Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 19.7.2024 - 3.8.2024

  Opis del in nalog:

  • samostojno izvajanje vzdrževalnih del in popravil s svojega strokovnega področja,
  • sodelovanje in tehnični nadzor pri vzdrževanju in popravilih, ki jih opravljajo zunanji izvajalci,
  • vzdrževanje in popravila centralne kurjave in podpostaj,
  • vzdrževanje in popravila prezračevalnih sistemov in klima naprav,
  • zagotavljanje urejenega delovnega prostora, zaupanih mu delovnih sredstev in pripomočkov za delo,
  • pripravljenost na domu po planu izrabe delovnega časa bolnišnice in
  • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti in po navodilih nadrejenega.
 • 16.7.2024 - 31.7.2024

  Opis del in nalog:

   • izvajanje zdravstvene nege v okviru nujne medicinske pomoči,
   • psihična in fizična priprava pacienta na diagnostično-terapevtske posege in negovalne intervencije,
   • koordinacija sprejema in premestitve pacienta,
   • spodbujanje, pomoč, usmerjanje in izvajanje zdravstvene nege pri vseh življenjskih aktivnosti,
   • priprava in nadzor nad delovanjem aparatur na urgentnem centru,
   • spremljanje pacienta skozi proces učenja in skrbi za lastno zdravje,
   • priprava in izvajanje izolacijskih ukrepov,
   • dajanje zdravil per os, na kožo, sluznico, intamuskularno ter na druge neinvazivne načine
   • izvajanje poklicnih aktivnosti s področja preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom,
   • racionalna in standardizirana uporaba delovnih in zaščitnih sredstev, aparatur ter materialna odgovornost za delovna sredstva,
   • spremljanje pacienta skozi proces učenja in skrbi za lastno zdravje,
   • izvajanje mentorstva dijakom in pripravnikom zdravstvene nege,
   • po nalogu nadrejenega tudi ostala dela  v zvezi z zgoraj navedenim.
 • 16.7.2024 - 31.7.2024

  Opis del in nalog:

   

  • opravljanje pripravništva po programu pripravništva za poklic klinični dietetik oz. usposabljanje (in opravljanje strokovnega izpita) za samostojno izvajanje poklica Prehranski svetovalec I.
 • 12.7.2024 - 27.7.2024

  Opis del in nalog:

   

  • izvajanje osnovne nege ter opazovanje in nadziranje bolnika,
  • izvajanje določenih terapevtskih posegov po naročilu zdravnika,
  • priprava bolnika za preiskave in določene posege,
  • razdeljevanje hrane ter po potrebi hranjenje bolnikov.
 • 12.7.2024 - 27.7.2024

  Opis del in nalog:

  • izvajanje zdravstvene  nege v intenzivni enoti, po procesni metodi dela na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov zdravstvene nege in dokumentiranje;
  • izvajanje meritev in nadzor pacienta, ki potrebuje podporo dihanja in krvnega obtoka;
  • priprava in nadzor nad delovanjem aparatur za podporo dihanja in krvnega obtoka;
  • priprava in dajanje zdravil, učinkovin in krvnih pripravkov na različne načine in z različnimi pristopi;
  • načrtovanje in koordinacija sprejema, premestitve in odpusta pacienta;
  • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja; 
  • izvajanje in sodelovanje pri izvajanju zahtevnejših diagnostično – terapevtskih posegov in postopkov;
  • organiziranje, načrtovanje in nadziranje dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v multidisciplinarnih timih;
  • izvajanje poklicnih aktivnosti s področja preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom;
  • izvajanje mentorstva dijakom, pripravnikom in študentom zdravstvene nege;
  • racionalna in standardizirana uporaba delovnih in zaščitnih sredstev, aparatur ter materialna odgovornost za delovna sredstva;
  • po nalogu nadrejenega tudi ostala dela v zvezi z zgoraj navedenim.
 • 12.7.2024 - 27.7.2024
  • dnevno razkuževanje in čiščenje vseh prostorov v stavbi bolnišnice in stavbne opreme v skladu s potrebami in internimi navodili;
  • dnevno razkuževanje in čiščenje dogovorjene bolniške opreme, pripomočkov za nego (postelje, nočne omarice, obposteljne mizice, transportni vozički, servisni vozički, infuzijska stojala,…),
  • dnevno razkuževanje in čiščenje  kopalnic in sanitarij (pipe, tuši),
  • menjava in zagotavljanje vrečk za odpadke,
  • čiščenje steklenih površin, žaluzij oziroma rolet,
  • skrb za snažnost zaves,
  • prestiljanje postelj v dežurnih sobah,
  • oskrbovanje prostorov in sanitarij s higienskih programom,
  • zbiranje in odnašanje bolnišničnih odpadkov,
  • zbiranje in odnašanje bolnišničnega perila,
  • generalno čiščenje prostorov v stavbi,
  • javljanje okvar v prostoru,
  • izvajanje del in nalog v skladu z dnevnim, tedenskim in mesečnim planom in po navodilih nadrejenega,
  • transport biološkega materiala, izvidov, sterilnega in ne sterilnega materiala in obvezilnega materiala, zdravil, ostalega potrošnega materiala,
  • transport pacientov,
  • transport pokojnikov,
  • transport opreme in naprav za popravilo,
  • transport hrane, perila in odpadkov,
  • nujni transport v nočnem času,
  • opravljanje ostalih del in nalog po navodilu neposrednega vodje.
 • 9.7.2024 - 24.7.2024

  Opis del in nalog:

  • sprejem, skladiščenje in izdaja zdravil na naročilnico, tudi na posebno naročilnico,
  • sprejem, skladiščenje in izdaja medicinskih pripomočkov, živil za posebne zdravstvene namene, prehranskih dopolnil, laboratorijskih reagentov, biocidov, kozmetičnih izdelkov in drugih izdelkov za podporo zdravljenja,
  • usposobljenost za samostojno svetovanje o uporabi zdravil in drugih izdelkov, ki jih nabavlja, skladišči in izdaja lekarna,
  • izvajanje ukrepov za varno delo z nevarnimi snovmi, usposobljenost za ukrepanje v primerih razlitja ali poškodovanosti ovojnine,
  • samostojnost in zanesljivost pri sprejemu in shranjevanju farmacevtskih učinkovin, tudi tistih, ki so močnega ali zelo močnega učinka,
  • rekonstitucija zdravil za uporabo v humani medicini,
  • spremljanje pogojev shranjevanja in vodenje evidenc,
  • sprejem, shranjevanje in  izdaja cepiv,
  • spremljanje zalog in rokov uporabe vseh izdelkov, ki jih nabavlja in skladišči lekarna, vključno z narkotiki,
  • nadzor dela farmacevtskih tehnikov, ki pomagajo farmacevtom pri izdaji zdravil,
  • priprava magistralnih pripravkov, vključno s pripravki z učinkovinami močnega in              zelo močnega učinka, vključno s pripravki z narkotiki (nesterilne farmacevtske oblike magistralnih zdravil za peroralno aplikacijo in aplikacijo na sluznico prebavil, nesterilne farmacevtske oblike za dermalno aplikacijo in aplikacijo na sluznice, priprava sterilnih farmacevtskih oblik magistralnih zdravil za dermalno in transdermalno aplikacijo ter aplikacijo na sluznice),
  • priprava pripravkov zdravil po aseptičnem postopku (pripravki z biološkimi zdravili, pripravki v elastomernih črpalkah, kapljice za oči, drugi pripravki, izdelani po aseptičnem postopku),
  • skrb za primerne zaloge zdravil in drugih izdelkov, ki jih naroča, skladišči in izdaja lekarna, naročanje teh izdelkov dobaviteljem v skladu s pogodbami in drugimi dokumenti na podlagi postopkov javnih naročil,
  • nadzor farmacevtskih tehnikov pri pripravi magistralnih pripravkov,
  • preverjanje analiznih izvidov za učinkovine in pomožne snovi,
  • sodelovanje pri izvajanju farmacevtske službe,
  • opravljanje drugih del in nalog v skladu z navodili za delo lekarne, navodili na nivoju bolnišnice in veljavno zakonodajo,
  • poročanje o neželenih učinkih zdravil ali sumu nanje, oz. izvajanje farmakovigilance,
  • ravnanje z neuporabnimi oz. odpadnimi zdravili,
  • sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci pri terapiji z zdravili in med. pripomočki,
  • pregled terapije glede stroškovne učinkovitosti , izvajanje farmakoekonomike,
  • izvajanje farmakoepidemiologije,
  • izvajanje farmakoinformatike,
  • spremljanje in analiza opozorilnih nevarnih dogodkov pri zdravljenju z zdravili,
  • preskrba z zdravili za klinične študije in sodelovanje pri kliničnih študijah, vključno z vodenjem evidenc in nadzorom nad temi zdravili,
  • izvajanje farmacevtskih storitev za paciente, ki so vključeni v klinične študije,
  • organizacija in izvajanje nadzora nad zalogami zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja v oddelčnih lekarnah,
  • sodelovanje v komisijah in delovnih skupinah za zdravila in varno ravnanje z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravl

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

manganelo