Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 11.11.2019 - 19.11.2019

  Opis del in nalog:

  • priprava in izdaja zdravil po receptu ali naročilnici,
  • prevzem, hranjenje in defektiranje zdravil,
  • izdaja sanitetnega in drugega materiala po naročilnici,
  • sodelovanje pri pripravi galenskih pripravkov,
  • opravljanje drugih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.
 • 11.11.2019 - 19.11.2019

  Opis del in nalog:

  • izvajanje posameznih administrativnih del v zdravstveni administraciji,
  • pisanje izvidov po diktatu,
  • uporaba medicinske terminologije vseh specialističnih dejavnosti in strok,
  • po potrebi delo na urgentnem oddelku,
  • po potrebi vključevanje v izmensko delo,
  • priprava dopisov in poročil,
  • iskanje dokumentacije za naročene paciente,
  • arhiviranje dokumentacije v skladu z zakonom in Pravilnikom o arhiviranju,
  • zaračunavanje storitev in blagajniško poslovanje,
  • na zahtevo delodajalca je dolžan opravljati delo preko polnega delovnega časa v skladu z delovno pravno zakonodajo,
  • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti in po navodilih nadrejenega.
 • 11.11.2019 - 19.11.2019

  Opis del in nalog:

  • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja,
  • organiziranje, načrtovanje in nadziranje  dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v multidisciplinarnih timih,
  • izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov zdravstvene nege in dokumentiranje,
  • druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.
 • 11.11.2019 - 19.11.2019

  Opis del in nalog:

  • izvajanje nujne medicinske pomoči in zdravstvene nege vitalno ogroženega pacienta,
  • zagotavljanje prostorov, opreme in pripomočkov za varno nudenje nujne medicinske pomoči,
  • organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v multidisciplinarnih timih v skladu s specialnimi  znanji,
  • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja,
  • druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.
 • 11.11.2019 - 19.11.2019

   

  Opis del in nalog:

  • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja,
  • organiziranje, načrtovanje in nadziranje  dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v multidisciplinarnih timih,
  • izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov zdravstvene nege in dokumentiranje, druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.
 • 11.11.2019 - 19.11.2019

  Opis del in nalog:

  • dezinfekcija vseh delovnih površin pred programom, ob selitvi preveriti z brisi (racionalnost)
  • nameščanje mila in dezinfekcijskih sredstev za roke, predpasnikov, krtač  za kirurško umivanje rok, papirnatih brisač za roke, operacijskih kap, mask, filter oblek in operacijskih coklov na standardna mesta,
  • pomoč pri jutranji pripravi operacijskih sob za operativne posege – operacijskih plošč, košev za umazano perilo in smeti, instrumentarskih mizic in vozičkov, medicinskih aparatur
  • pomoč pri nameščanju dodatnih delov za operacijsko mizo (držala za roke, podloge, oporniki, infuzijska stojala)
  • pomoč pri nameščanju operacijske mize
  • priprava  aspiratorjev za takojšnjo uporabo
  • čiščenje in razkuževanje talnih površin po vsakem op. posegu
  • pomoč pri razkuževanju  opreme in zgornjih delovnih površin
  • priprava perila za sprejem pacienta
  • pomoč pri sprejemu pacienta v operacijski blok
  • pomoč pri transportu pacienta pred in po operativnem posegu
  • pomoč pri prelaganju pacientov
  • pomoč pri pripravi operativnega polja (držanje okončin, zaščita mize pred tekočinami)
  • pomoč pri oblačenju kirurške ekipe
  • priprava uporabljenega operacijskega perila za odvoz (v vreče za perilo in označevanje, odlaganje v kontejnerje)
  • kurirska dela znotraj operativnega bloka
  • skrb za urejenost vstopnih filtrov
  • skrb za urejenost rekreacije in sanitarnih prostorov
  • skrb za urejenost prostora za zbiranje odpadkov
  • menjava in odvoz polnih košev za smeti in perila iz umivalnic ter namestitev novih praznih košev med programom,
  • priprava vseh vrst odpadkov za transport
  • sodelovanje pri pripravi in oddaja materiala za različne preiskave (patologija, mikro)

   

  GENERALNO/KONČNO ČIŠČENJE:

  • končno čiščenje in razkuževanje operacijskih miz, rezervnih delov za operacijske mize, vodoravnih površin –pulti , op. luči, rentgenskih plaščev in ovratnic, rezervnih delov za operacijske mize, infuzijskih stojal, aspiratorjev  in ostalih aparatur in pospravljanje na standardna mesta,
  •  vodenje evidence čiščenja,
  • generalno čiščenje se izvaja s  pravilno pripravljenimi  koncentracijami čistilnih in dezinfekcijskih sredstev – po predpisani shemi,
  • pranje operacijskih coklov, oz pošiljanje v sterilizacijo in ko pridejo nazaj, pospravljanje in razvrščanje
  • končno čiščenje in razkuževanje obsega čiščenje in dezinfekcijo vseh prostorov operacijskega bloka, vključno s filtri in prebujevalnico, vseh navpičnih površin (stene, vrata, strop), vodoravnih površin: tla in pulti, zunanjost vrat pohištva, operacijskih miz, rezervnih delov za operacijske mize, zračnikov, umivalnikov, pip, ogledal, nosilcev za brisače, košev, pručk, stolov, infuzijskih stojal, rtg zaščite, aspiratorjev in ostalih aparatur in pospravljanje opreme na standardna mesta,
  • generalno čiščenje se izvaja s pravilno pripravljenimi koncentracijami čistilnih in dezinfekcijskih sredstev – po predpisani shemi, strojno čiščenje talnih površin. 

   

  VSEBINA DE

 • 11.11.2019 - 19.11.2019

   

  Opis del in nalog:

  • izvajanje negovalnih postopkov in posegov pri posamezniku v različnih stanjih zdravja in bolezni ter v različnih življenjskih obdobjih,
  • priprava pacienta in sodelovanje pri zdravniškem pregledu in diagnostično terapevtskih posegih,
  • priprava in izvedba  enostavnih diagnostičnih in terapevtskih posegov in postopkov ter dokumentiranje,
  • zdravstveno vzgojno delo z bolniki in svojci v okviru tima,
  • strokovno in kakovostno opravljene naloge v okviru strokovne izobrazbe V. stopnje,
  • racionalna in standardizirana uporaba delovnih in zaščitnih sredstev, aparatur ter materialna odgovornost za delovna sredstva,
  • odgovornost za varnost bolnikov.
12