Enota za nuklearno medicino

PREDSTAVITEV ENOTE

Enota je locirana v pritličju stavbe A.

Strokovno se enota loči na dva dela:

  • ambulanto za bolezni ščitnice in
  • enoto za nuklearno medicino.

V Ambulanti za bolezni ščitnice izvaja pregled zdravnik, specialist tirolog. Zdravnik tirolog izvede pregled zdravstvenega stanja preiskovanca, pregled ščitnice, UZ ščitnice in napoti preiskovanca na dodatne preiskave, scintigrafijo ščitnice, RTG sapnika, oz. druge potrebne preiskave. Tedensko se izvajajo tudi aspiracijske biopsije ščitnice.

Pacient se pri vstopu v bolnišnico registrira na vrstomatu, nato vstopi v prostore enote. Sprejmeta ga zdravstvena administratorka ali diplomirana medicinska sestra. Pacient izvid prejme na dom po pošti.

Delo na področju nuklearne medicine izvajajo zdravnik, specialist nuklearne medicine, diplomiran inženir radiologije, diplomirana medicinska sestra in zdravstvena administratorka.

Pacient se pri vstopu v bolnišnico registrira na vrstomatu, nato vstopi v prostore enote. Sprejmeta ga administratorka, diplomiran inženir radiologije ali diplomirana medicinska sestra. Delo inženirja in diplomirane medicinske sestre se prične v vročem laboratoriju kjer se najprej eluira generator, pripravijo se radiofarmaki in posamezne doze za paciente. Diplomirana medicinska sestra injicira izotop. Diplomirani radiološki inženir opravi preiskavo skladno z doktrino. Zdravnik specialist nuklearne medicine napiše izvid. Pacient prejme izvid s priloženimi slikami na dom po pošti.

Redno skrbimo za umerjanje in testiranje gama kamere, testiranje kalibratorja doz, kontrola kontaminacije, meritve hitrosti doz, skratka za varno medicinsko opremo.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec