Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 25.4.2019 - 10.5.2019

  Opis del in nalog:

  • priprava komunikacijskih načrtov,
  • zasnova in priprava sporočil za javnost ter drugih besedil, namenjenih medijem,
  • zasnova in priprava vsebin namenjenim drugim ključnim ciljnim javnostim (pacienti, svojci, poslovni partnerji),
  • samostojna izvedba aktivnosti iz področja odnosov z mediji,
  • upravljanje odnosov z mediji in pričakovanj naročnikov,
  • prisotnost in delo na dogodkih z mediji,
  • sodelovanje v projektnih skupinah,
  • opravljanje del in nalog po navodilu nadrejenih.
 • 18.4.2019 - 26.4.2019

  Opis del in nalog:

  • priprava in izdaja zdravil po receptu ali naročilnici,
  • prevzem, hranjenje in defektiranje zdravil,
  • izdaja sanitetnega in drugega materiala po naročilnici,
  • sodelovanje pri pripravi galenskih pripravkov,
  • opravljanje drugih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.
 • 18.4.2019 - 26.4.2019

  Opis del in nalog:

  • socialna obravnava različnih aspektov pacientove aktualne družinske
  • psihosocialne situacije in sociokulturnih razmer, ter ugotavljanje razmer, v katerih družina živi in pomoč pri urejanju le-teh,
  • seznanitev staršev s storitvami in pravicami, ki jim lahko koristijo in olajšajo položaj v skrbi za otroka z motnjo v razvoju, seznanitev z mrežo in programi sistema pomoči, ki so del celostne skrbi za otroke s posebnimi potrebami,
  • urejanje pravic, ki jih imajo v skladu z zakonskimi akti,
  • psihosocialna pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani pri skrbi za otroka,
  • pomoč pri vključevanju v ustrezne oblike usposabljanja otroka – razvojni oddelki, šole s prilagojenim programom, oddelki vzgoje in izobraževanja, institucionalno varstvo (starše se osebno pelje na ogled in predstavitev ustreznega razvojnega oddelka, šole in drugih institucij, v katere se vključuje otroke v cilju, da dobi starš realno predstavo o instituciji in programu, ki ga v timu predlagamo in ga s tem tudi lažje sprejme)
  • hospitacije v programih, kjer so vključeni otroci s posebnimi potrebami, pogovori s strokovnimi delavci o funkcioniranju otroka znotraj skupine, morebitnih problemih, željah, itd.
  • pomoč staršem pri postopkih usmerjanja otrok po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
  • sodelovanje z različnimi ustanovami na terenu (CSD, šole, vrtci, nevladne organizacije, itd.), ki lahko pomembno prispevajo k reintegraciji in normalizaciji družine.
 • 18.4.2019 - 26.4.2019

  Opis del in nalog:

  • diagnostično, svetovalno in terapevtsko delo s populacijo otrok in mladostnikov, obravnavanih v centru za zgodnjo obravnavo otrok z motnjami v razvoju,
  • delo v ambulanti za klinično psihologijo in vključevanje v hospitalno delo Oddelka za pediatrijo,
  • analiza strokovnih diagnostičnih postopkov,
  • priprava strokovnih mnenj in urejanje dokumentacije,
  • delo v interdisciplinarni strokovni skupini,
  • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
  • opravljanje drugih del in nalog po navodilu nadrejenih.
 • 18.4.2019 - 26.4.2019

  Opis del in nalog:

  • diagnostično, svetovalno in terapevtsko delo s populacijo otrok in mladostnikov, obravnavanih v centru za zgodnjo obravnavo otrok z motnjami v razvoju,
  • delo v ambulanti za klinično psihologijo in vključevanje v hospitalno delo Oddelka za pediatrijo,
  • analiza strokovnih diagnostičnih postopkov,
  • priprava strokovnih mnenj in urejanje dokumentacije,
  • delo v interdisciplinarni strokovni skupini,
  • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,

  opravljanje drugih del in nalog po navodilu nadrejenih in mentorja.

 • 17.4.2019 - 25.4.2019

  Opis del in nalog:

  • izvajanje negovalnih postopkov in posegov pri posamezniku v različnih stanjih zdravja in bolezni ter v različnih življenjskih obdobjih v ambulanti,
  • priprava pacienta in sodelovanje pri zdravniškem pregledu in diagnostično terapevtskih posegih,
  • priprava in izvedba  enostavnih diagnostičnih in terapevtskih posegov in postopkov ter dokumentiranje,
  • zdravstveno vzgojno delo z bolniki in svojci v okviru tima,
  • strokovno in kakovostno opravljene naloge v okviru strokovne izobrazbe V. stopnje,
  • racionalna in standardizirana uporaba delovnih in zaščitnih sredstev, aparatur ter materialna odgovornost za delovna sredstva,
  • odgovornost za varnost bolnikov.
 • 9.4.2019 - 24.4.2019

  Opis del in nalog:

  • zdravstvena nega posameznika v različnih stanjih zdravja in bolezni ter v različnih življenjskih obdobjih;
  • priprava pacienta in sodelovanje pri zdravniškem pregledu in diagnostično terapevtskih posegih,
  • priprava in izvedba zahtevnejših diagnostičnih in terapevtskih posegov in postopkov v specialistični ambulanti,
  • urejanje zdravstvene dokumentacije, dajanje zdravstveno negovalnih navodil, sodelovanje pri usposabljanju novo zaposlenih in dijakov,
  • strokovno in kakovostno opravljene naloge v okviru strokovne izobrazbe V. stopnje,
  • racionalna in standardizirana uporaba delovnih in zaščitnih sredstev, aparatur ter materialna odgovornost za delovna sredstva,
  • odgovornost za varnost bolnikov.
12