Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 31.1.2023 - 9.2.2023

  Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, s spremembami in dopolnitvami, ZDR-1) Splošna bolnišnica Slovenj Gradec izdaja

   

  OBJAVO PROSTIH DELOVNIH MEST

                         2 x  STREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž (DM E042001)

   

  Opis del in nalog:

  • dnevno razkuževanje in čiščenje vseh prostorov v stavbi bolnišnice in stavbne opreme;
  • dnevno razkuževanje in čiščenje dogovorjene bolniške opreme, pripomočkov za nego, dnevno razkuževanje in čiščenje  kopalnic in sanitarij (pipe, tuši) čiščenje steklenih površin, žaluzij, skrb za snažnost zaves;
  • oskrbovanje prostorov in  sanitarij s papirno galanterijo, milom;
  • zbiranje in odnašanje bolnišničnih odpadkov;
  • generalno čiščenje prostorov v stavbi, javljanje okvar v prostoru, izvajanje del in nalog v skladu z dnevnim , tedenskim in mesečnim planom in po navodilu nadrejenega;
  • transport biološkega materiala, izvidov, sterilnega in ne sterilnega materiala, pacientov, pokojnikov, zdravil, potrošnega medicinskega materiala in obvezilnega materiala;
  • transport opreme in naprav za popravilo;
  • transport hrane, perila, odpadkov;
  • nujni transport v nočnem času in
  • opravljanje ostalih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.

   

  Trajanje zaposlitve:                              določen čas 6 mesecev

   

  Vrsta zaposlitve:                                   40 - urni delovni tednik

   

  Poklicna/strokovna izobrazba:           osnovnošolsko izobraževanje

   

  Za vse prijavljene kandidate se zahteva znanje slovenskega jezika.

  Obvezna so dokazila o zaključeni osnovnošolski izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B (možna pridobitev tekom zaposlitvenega postopka) in kratek

 • 31.1.2023 - 15.2.2023

  Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, s spremembami in dopolnitvami, ZDR-1) Splošna bolnišnica Slovenj Gradec izdaja

   

  OBJAVO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

  STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) - M/Ž (J017136)

   

  Opis del in nalog:

  -      skrb za diagnostiko, vzdrževanje in posodobitve računalniških bolnišničnih sistemov,

  -      skrb za diagnostiko, vzdrževanje in posodobitve računalniške opreme,

  -      skrb za diagnostiko, vzdrževanje in posodobitev na bolnišničnem računalniškem omrežju,

  -      izdelava in izpolnjevanje planov na delovnem področju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec ter priprava poročil in analiz,

  -      sodelovanje v timu, koordinacija le-tega in uvajanje strokovnih standardov v delo službe,

  -      svetovanje, zagotavljanje strokovne pomoči in uresničevanje delovnih navodil vodstva bolnišnice,

  -      nadzor in koordinacija zunanjih izvajalcev,

  -      sodelovanje pri nakupu strojne in programske opreme,

  -      sodelovanje pri javnih razpisih s področja dejavnosti službe in

  -      pridobivanje ponudb s področja dejavnosti službe

    -      v zvezi z zgoraj navedenim še druga dela po navodilu nadrejenega.

   

  Trajanje zaposlitve:

  • določen čas 12 mesecev

   

  Vrsta zaposlitve:

  • 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega časa

   

  Poklicna / strokovna izobrazba:

  • končana VII/2 stopnja strokovne izobrazbe (visokošolska strokovn
 • 31.1.2023 - 9.2.2023

  Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, s spremembami in dopolnitvami, ZDR-1) Splošna bolnišnica Slovenj Gradec izdaja

   

  OBJAVO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

  ZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC – DELO V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž (E045022)

   

  Opis del in nalog:

  • izvajanje vseh administrativnih del v zdravstveni administraciji (pisanje izvidov, popisov bolezni in izpolnjevanje obrazcev),
  • pisanje izvidov po nareku,
  • telefonsko in pisno administrativno sprejemanje pacientov in samostojno informiranje pacientov,
  • naročanje pacientov,
  • vodenje kartotek in evidenc pacientov,
  • uporaba medicinske terminologije vseh specialističnih dejavnosti in strok,
  • evidentiranje oziroma beleženje (npr. število prostih postelj in trajanje zdravljenja) in obračunavanje zdravstvenih storitev in izdanih materialov skladno z veljavnimi šifranti,
  • vodenje čakalnega seznama in naročilne knjige,
  • priprava dopisov in poročil,
  • priprava podlag za zdravstveno statistiko,
  • arhiviranje dokumentacije v skladu z zakonom in Pravilnikom o arhiviranju,
  • zaračunavanje storitev in blagajniško poslovanje,
  • na zahtevo delodajalca je dolžan opravljati delo preko polnega delovnega časa v skladu z delovno pravno zakonodajo in
  • po nalogu nadrejenega tudi ostala dela v zvezi z zgoraj navedenim.

   

  Trajanje zaposlitve:             določen čas - 3 mesece

   

  Vrsta zaposlitve:                   40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega časa

   

  Poklicna / strokovna izobrazba: - končana V. stopnja strokovne izobrazbe – srednješolska izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri

   

  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi in kratek življenjepis. Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika.

  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh v Kadrovsko pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

  Slovenj Gradec, 31.1.2023

  Kandidati se lahko prijavijo do četrtka, 9. 2. 2023.

 • 25.1.2023 - 9.2.2023

  Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, s spremembami in dopolnitvami, ZDR-1) Splošna bolnišnica Slovenj Gradec izdaja

  OBJAVO PROSTIH DELOVNIH MEST

  2 x RADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž (E047056)

   

  Opis del in nalog:

  • uvajanje v stroko, do 2 leti delovnih izkušenj, opravljanje dela pod nadzorom, izvajanje osnovnih diagnostičnih posegov v klasični radiologiji v skladu z dobro radiološko prakso vsaj na eni radiološki aparaturi,
  • izvajanje določil varstva pri delu s posebnim poudarkom na varstvu pred ionizirajočim sevanjem v skladu z ZVISJV,
  • priprava bolnika na preiskavo, spremljanje njegovega stanje med preiskavo, ustrezno ukrepanje v primeru nujne intervencije, ureditev delovnega prostora po preiskavi in pripravi za novega bolnika,
  • skrbno in pravilno upravljanje z rtg aparaturo,
  • dodatna dela po navodilu vodilnega radiološkega inženirja in predstojnika oddelka, glede na potrebe v SBSG delo v 1 ali več izmenah.

   

  Trajanje zaposlitve:      - nedoločen čas

  Poskusno delo:              - 3 mesece

  Vrsta zaposlitve:            - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega časa

  Poklicna / strokovna izobrazba:

  • končana VII/1 stopnja strokovne izobrazbe – dipl. inž. rad. tehnologije

   

  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek življenjepis. 

                         Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 15 dneh v Kadrovsko pravno službo  Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

   

   

  Slovenj Gradec, 25. 1. 2023

   

  Kandidati se lahko prijavijo do četrtka, 9. 2. 2023.&l

 • 24.1.2023 - 9.2.2023

  Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, s spremembami in dopolnitvami, ZDR-1) Splošna bolnišnica Slovenj Gradec izdaja

  OBJAVO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

  FARMACEVTSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK - M/Ž (E025005)

  Opis del in nalog:

  • vsebine v skladu s programom pripravništva,
  • izvajanje ukrepov za varno delo z nevarnimi snovmi, usposobljenost za ukrepanje v primerih razlitja ali poškodovane ovojnine,
  • pomoč farmacevtom ali farmacevtskim tehnikom I in farmacevtskim tehnikom II pri sprejemanju in shranjevanju farmacevtskih učinkovin, ki niso močnega ali zelo močnega učinka,
  • pomoč farmacevtu pri izdaji zdravil na naročilnico,
  • izdaja zdravil, ki se lahko izdajajo brez recepta, pod nadzorom farmacevta,
  • izdaja medicinskih pripomočkov, prehranskih dopolnil in živil za posebne prehranske namene, laboratorijskih reagentov, biocidov, kozmetičnih izdelkov in drugih izdelkov za podporo zdravljenju,
  • prevzem pošiljk zdravil (razen narkotikov), medicinskih pripomočkov in vseh ostalih izdelkov, ki jih nabavlja, skladišči in izdaja lekarna; vključno z reševanjem reklamacij v skladu z navodili za delo in po potrebi po posvetu s farmacevtom,
  • pospravljanje pošiljk zdravil (razen narkotikov) ter vseh drugih izdelkov, ki jih naroča in skladišči lekarna,
  • sprejem in shranjevanje cepiv,
  • spremljanje zalog in rokov uporabe vseh izdelkov, ki jih nabavlja in skladišči lekarna (razen narkotikov) in
  • opravljanje drugih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.

   

  Trajanje zaposlitve:              - določen čas 6 mesecev oz. do opravljenega strokovnega izpita

  Vrsta zaposlitve:                   - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega časa

  Poklicna / strokovna izobrazba:

  - končana V. stopnja izobrazbe – farmacevtski tehnik

   

  Obvezna so dokazila o zaključeni izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek življenjepis. 

  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 15 dneh v Kadrovsko pravno službo  Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

   

  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

   

  Slovenj Gradec, 24. 1. 2023

   

  Kandidati se lahko prijavijo do četrtka, 9. 2. 2023.

 • 24.1.2023 - 9.2.2023

   

  Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, s spremembami in dopolnitvami, ZDR-1) Splošna bolnišnica Slovenj Gradec izdaja

   

                       OBJAVO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

   

  TELEFONIST III - M/Ž (J033023)

   

  Opis del in nalog:

   • vzpostavljanje zvez za telefonske pogovore v internem, krajevnem in medkrajevnem prometu,
   • informiranje sodelavcev in strank,
   • posredovanje splošnih informacij,
   • ugotavljanje napak v telefonski centrali in na aparatih ter obveščanje vzdrževalne službe o okvarah,
   • vzdrževanje klicno pozivne zveze,
   • obveščanje vzdrževalne službe o okvarah v telefonski centrali,
   • upravljanje s telekomunikacijskimi sredstvi in
   • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti in po navodilih nadrejenega.

   

  Trajanje zaposlitve:                 - določen čas, 12 mesecev

   

  Vrsta zaposlitve:                        - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega časa

   

  Poklicna / strokovna izobrazba:

  • končana III. stopnja strokovne izobrazbe – nižja poklicna izobrazba ali končana OŠ s priučitvijo

   

  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika.

   

  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi in kratek življenjepis.

   

  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 15 dneh v Kadrovsko pravno službo  Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

 • 20.1.2023 - 4.2.2023
  • izvajanje ukrepov za varno delo z nevarnimi snovmi, usposobljenost za ukrepanje v primerih razlitja ali poškodovane ovojnine,
  • pomoč farmacevtom ali farmacevtskim tehnikom I in farmacevtskim tehnikom II pri sprejemanju in shranjevanju farmacevtskih učinkovin, ki niso močnega ali zelo močnega učinka,
  • pomoč farmacevtu pri izdaji zdravil na naročilnico,
  • izdaja zdravil, ki se lahko izdajajo brez recepta, pod nadzorom farmacevta,
  • izdaja medicinskih pripomočkov, prehranskih dopolnil in živil za posebne prehranske namene, laboratorijskih reagentov, biocidov, kozmetičnih izdelkov in drugih izdelkov za podporo zdravljenju,
  • prevzem pošiljk zdravil (razen narkotikov), medicinskih pripomočkov in vseh ostalih izdelkov, ki jih nabavlja, skladišči in izdaja lekarna; vključno z reševanjem reklamacij v skladu z navodili za delo in po potrebi po posvetu s farmacevtom,
  • pospravljanje pošiljk zdravil (razen narkotikov) ter vseh drugih izdelkov, ki jih naroča in skladišči lekarna,
  • sprejem in shranjevanje cepiv,
  • spremljanje zalog in rokov uporabe vseh izdelkov, ki jih nabavlja in skladišči lekarna (razen narkotikov) in
  • opravljanje drugih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.
12

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec