Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 17.5.2023 - 16.6.2023

  Opis del in nalog:

  • izvaja dela in naloge za zagotavljanje nemotenih procesov laboratorijske diagnostike oddelka za patologijo,
  • sprejema odvzem biološkega materiala za določene laboratorijske storitve v medicinskem laboratoriju oddelka za patologijo.
  • sprejema, sortira, evidentira, konzervira in shranjuje biološki material ter odpošilja biološki material na preiskave v druge laboratorije,
  • pripravlja materiale in vzorce ter jih razporeja za različne preiskave in analize,
  • skrbi za tekoče izvajanje nalog in tehnološko pravilne postopke dela v medicinskem laboratoriju oddelka za patologijo,
  • pripravlja delovne prostore, materiale, aparature in pripomočke za delo v medicinskem laboratoriju,
  • vzdržuje aparature, naprave, pripomočke in pribor,
  • samostojno izvaja tudi zahtevnejše laboratorijske preiskave,
  • pripravlja enostavnejše reagente, delovne raztopine in zamenjuje reagente v analizatorjih,
  • rokuje z različnimi analitskimi sistemi po predpisanih postopkih,
  • izvaja kontrolo kakovosti dela, vključno z dnevnim umerjanjem in kontroliranjem analizatorjev,
  • obvladuje različne informacijske sisteme
  • skrbi za tekoče javljanje potreb po delovnih pripomočkih nadrejenemu,
  • skrbi za osebni strokovni razvoj,
  • izvaja postopke zdravstvene administracije in druge predpisane dokumentacije v medicinskem laboratoriju oddelka za patologijo,
  • opravlja druge naloge s svojega strokovnega področja po navodilih predpostavljenega, v okviru svoje strokovne usposobljenosti.
 • 17.5.2023 - 1.6.2023
  • samostojno izvajanje zahtevnejših analiz in preiskav biološkega materiala po predpisanih postopkih,
  • odvzem venske in kapilarne krvi,  
  • svetovanje bolnikom glede pravilnega odvzema biološkega materiala in možnih predanalitskih vplivov,
  • zbiranje, sortiranje, evidentiranje, konzerviranje, shranjevanje različnega biološkega materiala,
  • priprava materiala za preiskave in izvajanje kontrole dela, vključno z dnevnim umerjanjem analizatorjev,
  • vodenje ustrezne dokumentacije in sodelovanje pri uvajanju novih sodelavcev,
  • opravljanje drugih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.
 • 17.5.2023 - 1.6.2023
  • izvajanje ukrepov za varno delo z nevarnimi snovmi, usposobljenost za ukrepanje v primerih razlitja ali poškodovanosti ovojnine,
  • pomoč farmacevtom ali farmacevtskih tehnikom I in farmacevtskim tehnikom II pri sprejemu in shranjevanju farmacevtskih učinkovin, ki niso močnega ali zelo močnega učinka,
  • pomoč farmacevtu pri izdaji zdravil na naročilnico,
  • izdaja zdravil, ki se lahko izdajajo brez recepta, pod nadzorom farmacevta,
  • izdaja medicinskih pripomočkov, prehranskih dopolnil in živil za posebne prehranske namene, laboratorijskih reagentov, biocidov, kozmetičnih izdelkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenju,
  • prevzem pošiljk zdravil (razen narkotikov), medicinskih pripomočkov in vseh ostalih izdelkov, ki jih nabavlja, skladišči in izdaja lekarna; vključno z reševanjem reklamacij v skladu z navodili za delo in po potrebi po posvetu s farmacevtom,
  • pospravljanje pošiljk zdravil (razen narkotikov) ter vseh drugih izdelkov, ki jih naroča in skladišči lekarna,
  • sprejem in shranjevanje cepiv,
  • spremljanje zalog in rokov uporabe vseh izdelkov, ki jih nabavlja in skladišči lekarna (razen narkotikov),
  • opravljanje drugih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.
 • 17.5.2023 - 1.6.2023

  Opis del in nalog:

  • prepoznavanje potreb, spodbujanje, pomoč, usmerjanje in izvajanje zdravstvene nege pri temeljnih življenjskih aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih in bolezenskih stanjih
  • izvajanje zdravstvene nege po procesni metodi dela na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov zdravstvene nege in dokumentiranje,
  • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja,
  • organiziranje, načrtovanje in nadziranje  dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v multidisciplinarnih timih,
  • izvajanje poklicnih aktivnosti s področja zagotavljanja diagnostično terapevtskih posegov,
  • izvajanje poklicnih aktivnosti s področja preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom,
  • izvajanje mentorstva dijakom, pripravnikom in študentom zdravstvene nege,
  • racionalna in standardizirana uporaba delovnih in zaščitnih sredstev, aparatur ter materialna odgovornost za delovna sredstva in
  • po nalogu nadrejenega tudi ostala dela  v zvezi z zgoraj navedenim.
 • 17.5.2023 - 1.6.2023
  • izvajanje zdravstvene  nege v sodelovanju z vsemi člani tima ZN, po procesni metodi dela na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov zdravstvene nega in dokumentiranje,
  • organiziranje, načrtovanje in nadziranje dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v multidisciplinarnih timih,
  • prepoznavanje potreb, spodbujanje, pomoč, usmerjanje in izvajanje zdravstvene nege pri vseh 14 življenjskih aktivnostih,
  • psihična in fizična priprava pacienta na diagnostično – terapevtske posege in negovalne intervencije,
  • koordinacija sprejema, premestitve, odpusta pacienta,
  • triaža pacientov po sistemu Manchesterske triaže, razvrščanje v posamezne triažne skupine in napotitev k ustreznemu specialistu,
  • nadzor nad čakajočimi pacienti in re-triaža pacientov,
  • priprava in dajanje zdravil, učinkovin in krvnih pripravkov na različne načine in z različnimi pristopi,
  • skrb za pacientovo okolje,
  • izvajanje poklicnih aktivnosti s področja zagotavljanja diagnostično terapevtskih posegov,
  • izvajanje poklicnih aktivnosti s področja preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom,
  • izvajanje mentorstva dijakom pripravnikom in študentom zdravstvene nege,
  • racionalna in standardizirana uporaba delovnih in zaščitnih sredstev, aparatur ter materialna odgovornost za delovna sredstva,
  • priprava in nadzor nad delovanjem aparatur na urgentnem centru,
  • zdravstveno vzgojno delo, učenje in usposabljanje pacientov in svojcev, usmerjeno v spremembo življenjskega sloga,
  • skrb za higieno prostorov, opreme in aparatur,
  • po nalogu nadrejenega tudi ostala dela v zvezi z zgoraj navedenim.
 • 17.5.2023 - 1.6.2023
  • dnevno razkuževanje in čiščenje vseh prostorov v stavbi bolnišnice in stavbne opreme v skladu s potrebami in internimi navodili;
  • dnevno razkuževanje in čiščenje dogovorjene bolniške opreme, pripomočkov za nego (postelje, nočne omarice, obposteljne mizice, transportni vozički, servisni vozički, infuzijska stojala,…),
  • dnevno razkuževanje in čiščenje  kopalnic in sanitarij (pipe, tuši),
  • menjava in zagotavljanje vrečk za odpadke,
  • čiščenje steklenih površin, žaluzij oziroma rolet,
  • skrb za snažnost zaves,
  • prestiljanje postelj v dežurnih sobah,
  • oskrbovanje prostorov in sanitarij s higienskih programom,
  • zbiranje in odnašanje bolnišničnih odpadkov,
  • zbiranje in odnašanje bolnišničnega perila,
  • generalno čiščenje prostorov v stavbi,
  • javljanje okvar v prostoru,
  • izvajanje del in nalog v skladu z dnevnim, tedenskim in mesečnim planom in po navodilih nadrejenega,
  • transport biološkega materiala, izvidov, sterilnega in ne sterilnega materiala in obvezilnega materiala, zdravil, ostalega potrošnega materiala,
  • transport pacientov,
  • transport pokojnikov,
  • transport opreme in naprav za popravilo,
  • transport hrane, perila in odpadkov,
  • nujni transport v nočnem času,
  • opravljanje ostalih del in nalog po navodilu neposrednega vodje.
 • 17.5.2023 - 1.6.2023

  Opis del in nalog:

  • pripravljanje, izvajanje in razdeljevanje jedi – obrokov po celodnevnih dietnih jedilnikih z upoštevanjem celodnevnega prehranskega načrta ter izvajanje del in nalog po HACCP programu,
  • pripravljanje, izvajanje in razdeljevanje obrokov za družbeno prehrano po danih normativih,
  • čiščenje delovnih pripomočkov,
  • opravljanje drugih del in nalog po nalogu neposrednega vodje službe.
12

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

gogoanime