Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 13.6.2019 - 21.6.2019

  Opis del in nalog:
  - nacrtovanje, izvajanje in vrednotenje kontinuiranega procesa zdravstvene nege bolnika z
  razlicnimi bolezenskimi stanji v prostorih posebej opremljenih za opazovanje, merjenje,
  nadzorovanje in vzdrževanje življenjskih funkcij,
  - organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v
  multidisciplinarnih timih,
  - izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in
  postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov
  zdravstvene nege in dokumentiranje,
  - sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima ter izvajanje diagnosticno
  terapevtskih programov,
  - druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.
  Trajanje zaposlitve:
  - 3 mesece, z možnostjo podaljšanja.
  Vrsta zaposlitve:
  - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega casa.
  Poklicna / strokovna izobrazba:
  - koncana VII/1 stopnja strokovne izobrazbe – diplomirana medicinska sestra, opravljen
  strokovni izpit ali strokovno usposabljanje; potrdilo o vpisu v register izvajalcev
  zdravstvene ali babiške nege.
  Racunalniška znanja:
  - znanje uporabe racunalniških programov.
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in znanje angleškega ali
  nemškega jezika.
  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek
  življenjepis.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh v Kadrovsko
  pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obvešceni najkasneje v roku 8 dni po zakljucenem postopku izbire.
  Slovenj Gradec, 13.06.2019
  Kandidati se lahko prijavijo do 21.6.2019

 • 13.6.2019 - 21.6.2019

  Opis del in nalog:
  - izvajanje negovalnih postopkov in posegov pri posamezniku v razlicnih stanjih zdravja in
  bolezni ter v razlicnih življenjskih obdobjih v ambulanti,
  - priprava pacienta in sodelovanje pri zdravniškem pregledu in diagnosticno terapevtskih
  posegih,
  - priprava in izvedba enostavnih diagnosticnih in terapevtskih posegov in postopkov ter
  dokumentiranje,
  - zdravstveno vzgojno delo z bolniki in svojci v okviru tima,
  - strokovno in kakovostno opravljene naloge v okviru strokovne izobrazbe V. stopnje,
  - racionalna in standardizirana uporaba delovnih in zašcitnih sredstev, aparatur ter
  materialna odgovornost za delovna sredstva,
  - odgovornost za varnost bolnikov.
  Trajanje zaposlitve:
  - 3 mesece, z možnostjo podaljšanja.
  Vrsta zaposlitve:
  - 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega casa.
  Poklicna / strokovna izobrazba:
  - koncana V. stopnja strokovne izobrazbe – srednja medicinska sestra, strokovni izpit,
  potrdilo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege.
  Racunalniška znanja:
  - znanje uporabe racunalniških programov.
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika.
  Obvezna so dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek
  življenjepis.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 8 dneh v Kadrovsko
  pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
  O izbiri bodo prijavljeni kandidati obvešceni najkasneje v roku 8 dni po zakljucenem postopku izbire.
  Slovenj Gradec, 13.6.2019
  Kandidati se lahko prijavijo do 21.6.2019

 • 24.5.2019 - 8.6.2019

  Opis del in nalog:
  - samostojno izvajanje medicinske dejavnosti na specialisticni ravni v hospitalnem
  zdravstvenem varstvu,
  - samostojno izvajanje medicinske dejavnosti na specialisticni ravni v ambulantnem
  zdravstvenem varstvu,
  - stalno spremljanje razvoja medicinskih ved in izvajanje medicinske dejavnosti;
  - nadzor nad kakovostjo in strokovnostjo dela,
  - opravljanje mentorstva študentom na praksi, zdravnikom sekundarijem in zdravnikom
  specializantom,
  - opravljanje zdravstveno vzgojnega dela,
  - opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti in po navodilih nadrejenega.
  Trajanje zaposlitve:
  - nedolocen delovni cas
  Poskusno delo:
  - 4 mesece
  Vrsta zaposlitve:
  - polni delovni cas; 40 – urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega casa
  Poklicna / strokovna izobrazba:
  - koncana VII/2 stopnja strokovne izobrazbe – doktor medicine
  Dodatne izkušnje/pogoji:
  - opravljen strokovni izpit za poklic doktor medicine,
  - opravljen specialisticni izpit in
  - potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B.
  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje
  angleškega ali nemškega jezika.
  Obvezno priložiti dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
  potrdilo o opravljenem specialisticnem izpitu in veljavno licenco za delo na podrocju
  dermatovenerologije.
  Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 15 dneh od objave
  v Kadrovsko pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380
  Slovenj Gradec.