Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 14.10.2019 - 22.10.2019

  Opis del in nalog:

  • izvajanje nujne medicinske pomoči in zdravstvene nege vitalno ogroženega pacienta,
  • zagotavljanje prostorov, opreme in pripomočkov za varno nudenje nujne medicinske pomoči,
  • organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v multidisciplinarnih timih v skladu s specialnimi  znanji,
  • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja,
  • druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.

   

  Trajanje zaposlitve:

  • 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja.

   

  Vrsta zaposlitve:

  • 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega časa.
 • 30.9.2019 - 8.10.2019

  Opis del in nalog:
  - nacrtovanje, izvajanje in vrednotenje kontinuiranega procesa zdravstvene nege bolnika z
  razlicnimi bolezenskimi stanji v prostorih posebej opremljenih za opazovanje, merjenje,
  nadzorovanje in vzdrževanje življenjskih funkcij,
  - organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v
  multidisciplinarnih timih,
  - izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in
  postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov
  zdravstvene nege in dokumentiranje,
  - sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima ter izvajanje diagnosticno
  terapevtskih programov,
  - druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.

 • 30.9.2019 - 8.10.2019

  Opis del in nalog:
  - opravljanje pripravništva za poklic diplomirani fizioterapevt v zdravstveni dejavnosti s
  predpisanim programom pripravništva,
  - izvajanje del in nalog po navodilu nadrejenega in mentorja.

 • 30.9.2019 - 8.10.2019

  Opis del in nalog:
  - organizacija dela v negovalni enoti (travmatologija, ortopedija, kirurgija, urologija, interna,
  ginekologija in porodništvo, pediatrija, intenzivna enota),
  - priprava individualnih programov in izvajanje terapij: manualne, elektroterapije,
  mehanoterapije, termoterapije, respiratorne terapije, magnetoterapije, kinezioterapije ter
  ucenje motoricnih spretnosti,
  - preventivna in zdravstveno vzgojna dejavnost ter aktivno sodelovanje v timu zdravstvenih
  delavcev,
  - izvajanje drugih del in nalog po navodilu nadrejenega.

 • 19.9.2019 - 27.9.2019

  Opis del in nalog:

  • organiziranje, sodelovanje in spremljanje izvajanja predpisanih zahtevnih operativno-diagnostično-terapevtskih tehničnih posegov operativnega tima,
  • izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov zdravstvene nege,
  • načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesa zdravstvene nege bolnika z različnimi bolezenskimi stanji za vsa področja operativne dejavnosti,
  • uvajanje sodobnih metod dela zdravstvene nege v operativni dejavnosti,
  • druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.

   

  Trajanje zaposlitve:

  • 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja.

   

  Vrsta zaposlitve:

  • 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega časa.

   

  Poklicna / strokovna izobrazba:

  • končana VII/1 stopnja strokovne izobrazbe – diplomirana medicinska sestra, opravljen strokovni izpit ali strokovno usposabljanje; potrdilo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege in veljavna licenca

   

  Računalniška znanja:

  • znanje uporabe računalniških programov.

   

  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in znanje angleškega ali nemškega jezika.

  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi in kratek življenjepis.  

  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh v Kadrovsko pravno službo  Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

   

  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

   

  Slovenj Gradec, 19. 9. 2019

   

  Kandidati se lahko prijavijo do petka, 27. 9. 2019.