Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 1.6.2020 - 9.6.2020

  Opis del in nalog:

  • dezinfekcija vseh delovnih površin pred programom, ob selitvi preveriti z brisi (racionalnost)
  • nameščanje mila in dezinfekcijskih sredstev za roke, predpasnikov, krtač  za kirurško umivanje rok, papirnatih brisač za roke, operacijskih kap, mask, filter oblek in operacijskih coklov na standardna mesta,
  • pomoč pri jutranji pripravi operacijskih sob za operativne posege – operacijskih plošč, košev za umazano perilo in smeti, instrumentarskih mizic in vozičkov, medicinskih aparatur
  • pomoč pri nameščanju dodatnih delov za operacijsko mizo (držala za roke, podloge, oporniki, infuzijska stojala)
  • pomoč pri nameščanju operacijske mize
  • priprava  aspiratorjev za takojšnjo uporabo
  • čiščenje in razkuževanje talnih površin po vsakem op. posegu
  • pomoč pri razkuževanju  opreme in zgornjih delovnih površin
  • priprava perila za sprejem pacienta
  • pomoč pri sprejemu pacienta v operacijski blok
  • pomoč pri transportu pacienta pred in po operativnem posegu
  • pomoč pri prelaganju pacientov
  • pomoč pri pripravi operativnega polja (držanje okončin, zaščita mize pred tekočinami)
  • pomoč pri oblačenju kirurške ekipe
  • priprava uporabljenega operacijskega perila za odvoz (v vreče za perilo in označevanje, odlaganje v kontejnerje)
  • kurirska dela znotraj operativnega bloka
  • skrb za urejenost vstopnih filtrov
  • skrb za urejenost rekreacije in sanitarnih prostorov
  • skrb za urejenost prostora za zbiranje odpadkov
  • menjava in odvoz polnih košev za smeti in perila iz umivalnic ter namestitev novih praznih košev med programom,
  • priprava vseh vrst odpadkov za transport
  • sodelovanje pri pripravi in oddaja materiala za različne preiskave (patologija, mikro)

  GENERALNO/KONČNO ČIŠČENJE:

  • končno čiščenje in razkuževanje operacijskih miz, rezervnih delov za operacijske mize, vodoravnih površin –pulti , op. luči, rentgenskih plaščev in ovratnic, rezervnih delov za operacijske mize, infuzijskih stojal, aspiratorjev  in ostalih aparatur in pospravljanje na standardna mesta,
  •  vodenje evidence čiščenja,
  • generalno čiščenje se izvaja s  pravilno pripravljenimi  koncentracijami čistilnih in dezinfekcijskih sredstev – po predpisani shemi,
  • pranje operacijskih coklov, oz pošiljanje v sterilizacijo in ko pridejo nazaj, pospravljanje in razvrščanje
  • končno čiščenje in razkuževanje obsega čiščenje in dezinfekcijo vseh prostorov operacijskega bloka, vključno s filtri in prebujevalnico, vseh navpičnih površin (stene, vrata, strop), vodoravnih površin: tla in pulti, zunanjost vrat pohištva, operacijskih miz, rezervnih delov za operacijske mize, zračnikov, umivalnikov, pip, ogledal, nosilcev za brisače, košev, pručk, stolov, infuzijskih stojal, rtg zaščite, aspiratorjev in ostalih aparatur in pospravljanje opreme na standardna mesta,
  • generalno čiščenje se izvaja s pravilno pripravljenimi koncentracijami čistilnih in dezinfekcijskih sredstev – po predpisani shemi, strojno čiščenje talnih površin. 

  VSEBINA DELA BOLNIŠKE STREŽNICE/BOLNIČARJA POPOLDAN:

  • končno čiščenje in razkuževa
 • 1.6.2020 - 9.6.2020

  Opis del in nalog:

  • izvajanje dnevnega in občasnega čiščenja ter dezinfekcija vseh prostorov v stavbah, stavbne opreme;
  • izvajanje dnevnega in občasnega čiščenja ter dezinfekcija dogovorjene bolniške opreme (postelje, nočne omarice, obposteljne mizice, transportni vozički, servisni vozički, infuzijska stojala, ostale opreme,…),
  • izvajanje dnevnega in občasnega čiščenja ter dezinfekcija pripomočkov za nego (nočne posode, urinske steklenice, umivalniki, vrči za zbiranje urina, ostalih pripomočkov,…),
  • izvajanje dnevnega in občasnega čiščenja ter dezinfekcije – drugo (kozarci, skodelice za čaj, vrči za čaj, copati za bolnike, filter obutev, stojala za vzorce,…),
  • pranje steklovine (v laboratoriju, lekarni, transfuziji,…),
  • izvajanje transportnih del (bolnikov, perila, zdravil, hrane in napitkov, sanitetnega materiala, potrošnega materiala, odpadkov, pokojnikov ter storitve kurirskih del – pošta (interna, na pošto in s pošte) ter odnašanje in prinašanje  materiala – napotnic, izvidov, ostale dokumentacije,…),
  • izvajanje ostalih del in  nalog kot so: pobiranje lončkov, vrčkov za napitek in čiščenje zgornjih površin, mizic za hranjenje, pomivanje lončkov in vrčkov za napitke, čiščenje elementov v čajnih kuhinjah, taljenje in čiščenje hladilnikov, čiščenje servisnih vozičkov, zlaganje čistega perila v omare, prestiljanje postelj v dežurnih sobah, zlaganje osebnega perila iz zbirnega mesta na oddelku v zdravniške oz. dežurne sobe, zlaganje copat v omare in pospravljanje, priprava jedilnic oz. miz (čiščenje miz in namestitev prtov),
  • opravljanje ostalih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.
 • 27.5.2020 - 4.6.2020

  DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTICNI AMBULANTI - M/Ž
  (DM E037026)
  Opis del in nalog:
  - organiziranje, izvajanje in nadziranje procesa zdravstvene nege v specialisticnih ambulantah,
  - priprava pacienta in sodelovanje pri zdravniškem pregledu in diagnosticno terapevtskih
  posegih,
  - priprava in izvedba zahtevnejših diagnosticnih in terapevtskih posegov in postopkov v
  specialisticni ambulanti,
  - urejanje zdravstvene dokumentacije, dajanje zdravstveno negovalnih navodil, sodelovanje pri
  usposabljanju novo zaposlenih in dijakov,
  - po nalogu nadrejenega tudi ostala dela v zvezi z zgoraj navedenim.
  Trajanje zaposlitve:
  - nedolocen delovni cas
  Poskusno delo:
  - 3 mesece
  Vrsta zaposlitve:
  - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega casa
  Poklicna / strokovna izobrazba:
  - koncana VII/1 stopnja strokovne izobrazbe – diplomirana medicinska sestra, opravljen
  strokovni izpit ali strokovno usposabljanje; potrdilo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene
  ali babiške nege in veljavna licenca
  Racunalniška znanja:
  - znanje uporabe racunalniških programov
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in znanje angleškega ali
  nemškega jezika.
  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek
  življenjepis. Zaposlitev na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh v Kadrovsko
  pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obvešceni najkasneje v roku 8 dni po zakljucenem postopku izbire.
  Slovenj Gradec, 27. 5. 2020
  Kandidati se lahko prijavijo do cetrtka, 4. 6. 2020.

 • 27.5.2020 - 4.6.2020

  Opis del in nalog:
  - izvajanje negovalnih postopkov in posegov pri posamezniku v razlicnih stanjih zdravja in bolezni
  ter v razlicnih življenjskih obdobjih,
  - priprava pacienta in sodelovanje pri zdravniškem pregledu in diagnosticno terapevtskih posegih,
  - priprava in izvedba enostavnih diagnosticnih in terapevtskih posegov in postopkov ter
  dokumentiranje,
  - zdravstveno vzgojno delo z bolniki in svojci v okviru tima,
  - strokovno in kakovostno opravljene naloge v okviru strokovne izobrazbe V. stopnje,
  - racionalna in standardizirana uporaba delovnih in zašcitnih sredstev, aparatur ter materialna
  odgovornost za delovna sredstva,
  - odgovornost za varnost bolnikov,
  - po nalogu nadrejenega tudi ostala dela v zvezi z zgoraj navedenim.
  Trajanje zaposlitve:
  - nedolocen delovni cas
  Poskusno delo:
  - 2 meseca
  Vrsta zaposlitve:
  - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega casa
  Poklicna / strokovna izobrazba:
  - koncana V. stopnja strokovne izobrazbe – srednja medicinska sestra, opravljen strokovni
  izpit, potrdilo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege
  Racunalniška znanja:
  - znanje uporabe racunalniških programov
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in znanje angleškega ali
  nemškega jezika.
  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek
  življenjepis. Zaposlitev na Oddelku za travmatologijo in ortopedijo, na Oddelku za ginekologijo in
  porodništvo, na Oddelku zdravstveno nego in na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh v Kadrovsko
  pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obvešceni najkasneje v roku 8 dni po zakljucenem postopku
  izbire.
  Slovenj Gradec, 27. 5. 2020
  Kandidati se lahko prijavijo do cetrtka, 4. 6. 2020.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec