Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 10.4.2024 - 10.5.2024

  Opis del in nalog:

   • spodbujanje, pomoč, usmerjanje in izvajanje zdravstvene nege pri temeljnih življenjskih aktivnostih v vseh življenjskih obdobjih in bolezenskih stanjih;
   • priprava pacienta, izvajanje in nadzor pri diagnostično – terapevtskih postopkih;
   • izvajanje zdravstvene nege po procesni metodi dela na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov zdravstvene nege in dokumentiranje;
   • opazovanje in spremljanje zdravstvenega stanja pacienta;
   • izvajanje poklicnih aktivnosti s področja preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom;
   • racionalna in standardizirana uporaba delovnih in zaščitnih sredstev, aparatur ter materialna odgovornost za delovna sredstva;
   • spremljanje pacienta skozi proces učenja in skrbi za lastno zdravje;
   • izvajanje mentorstva dijakom in pripravnikom zdravstvene nege;
   • po nalogu nadrejenega tudi ostala dela v zvezi z zgoraj navedenim.
 • 10.4.2024 - 10.5.2024

  Opis del in nalog:

  • pomoč pri oskrbi bolnikov,
  • spremljanje, prevažanje in prelaganje pacientov in
  • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec