Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 4.10.2023 - 19.10.2023
  • dnevno razkuževanje in čiščenje vseh prostorov v stavbi bolnišnice in stavbne opreme v skladu s potrebami in internimi navodili;
  • dnevno razkuževanje in čiščenje dogovorjene bolniške opreme, pripomočkov za nego (postelje, nočne omarice, obposteljne mizice, transportni vozički, servisni vozički, infuzijska stojala,…),
  • dnevno razkuževanje in čiščenje  kopalnic in sanitarij (pipe, tuši),
  • menjava in zagotavljanje vrečk za odpadke,
  • čiščenje steklenih površin, žaluzij oziroma rolet,
  • skrb za snažnost zaves,
  • prestiljanje postelj v dežurnih sobah,
  • oskrbovanje prostorov in sanitarij s higienskih programom,
  • zbiranje in odnašanje bolnišničnih odpadkov,
  • zbiranje in odnašanje bolnišničnega perila,
  • generalno čiščenje prostorov v stavbi,
  • javljanje okvar v prostoru,
  • izvajanje del in nalog v skladu z dnevnim, tedenskim in mesečnim planom in po navodilih nadrejenega,
  • transport biološkega materiala, izvidov, sterilnega in ne sterilnega materiala in obvezilnega materiala, zdravil, ostalega potrošnega materiala,
  • transport pacientov,
  • transport pokojnikov,
  • transport opreme in naprav za popravilo,
  • transport hrane, perila in odpadkov,
  • nujni transport v nočnem času,
  • opravljanje ostalih del in nalog po navodilu neposrednega vodje.
 • 4.10.2023 - 12.10.2023
  • koordinira instalacijo bolnišničnega informacijskega sistema,
  • vodi evidence o uporabnikih, dodeljevanje uporabniškega gesla in določanje ustreznega nivoja dostopa programu,
  • skrbi za edukacijo uporabnikov programa, samostojno ali v koordinaciji s službo ali zunanjimi izvajalci,
  • svetovanje, izdajanje navodil, obveščanje o spremembah in posodobitvah bolnišničnega programa,
  • skrb za nastavitve, vsebinske, vzdrževalne aktivnosti, vsebinske dopolnitve in modifikacije bolnišničnega programa (Birpis21, Raf, L21), ažuriranje vseh katalogov, šifrantov in aktivnosti,
  • skrb za spremljanje za pravilno in popolno vnašanje podatkov, kot je predvideno v programu in predpisih ter opozarjanje in odklanjanje napak,
  • kontrolni izpisi pred fakturiranjem (SPP primerov, opravljenega dela, nepravilnih hospitalizacij, prospektivnih primerov, CTMR, spremstvo otrok, zavarovanj, DBZ,…),
  • priprava podlag za urnike in generiranje čakalnih knjig,
  • kontrola podatkov za kategorizacijo zdravstvene nege in kliničnih postopkov,
  • nadzor in upravljanje dela administratorja v zavodu in v delokrogu, ki se nanaša na delo z informacijskim programom bolnišnice,
  • predlaga in uvaja funkcionalne in tehnološke posodobitve v vodenju administracije na računalniškem programu,
  • skrbi za informativno podporo vsem delovnih procesom, sprejema in koordinira potrebe posameznih služb, v sodelovanju z notranjimi in zunanjimi sodelavci išče ustrezne programske rešitve,
  • sodeluje s programskimi hišami, kateri programi delujejo v SB SG in koordinira dela z njimi na instaliranih programih,
  • delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa skladno z delovno pravno zakonodajo,
  • opravlja druga dela v okviru strokovne usposobljenosti in po nalogu nadrejenega,
  • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti, Pravilnika o računovodstvu SB SG in po navodilih nadrejenega.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec