O bolnišnici

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je javni zdravstveni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Osnovni cilj Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je uresničevanje poslanstva z izvajanjem in dostopnostjo kvalitetnih zdravstvenih storitev. Za uresničevanje svojega poslanstva se bolnišnica povezuje s primarno službo na svojem področju in ostalimi zdravstvenimi institucijami na ožjem ter širšem področju. Bolnišnica sodeluje z Ministrstvom za zdravje kot lastnikom, Zavodom za zdravstveno zavarovanje kot plačnikom in ustanovami na primarnem, sekundarnem in terciarnem področju. Tako zagotavlja čim kvalitetnejšo oskrbo naših pacientov.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot