Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 12.4.2021 - 20.4.2021

  Opis del in nalog:

  • izvajanje dela s področja stroke,
  • vodenje evidenc in obvladovanje programa vzdrževanja sredstev in opreme,
  • obvladovanje dokumentacije opreme in sredstev v računalniški in papirni obliki,
  • pregled, odpravljanje napak in popravil na opremi in napravah,
  • nadzor nad porabo sredstev pri izvajanju vzdrževalnih del,
  • vzdrževanje in nadgradnja medicinske in nemedicinske opreme ter sredstev za delo,
  • sodelovanje z oddelki za vzdrževanje opreme in sredstev,
  • koordinacija med zunanjimi izvajalci in nadzor nad izvajanjem del in servisnih posegov, pri vzdrževanju opreme in sredstev,
  • operativno delo, nadzor in vzdrževanje,
  • nadzor nad opremo za merjenje,
  • izvajanje kalibracij in pregledov,
  • poznavanje zahtev zakonodaje in standardov, ki urejajo področje dela,
  • ostale naloge po navodilih nadrejenega.