e-ZDRAVJE:

Na portalu e-zdravje vpišite ZZZS številko in številko e-napotnice, ter sledite vsem nadaljnjim navodilom portala e-zdravje.

Če ste napoteni na klasično RTG pljučno-skeletno slikanje, si boste lahko izbrali točen datum slikanja. Če pa ste napoteni na UZ, CT, MR ali druge RTG kontrastne preiskave, pa si boste izbrali zgolj okviren datum. Točen datum vaše preiskave in vsa navodila vam bomo poslali cca. 14 dni pred preiskavo.

 

Ko bomo prejeli vašo napotnico, vam bomo v roku 8 dni na naslov naveden na napotnici poslali točen oz okviren datum vaše preiskave in pisnim vabilo z vsemi navodili za preiskavo/slikanje, ter morebitni vprašalnik. Če vam pošljemo okviren datum, vam bomo točen datum poslali še cca. 14 dni pred preiskavo z vsemi navodili za preiskavo/slikanje

Prosimo vas, da ko boste prišli na preiskavo s seboj prinesete izpolnjen vprašalnik (CT in MR preiskave).

Rentgenska slikanja

Rok Pratnekar, mag. inž. rad. tehnol. – rok.pratnekar@sb-sg.si 

Telefonska številka za informacije in uradne ure:

02 88 23 475, vsak delovni dan od 8.00 – 9.00 ure in od 11.00 – 12.00 ure

Rentgenska slikanja in preiskave, ki jih lahko opravite pri nas:

 • slikanja skeleta
 • slikanja prsnih organov
 • slikanja hrbtenice
 • slikanja obnosnih votlin
 • rentgenske preiskave prebavil in sečil
Računalniška tomografija - CT

Matej Potočnik, mag. inž. rad. tehnol.matej.potocnik@sb-sg.si

Telefonska številka za informacije in uradne ure:

02 88 23 475, vsak delovni dan od 8.00 – 9.00 ure in od 11.00 – 12.00 ure

CT preiskave, ki jih lahko opravite pri nas:

 • CT glave, obnosnih votlin
 • CT trebušnih in prsnih organov
 • CT skeleta, hrbtenice, sklepov
 • CT angiografije ožilja
 • CT kolonografija
Ultrazvočna diagnostika - UZ

Sergeja Ravber, srednja med. sestra – sergeja.ravber@sb-sg.si.

Telefonska številka za informacije in uradne ure:

02 88 23 575, vsak delovni dan od  8.00 – 9.00 ure in od 11.00 – 12.00 ure

UZ preiskave, ki jih lahko opravite pri nas:

 • UZ trebušnih organov
 • UZ mišic in sklepov
 • UZ dojk (pacienti, poslani preko Ambulante za bolezni dojk SB SG)
 • UZ jeter s KS
Mamografska diagnostika

Marjeta Bosilj, dipl. med. sestra – marjeta.bosilj@sb-sg.si 

Mamografije izvajamo le pri preiskovankah napotenih iz ambulante za bolezni dojk. Samostojno naročanje na naš oddelek ni možno. 

Magnetna resonanca - MR

Maja Skaza, dipl. ing. radiologije - maja.skaza@sb-sg.si

Telefonska številka za informacije in uradne ure:

02 88 23 475, vsak delovni dan od 8.00 – 9.00 ure in od 11.00 – 12.00 ure

MR preiskave, ki jih lahko opravite pri nas:

 • MR skeleta
 • MR sklepov
 • MR glave
 • MR angiografije glave in vratu
 • MR abdomna (MR zgornjega abdomna, MR jeter, MR ledvic, MRCP, MR enterografija)

 • MR male medenice (MR male medenice, MR prostate, MR rektuma, MR analnega kanala, MR fistule, MR mehurja)

 • MR mehkih tkiv

 • MR artrografije

 • MR preiskave vodene pod anestezijo

Kako se naročiti na preiskavo?

Za naročilo potrebujemo originalno napotnico ter telefonsko številko bolnika.

Zaželeno je, da nam poleg napotnice dostavite tudi kopije izvidov so sedaj opravljenih preiskav.

Napotnico nam lahko dostavite osebno ali po pošti na naš naslov SB Slovenj Gradec, Oddelek za radiologijo, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec.

Ko bomo vašo napotnico prejeli, vam bomo na naslov, naveden na napotnici, poslali pisno vabilo z navodili za preiskavo/slikanje.

DORA - Državni presejalni program za raka dojk
Zgodovina

Radiološka dejavnost v naši bolnišnici ima dolgo zgodovino, saj je bil prvi rentgenski aparat nabavljen  že v obdobju  med letoma 1905 in 1910, torej  kmalu po odkritju rentgenskih žarkov. Prva slikanja na tem aparatu  je izvajal dr. Hanns Harpf (na sliki).

Za razvoj radiologije v bolnišnici je bilo prelomno leto 1969, ko je na takratnem rentgenskem  oddelku pričel z delom prvi zdravnik specialist rentgenolog, Bogomir Celcer, dr. med.. Oddelek je sicer organizacijsko obstajal že prej, vendar se je šele s  prihodom rentgenologa lahko pričel strokovni razvoj radiološkega oddelka, ki smo mu priča še danes.

Dr. Celcer je z velikim strokovnim znanjem, ki si ga je pridobil tudi s šolanjem v tujini, uvedel številne za tisti čas nove diagnostične postopke: kontrastne preiskave prebavil in sečil, zahtevnejša usmerjena slikanja in tomografije skeleta, kasneje pa še mamografije, artrografije, fistulografije, mielografije, angiografije (ožilja okončin, notranjih organov in centralnega živčnega sistema). Že v času njegovega predstojništva je bila uvedena ultrazvočna diagnostika (leta 1984)  in tudi računalniška tomografija (leta 1995). Oddelek se je postopoma širil tudi kadrovsko – zaposlena sta bila še dva radiologa, višja medicinska sestra in več radioloških inženirjev.

Strokovni razvoj in vodenje oddelka so nato prevzemali mlajši radiologi: prim. Saša Rainer, dr. med. (predstojnik v obdobju od 1996 do 2006), mag. Simona Lavre (predstojnica v obdobju od 2006 do 2016) in doc. dr. Miran Jeromel, dr. med. (predstojnik od leta 2016). 

Z napredkom strokovnega znanja in postopno nabavo sodobne, zmogljivejše radiološke opreme so bile postopno uvedene še številne novejše in tudi invazivne preiskave (ultrazvočno vodene biopsije in drenaže, stereotaktične biopsije, zahtevnejše diagnostične angiografije), predvsem pa posegi intervencijske radiologije: perkutani revaskularizacijski posegi (balonske dilatacije, stentiranja, trombolize), perkutane drenaže, nefrostome, nevrointerventni posegi. Oddelek  se je ves čas širil tudi kadrovsko in prostorsko. Leta 2011 je  bila izvedena popolna digitalizacija informacijskega in slikovnega sistema oddelka (z izjemo mamografije, ki je bila digitalizirana leta 2015). Leta 2016 je pričela delovati diagnostika z magnetno resonanco; oddelek je bil takrat dograjen ter v celoti prenovljen.

Predstojnik oddelka
doc. dr. <span>Miran Jeromel</span>, dr. med., spec. radiolog doc. dr. <span>Miran Jeromel</span>, dr. med., spec. radiolog
doc. dr. Miran Jeromel, dr. med., spec. radiolog
 
V.D. Vodilni radiološki inženir
<span>Salmir Hrnjić</span>, dipl. ing. rad. <span>Salmir Hrnjić</span>, dipl. ing. rad.
Salmir Hrnjić, dipl. ing. rad.
 
stavba-d
UZ DIAGNOSTIKA

02 88 23 575

 • od 8.00 do 9.00 (dopoldan)
 • od 11.00 do 12.00 ure (popoldan)
TAJNIŠTVO ODDELKA

02 88 23 475

 • od 8.00 do 9.00 ure
 • od 11.00 do 12.00 ure.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot