Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 13.8.2019 - 21.8.2019

  Opis del in nalog:
  - izvajanje nevrofizioterapevtskih del,
  - fizikalne terapije pri otrocih s centralno motoricnimi okvarami oz. izvajanje fizikalne terapije
  specificne populacije,
  - opravljanje drugih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.
  Trajanje zaposlitve:
  - 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja.
  Vrsta zaposlitve:
  - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega casa
  Poklicna / strokovna izobrazba:
  - koncana VII/1 stopnja strokovne izobrazbe – diplomiran fizioterapevt, opravljen
  strokovni izpit
  Delovne izkušnje:
  - 2 leti delovnih izkušenj
  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o
  cepljenju proti hepatitisu B in kratek življenjepis.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh v Kadrovsko
  pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obvešceni najkasneje v roku 8 dni po zakljucenem postopku izbire.
  Slovenj Gradec, 13. 8. 2019
  Kandidati se lahko prijavijo do srede, 21. avgusta 2019.

 • 22.7.2019 - 30.7.2019

  Opis del in nalog:
  - odvzem venske in kapilarne krvi,
  - svetovanje bolnikom glede pravilnega odvzema biološkega materiala in možnih
  predanalitskih vplivov,
  - zbiranje, sortiranje, evidentiranje, konzerviranje, shranjevanje razlicnega biološkega
  materiala,
  - priprava materiala za preiskave in izvajanje kontrole dela, vkljucno z dnevnim
  usmerjanjem analizatorjev,
  - vodenje ustrezne dokumentacije in sodelovanje pri uvajanju novih sodelavcev,
  - opravljanje drugih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.
  Trajanje zaposlitve:
  - 6 mesecev z možnostjo podaljšanja.
  Vrsta zaposlitve:
  - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega casa.
  Poklicna / strokovna izobrazba:
  - koncana VII/1 stopnja strokovne izobrazbe – dipl. inž. laboratorijske biomedicine,
  opravljen strokovni izpit
  Racunalniška znanja:
  - znanje uporabe racunalniških programov.
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in znanje angleškega ali
  nemškega jezika.
  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek
  življenjepis.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh v Kadrovsko
  pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obvešceni najkasneje v roku 8 dni po zakljucenem postopku izbire

 • 8.7.2019 - 16.7.2019

  Opis del in nalog:

  • dezinfekcija vseh delovnih površin pred programom, ob selitvi preveriti z brisi (racionalnost)
  • nameščanje mila in dezinfekcijskih sredstev za roke, predpasnikov, krtač  za kirurško umivanje rok, papirnatih brisač za roke, operacijskih kap, mask, filter oblek in operacijskih coklov na standardna mesta,
  • pomoč pri jutranji pripravi operacijskih sob za operativne posege – operacijskih plošč, košev za umazano perilo in smeti, instrumentarskih mizic in vozičkov, medicinskih aparatur
  • pomoč pri nameščanju dodatnih delov za operacijsko mizo (držala za roke, podloge, oporniki, infuzijska stojala)
  • pomoč pri nameščanju operacijske mize
  • priprava  aspiratorjev za takojšnjo uporabo
  • čiščenje in razkuževanje talnih površin po vsakem op. posegu
  • pomoč pri razkuževanju  opreme in zgornjih delovnih površin
  • priprava perila za sprejem pacienta
  • pomoč pri sprejemu pacienta v operacijski blok
  • pomoč pri transportu pacienta pred in po operativnem posegu
  • pomoč pri prelaganju pacientov
  • pomoč pri pripravi operativnega polja (držanje okončin, zaščita mize pred tekočinami)
  • pomoč pri oblačenju kirurške ekipe
  • priprava uporabljenega operacijskega perila za odvoz (v vreče za perilo in označevanje, odlaganje v kontejnerje)
  • kurirska dela znotraj operativnega bloka
  • skrb za urejenost vstopnih filtrov
  • skrb za urejenost rekreacije in sanitarnih prostorov
  • skrb za urejenost prostora za zbiranje odpadkov
  • menjava in odvoz polnih košev za smeti in perila iz umivalnic ter namestitev novih praznih košev med programom,
  • priprava vseh vrst odpadkov za transport
  • sodelovanje pri pripravi in oddaja materiala za različne preiskave (patologija, mikro)