Osebna izkaznica

Osebna izkaznica Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1
2380 Slovenj Gradec

V.d. direktorja: mag. Ksandi Javornik

Telefon: +386(0)2 88 23 400
Faks: +386(0)2 88 42 393
E-pošta: info@sb-sg.si 
(POMEMBNO: elektronski naslov ni namenjen naročanju na zdravstveno storitev. Za naročanje kliknite na povezavo)
Leto ustanovitve: 1886
Podračun enotnega zakladniškega računa - EZR: 01100-6030278961
Matična številka: 5054958
ID Davčna številka: SI34697390
Šifra dejavnosti: 86.100

 

Poslanstvo: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec s svojimi zaposlenimi nudi celovito bolnišnično in specialistično ambulantno zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni prebivalcem Koroške in Savinjsko Šaleške regije. Kot priznana klinična, pedagoška in raziskovalna ustanova skrbi za uravnotežen strokovni razvoj in zagotavlja pogoje za osebnostni razvoj zaposlenih. Spodbuja politiko kakovosti in varnosti obravnave pacienta in upravljanja ustanove. Z aktivnim sodelovanjem z deležniki se vpenja v razvoj regije in sooblikuje zdravstveno politiko.

Vizija: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec bo najboljša regijska bolnišnica, ki nudi kvalitetno, varno in celovito zdravstveno oskrbo. To bomo dosegli: - z dostopnostjo za vse storitve sekundarnega nivoja zdravstva, - s sodobno diagnostiko in terapijo, ki sledita evropskim smernicam, - s pedagoškim delom in učno bazo za vse zdravstvene kadre, - s spodbujanjem raziskovalne dejavnosti, - s politiko zagotavljanja kakovosti in varnosti.

Vrednote: Splošne bolnišnice Slovenj Gradec so: 1. skrb za dobro počutje pacientov in zadovoljstvo svojcev, 2. strokovnost, kakovost in sodelovanje, 3. varnost pacientov in zaposlenih, 4. spoštovanje, 5. zaupanje, 6. odgovornost, 7. zakonitost. Vrednote so temelj, na katerem je zgrajena vizija in so osnova za nenehni strokovni razvoj, samospoštovanje in motivacijo zaposlenih, da timsko dosegajo čim boljše rezultate, skladne s cilji.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot