Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 13.3.2020 - 21.3.2020

  Opis del in nalog:
  - samostojno izvajanje medicinske dejavnosti na specialisticni ravni v hospitalnem zdravstvenem
  varstvu,
  - samostojno izvajanje medicinske dejavnosti na specialisticni ravni v ambulantnem zdravstvenem
  varstvu,
  - stalno spremljanje razvoja medicinskih ved in izvajanje medicinske dejavnosti;
  - nadzor nad kakovostjo in strokovnostjo dela,
  - opravljanje mentorstva študentom na praksi, zdravnikom sekundarijem in zdravnikom
  specializantom,
  - opravljanje zdravstveno vzgojnega dela,
  - opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti in po navodilih nadrejenega.
  Trajanje zaposlitve:
  - dolocen delovni cas – 6 mesecev z možnostjo podaljšanja
  Vrsta zaposlitve:
  - krajši delovni cas, 8 ur/teden (20%)
  Poklicna / strokovna izobrazba:
  - koncana VII/2 stopnja strokovne izobrazbe – doktor medicine
  Dodatne izkušnje/pogoji:
  - opravljen strokovni izpit za poklic doktor medicine,
  - opravljen specialisticni izpit in
  - potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B.
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje
  angleškega ali nemškega jezika.
  Obvezno priložiti dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
  potrdilo o opravljenem specialisticnem izpitu in veljavno licenco za delo na podrocju nevrologije.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh od objave v
  Kadrovsko pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj
  Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obvešceni najkasneje v roku 8 dni po zakljucenem postopku
  izbire.
  Slovenj Gradec, 13. 3. 2020
  Kandidati se lahko prijavijo do sobote, 21. 3. 2020.

 • 13.3.2020 - 21.3.2020

  Opis del in nalog:
  − izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in
  postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov zdravstvene
  nege v skladu s specialnimi znanji in dokumentiranje dejavnosti akutne dialize,
  − nacrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesa zdravstvene nege bolnika z razlicnimi
  bolezenskimi stanji za vsa podrocja akutne dializne dejavnosti,
  − organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti zdravstvene nege v programu zdravljenja z
  dializo oz. CAPD ter samostojno izvajanje akutne dialize izven dializne enote, npr. v enoti
  intenzivne terapije,
  − sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima ter izvajanje diagnosticno
  terapevtskih programov,
  − druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.
  Trajanje zaposlitve: - nedolocen delovni cas
  Poskusno delo: - 3 mesece
  Vrsta zaposlitve: - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega casa
  Poklicna / strokovna izobrazba:
  - koncana VII/1 stopnja strokovne izobrazbe – diplomirana medicinska sestra, opravljen strokovni
  izpit ali strokovno usposabljanje; potrdilo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene ali babiške
  nege in veljavna licenca
  Racunalniška znanja:
  - znanje uporabe racunalniških programov
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in znanje angleškega ali
  nemškega jezika.
  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek
  življenjepis.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh v Kadrovsko
  pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obvešceni najkasneje v roku 8 dni po zakljucenem postopku izbire.
  Slovenj Gradec, 13. 3. 2020
  Kandidati se lahko prijavijo do sobote, 21. 3. 2020.

 • 13.3.2020 - 21.3.2020

  Opis del in nalog:
  - priprava in izdaja zdravil po receptu ali narocilnici,
  - izdaja sanitetnega in drugega materiala po narocilnici,
  - usposobljenost za samostojno svetovanje o uporabi zdravil,
  - sodelovanje pri izvajanju farmacevtske službe in
  - opravljanje drugih del in nalog po nalogu neposredne vodje.
  Trajanje zaposlitve:
  - nedolocen delovni cas
  Poskusno delo:
  - 4 mesece
  Vrsta zaposlitve:
  - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega casa
  Poklicna / strokovna izobrazba:
  - koncana VII/2 stopnja strokovne izobrazbe – magister farmacije
  Racunalniška znanja:
  - znanje uporabe racunalniških programov
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in znanje angleškega ali nemškega
  jezika.
  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi (mag. farm.), potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo
  o cepljenju proti hepatitisu B in kratek življenjepis.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh v Kadrovsko pravno
  službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obvešceni najkasneje v roku 8 dni po zakljucenem postopku izbire.
  Slovenj Gradec, 13. 3. 2020
  Kandidati se lahko prijavijo do sobote, 21. 3. 2020.

 • 25.2.2020 - 4.3.2020

  Opis del in nalog:

  • diagnosticiranje in servisiranje računalniške opreme,
  • koordiniranje instalacij bolnišničnega informacijskega sistema na delovne postaje,
  • vodenje evidenc o uporabnikih, dodeljevanje uporabniških gesel in dodeljevanje ustreznega nivoja dostopa uporabnikom,
  • delo z uporabniki, izvajanje podore uporabnikom za zagotavljanje  nemotenih delovnih procesov,
  • skrb za edukacijo uporabnikov programskih rešitev, samostojno ali v koordinaciji s službo ali zunanjimi izvajalci,
  • svetovanje, izdajanje navodil, obveščanje o spremembah in posodobitvah programskih rešitev v ustanovi,
  • skrb za nastavitve, vsebinske in vzdrževalne aktivnosti, vsebinske dopolnitve in modifikacije programskih rešitev v ustanovi, ažuriranje vseh katalogov, šifrantov in aktivnosti,
  • skrb in spremljanje za pravilno in popolno vnašanje podatkov, kot je predvideno za posamezno programsko rešitev in v predpisih, ter opozarjanje na odklone in napake,
  • osnovno poznavanje domenskih storitev na strežniški platformi Microsoft Server,
  • predlogi in uvajanje funkcionalnih in tehnoloških posodobitev v vodenju administracije v programskih rešitvah v ustanovi,
  • skrbi za informacijsko podporo vsem delovnim procesom, sprejema in koordinira potrebe posameznih služb, v sodelovanju z notranjimi in zunanjimi sodelavci išče ustrezne programske rešitve,
  • sodeluje s tehničnimi podporami ponudnikov informacijskih rešitev in opreme, ki se uporablja v ustanovi in koordinira dela z njimi,
  • usklajevanje izvedb vzdrževalnih posegov z uporabniki informacijskih rešitev in tehničnimi podporami ponudnikov,
  • delavec je na zahtevo delodajalca dolžan opravljati delo preko polnega delovnega časa skladno z delovno pravno zakonodajo,
  • opravlja druga dela v okviru strokovne usposobljenosti in po nalogu nadrejenega.
 • 20.12.2019 - 28.12.2019

  Opis del in nalog:

  • samostojno izvajanje medicinske dejavnosti na specialistični ravni v hospitalnem zdravstvenem varstvu,
  • samostojno izvajanje medicinske dejavnosti na specialistični ravni v ambulantnem zdravstvenem varstvu,
  • stalno spremljanje razvoja medicinskih ved in izvajanje medicinske dejavnosti;
  • nadzor nad kakovostjo in strokovnostjo dela,
  • opravljanje mentorstva študentom na praksi, zdravnikom sekundarijem in zdravnikom specializantom,
  • opravljanje zdravstveno vzgojnega dela,
  • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti in po navodilih nadrejenega.

   

  Trajanje zaposlitve:

  • nedoločen delovni čas

   

  Vrsta zaposlitve:

  • krajši delovni čas – 16 ur/teden

   

  Poklicna / strokovna izobrazba:

  -  končana VII/2 stopnja strokovne izobrazbe – doktor medicine

                                    

  Dodatne izkušnje/pogoji:

  • opravljen strokovni izpit za poklic doktor medicine,
  • opravljen specialistični izpit in
  • potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B.

   

  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika.

   

  Obvezno priložiti dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,  potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu in veljavno licenco za delo na področju radiologije.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec