Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 14.2.2019 - 22.2.2019

  Opis del in nalog:

  • samostojno izvajanje vzdrževalnih del in popravil s svojega strokovnega področja,
  • sodelovanje in tehnični nadzor pri vzdrževanju in popravilih, ki jih opravljajo zunanji izvajalci,
  • vzdrževanja in popravila centralne kurjave in podpostaj,
  • vzdrževanje in popravila prezračevalnih sistemov in klima naprav,
  • zagotavljanje urejenega delovnega prostora, zaupanih mu delovnih sredstev in pripomočkov za delo,
  • pripravljenost na domu po planu izrabe delovnega časa bolnišnice in
  • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti in po navodilih nadrejenega.
 • 13.2.2019 - 21.2.2019

  Opis del in nalog:

  • priprava delovnih prostorov v zahtevnejših okoljih in kontrola pripravljenosti delovnih prostorov, materialov, aparatur in pripomočkov za delo,
  • priprava in obnavljanje postopkov za delo, priprava reagentov in delovnih raztopin,
  • svetovanje bolnikom glede pravilnega odvzema biološkega materiala in možnih pred analitskih vplivov materialov, aparatur in pripomočkov za delo,
  • organizacija poteka odvzema, sortiranja, evidentiranja, konzerviranja in shranjevanja biološkega materiala,
  • samostojno izvajanje analiz in preiskav različnega biološkega materiala,
  • upoštevanje in izvajanje predpisane dokumentacije,
  • natančna seznanitev odstranjevanja posebnih odpadkov (infektivni, toksični, organska topila) skladno z zakonodajo in opravljanje drugih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.
 • 12.2.2019 - 27.2.2019

  Predstojnik oddelka je na oddelku odgovoren za:

  • organiziranje in izvajanje storitev matičnega oddelka, v skladu s sodobnimi strokovnimi in moralno etičnimi merili, ob upoštevanju pogojev poslovanja zavoda,
  • pripravo pisnega dokumenta, ki določa katere storitve bo oddelek zagotavljal (GLD 10),
  • spremljanje razvoja stroke in uvajanje sodobnih načinov zdravljenja oz. postopkov ter skrb za uvajanje kliničnih smernic, procesov, protokolov, standardov in kliničnih poti,
  • strokovno izobraževanje, svetovanje in nadzorovanje sodelavcev matičnega oddelka,
  • skrb za nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe oz. dejavnosti oddelka,
  • spremljanje kazalnikov kakovosti,
  • sodelovanje z direktorjem in strokovnim direktorjem pri pripravi letnega programa dela matičnega oddelka in skrb za izvajanje sprejetega programa,
  • zagotavljanje racionalnega poslovanja matičnega oddelka in nadzor nad racionalno izrabo delovnega časa zaposlenih,
  • zagotavljanje reda in discipline med sodelavci in podajanje zahtev za uvedbo disciplinskih postopkov,
  • uresničevanje delovnih navodil in sklepov organov zavoda ter izvajanje ostalih obveznosti iz sprejetih aktov zavoda.