Enota za nuklearno medicino

OBVESTILO O PREKINITVI  NAROČANJA IN IZVAJANJA NUKLEARNO-MEDICINSKE SLIKOVNE DIAGNOSTIKE - SCINTIGRAFIJ

Spoštovani,

zaradi gradnje prizidka oz. obnove Enote za nuklearno medicino, za katero bomo v SB Slovenj Gradec nabavili nov SPECT CT aparat, vas obveščamo, da bomo z dnem 2. 9. 2022 začasno prekinili izvajanje nuklearno-medicinske slikovne diagnostike - scintigrafij in naročanje oz. uvrščanje pacientov na čakalni seznam za te preiskave. Predvidoma naj bi scintigrafije na novi gama kameri zopet pričeli izvajati v mesecu februarju 2023. Na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si je na voljo spisek vseh izvajalcev, skupaj s podatkom o čakalni dobi in kontaktnimi podatki za naročanje.

Hvala za razumevanje. 

 

PREDSTAVITEV ENOTE

Enota je locirana v pritličju stavbe A.

Strokovno se enota loči na dva dela:

  • ambulanto za bolezni ščitnice in
  • enoto za nuklearno medicino.

V Ambulanti za bolezni ščitnice izvaja pregled zdravnik, specialist tirolog. Zdravnik tirolog izvede pregled zdravstvenega stanja preiskovanca, pregled ščitnice, UZ ščitnice in napoti preiskovanca na dodatne preiskave, scintigrafijo ščitnice, RTG sapnika, oz. druge potrebne preiskave. Tedensko se izvajajo tudi aspiracijske biopsije ščitnice.

Pacient se pri vstopu v bolnišnico registrira na vrstomatu, nato vstopi v prostore enote. Sprejmeta ga zdravstvena administratorka ali diplomirana medicinska sestra. Pacient izvid prejme na dom po pošti.

Delo na področju nuklearne medicine izvajajo zdravnik, specialist nuklearne medicine, diplomiran inženir radiologije, diplomirana medicinska sestra in zdravstvena administratorka.

Pacient se pri vstopu v bolnišnico registrira na vrstomatu, nato vstopi v prostore enote. Sprejmeta ga administratorka, diplomiran inženir radiologije ali diplomirana medicinska sestra. Delo inženirja in diplomirane medicinske sestre se prične v vročem laboratoriju kjer se najprej eluira generator, pripravijo se radiofarmaki in posamezne doze za paciente. Diplomirana medicinska sestra injicira izotop. Diplomirani radiološki inženir opravi preiskavo skladno z doktrino. Zdravnik specialist nuklearne medicine napiše izvid. Pacient prejme izvid s priloženimi slikami na dom po pošti.

Redno skrbimo za umerjanje in testiranje gama kamere, testiranje kalibratorja doz, kontrola kontaminacije, meritve hitrosti doz, skratka za varno medicinsko opremo.

 

PREDSTAVITEV ENOTE

Enota je locirana v pritličju stavbe A.

Strokovno se enota loči na dva dela:

  • ambulanto za bolezni ščitnice in
  • enoto za nuklearno medicino.

V Ambulanti za bolezni ščitnice izvaja pregled zdravnik, specialist tirolog. Zdravnik tirolog izvede pregled zdravstvenega stanja preiskovanca, pregled ščitnice, UZ ščitnice in napoti preiskovanca na dodatne preiskave, scintigrafijo ščitnice, RTG sapnika, oz. druge potrebne preiskave. Tedensko se izvajajo tudi aspiracijske biopsije ščitnice.

Pacient se pri vstopu v bolnišnico registrira na vrstomatu, nato vstopi v prostore enote. Sprejmeta ga zdravstvena administratorka ali diplomirana medicinska sestra. Pacient izvid prejme na dom po pošti.

Delo na področju nuklearne medicine izvajajo zdravnik, specialist nuklearne medicine, diplomiran inženir radiologije, diplomirana medicinska sestra in zdravstvena administratorka.

Pacient se pri vstopu v bolnišnico registrira na vrstomatu, nato vstopi v prostore enote. Sprejmeta ga administratorka, diplomiran inženir radiologije ali diplomirana medicinska sestra. Delo inženirja in diplomirane medicinske sestre se prične v vročem laboratoriju kjer se najprej eluira generator, pripravijo se radiofarmaki in posamezne doze za paciente. Diplomirana medicinska sestra injicira izotop. Diplomirani radiološki inženir opravi preiskavo skladno z doktrino. Zdravnik specialist nuklearne medicine napiše izvid. Pacient prejme izvid s priloženimi slikami na dom po pošti.

Redno skrbimo za umerjanje in testiranje gama kamere, testiranje kalibratorja doz, kontrola kontaminacije, meritve hitrosti doz, skratka za varno medicinsko opremo.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

manganelo