Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 13.1.2022 - 21.1.2022

  Opis del in nalog:
  - dnevno razkuževanje in čiščenje vseh prostorov v stavbi bolnišnice in stavbne opreme;
  - dnevno razkuževanje in čiščenje dogovorjene bolniške opreme, pripomočkov za nego,
  dnevno razkuževanje in čiščenje kopalnic in sanitarij (pipe, tuši) čiščenje steklenih površin,
  žaluzij, skrb za snažnost zaves;
  - oskrbovanje prostorov in sanitarij s papirno galanterijo, milom;
  - zbiranje in odnašanje bolnišničnih odpadkov;
  - generalno čiščenje prostorov v stavbi, javljanje okvar v prostoru, izvajanje del in nalog v
  skladu z dnevnim , tedenskim in mesečnim planom in po navodilu nadrejenega;
  - transport biološkega materiala, izvidov, sterilnega in ne sterilnega materiala, pacientov,
  pokojnikov, zdravil, potrošnega medicinskega materiala in obvezilnega materiala;
  - transport opreme in naprav za popravilo;
  - transport hrane, perila, odpadkov;
  - nujni transport v nočnem času in
  - opravljanje ostalih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.
  Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev
  Vrsta zaposlitve: 40 - urni delovni tednik
  Poklicna/strokovna izobrazba: osnovnošolsko izobraževanje
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika.
  Obvezna so dokazila o zaključeni osnovnošolski izobrazbi, kratek življenjepis in potrdilo o
  cepljenju proti hepatitisu B. Glavnina dela bo transport materiala in pacientov.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh v Kadrovsko
  pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku
  izbire.
  Slovenj Gradec, 13. 1. 2022
  Kandidati se lahko prijavijo do petka, 21. 1. 2022.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec