Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 19.9.2022 - 27.9.2022

  Opis del in nalog:

  • izvajanje zdravstvene  nege v intenzivni enoti, po procesni metodi dela na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov zdravstvene nege in dokumentiranje;
  • izvajanje meritev in nadzor pacienta, ki potrebuje podporo dihanja in krvnega obtoka;
  • priprava in nadzor nad delovanjem aparatur za podporo dihanja in krvnega obtoka;
  • priprava in dajanje zdravil, učinkovin in krvnih pripravkov na različne načine in z različnimi pristopi;
  • načrtovanje in koordinacija sprejema, premestitve in odpusta pacienta;
  • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja; 
  • izvajanje in sodelovanje pri izvajanju zahtevnejših diagnostično – terapevtskih posegov in postopkov;
  • organiziranje, načrtovanje in nadziranje dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v multidisciplinarnih timih;
  • izvajanje poklicnih aktivnosti s področja preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom;
  • izvajanje mentorstva dijakom, pripravnikom in študentom zdravstvene nege;
  • racionalna in standardizirana uporaba delovnih in zaščitnih sredstev, aparatur ter materialna odgovornost za delovna sredstva;
  • po nalogu nadrejenega tudi ostala dela v zvezi z zgoraj navedenim.
 • 19.8.2022 - 3.9.2022

  Opis del in nalog:
  - izvajanje osnovne nege ter opazovanje in nadziranje bolnika,
  - izvajanje določenih terapevtskih posegov po naročilu zdravnika,
  - priprava bolnika za preiskave in določene posege,
  - razdeljevanje hrane ter po potrebi hranjenje bolnikov.
  Trajanje zaposlitve:
  - za določen čas 6 mesecev oz. do opravljenega strokovnega izpita
  Vrsta zaposlitve:
  - polni delovni čas – 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega časa
  Zahtevana izobrazba:
  - končana V. stopnja strokovne izobrazbe – srednja zdravstvena šola, tehnik zdravstvene nege
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika.
  Obvezna so dokazila o zaključeni izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek
  življenjepis.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 15 dneh na naslov
  Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku
  izbire.
  Slovenj Gradec, 19. 8. 2022
  Kandidati se lahko prijavijo do sobote, 3. 9. 2022.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec