Pacienti

Varna in kakovostna obravnava pacientov

Zaposleni v zdravstvu pri vsakodnevnem delu aktivno prepoznavamo možnosti za izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov. Informacije na teh straneh so namenjene pacientom. Vsem pacientom želimo olajšati negotovost pred prihodom v bolnišnico Slovenj Gradec in zagotoviti varno in visoko kakovostno obravnavo, ne glede na položaj ali poklicno skupino. 

VPRAŠALNIK- Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo

  

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

manganelo