Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 15.1.2021 - 23.1.2021

  Opis del in nalog:

  • načrtovanje, izvajanje in vrednotenje kontinuiranega procesa zdravstvene nege bolnika z različnimi bolezenskimi stanji v prostorih posebej opremljenih za opazovanje, merjenje, nadzorovanje in vzdrževanje življenjskih funkcij,
  • organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v multidisciplinarnih timih,
  • izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov zdravstvene nege in dokumentiranje,
  • sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima ter izvajanje diagnostično terapevtskih programov,
  • druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.
 • 15.1.2021 - 23.1.2021

  Opis del in nalog:

  • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja,
  • organiziranje, načrtovanje in nadziranje  dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v multidisciplinarnih timih,
  • izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov zdravstvene nege in dokumentiranje,
  • sodelovanje v komisijah, imenovanih skladno s Statutom SB Slovenj Gradec,
  • po nalogu nadrejenega tudi ostala dela v zvezi z zgoraj navedenim.