Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 29.7.2021 - 6.8.2021

  NATAKAR IV - M/Ž (J034042)
  Opis del in nalog:
  - točenje pijač in strežba v gostinskem obratu,
  - skrb za dobro, korektno in pravilno postrežbo,
  - nabava, prodaja in strežba hrane in pijače,
  - zaključevanje blagajne s štetjem plačil ločeno po vrstah plačil,
  - izvajanje HACCP določi ter kontrola kakovosti in varnosti živil,
  - vzdrževanje reda in čistoče v gostinskem obratu,
  - pravilno ravnanje in shranjevanje vseh vrst odpadkov, pravilna uporaba predpisanih
  zaščitnih sredstev,
  - pomoč pri pripravi hrane in čiščenje posode v Preskrbi s prehrano, pomoč pri kuhanju,
  sodelovanje pri izvajanju HACCP standarda ter kontrola kakovosti in varnosti živil in
  jedi,
  - skrb za ekonomično uporabo živil in energije,
  - opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti in po navodilih nadrejenega.
  Trajanje zaposlitve:
  - določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja
  Vrsta zaposlitve:
  - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega časa.
  Poklicna / strokovna izobrazba:
  - zaključena srednja poklicna izobrazba gostinske smeri – srednja 3 – letna šola; IV. stopnje
  (poklic natakar)
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika.
  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek
  življenjepis.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh v Kadrovsko
  pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku
  izbire.
  Slovenj Gradec, 29. 7. 2021
  Kandidati se lahko prijavijo do petka, 6. 8. 2021.

 • 29.7.2021 - 6.8.2021

  TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - PRIPRAVNIK – M/Ž
  Opis del in nalog:
  - izvajanje osnovne nege ter opazovanje in nadziranje bolnika,
  - izvajanje določenih terapevtskih posegov po naročilu zdravnika,
  - priprava bolnika za preiskave in določene posege,
  - razdeljevanje hrane ter po potrebi hranjenje bolnikov.
  Trajanje zaposlitve:
  - za določen čas 6 mesecev oz. do opravljenega strokovnega izpita
  Vrsta zaposlitve:
  - polni delovni čas – 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega časa
  Zahtevana izobrazba:
  - končana V. stopnja strokovne izobrazbe – srednja zdravstvena šola, tehnik zdravstvene nege
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika.
  Obvezna so dokazila o zaključeni izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek
  življenjepis.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh na naslov Splošna
  bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku
  izbire.
  Slovenj Gradec, 29. 7. 2021
  Kandidati se lahko prijavijo do petka, 6. 8. 2021.

 • 21.7.2021 - 5.8.2021

  Opis del in nalog:
  - dnevno razkuževanje in čiščenje vseh prostorov v stavbi in stavbne opreme,
  - dnevno razkuževanje in čiščenje dogovorjene bolniške opreme, pripomočkov za nego,
  - dnevno razkuževanje in čiščenje kopalnic in sanitarij (pipe, tuši), čiščenje steklenih
  površin, žaluzij, skrb za snažnost zaves,
  - oskrbovanje prostorov in sanitarij s papirno galanterijo, milom,
  - zbiranje in odnašanje bolnišničnih odpadkov,
  - generalno čiščenje prostorov v stavbi, javljanje okvar v prostoru,
  - izvajanje del in nalog v skladu z dnevnim, tedenskim in mesečnim planom po navodilu
  nadrejenega,
  - transport biološkega materiala, izvidov, sterilnega in nesterilnega materiala, pacientov,
  pokojnikov, zdravil, potrošnega medicinskega materiala in obvezilnega materiala,
  - transport opreme in naprav za popravilo,
  - transport hrane, perila, odpadkov, nujni transport v nočnem času.
  Trajanje zaposlitve:
  - določen delovni čas 6 mesecev
  Vrsta zaposlitve:
  - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega časa.
  Poklicna / strokovna izobrazba:
  - osnovnošolsko izobraževanje
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika.
  Obvezna so dokazila o osnovnošolskem izobraževanju, kratek življenjepis in potrdilo o cepljenju
  proti hepatitisu B.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 15 dneh v Kadrovsko
  pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku
  izbire.
  Slovenj Gradec, 21. 7. 2021
  Kandidati se lahko prijavijo do četrtka, 5.8.2021.