Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo

Ambulanta oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo

V okviru Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo deluje več ambulant, ki so namenjene bolnikom z določenimi težavami. V ambulantah delajo zdravniki, ki se še posebej poglobljeno ukvarjajo z določenim področjem, izjema je Ambulanta za splošno in abdominalno kirurgijo v kateri delajo vsi.

Za vse ambulantne preglede se potrebujejo napotnice, ki vam jo izda vaš osebni zdravnik. Napotnico je potrebno dostaviti (ali poslati) v našo Sprejemno kirurško ambulanto, da vam lahko izdamo datum za pregled in vas uvrstimo v čakalno vrsto.

Za vsak ambulantni pregled se je potrebno naročiti. Izjema so vsi z nujnimi stanji, katerim bo osebni zdravnik izdal nujno napotnico in bodo pregledani takoj.

Ob naročilu boste dobili uro in datum predvidenega pregleda. Prosimo, da se ure čim bolj držite, saj boste tako omogočili tekoče delo in čim manj čakanja. Do odstopanja med uro, ko ste naročeni in uro, ko vas zdravnik pogleda občasno sicer lahko pride, najpogosteje zaradi bolnikov z nujnimi obolenji, ki imajo pri pregledu seveda prednost.

Ambulanta za male kirurške posege

Izvajalci: vsi zdravniki kirurgi po mesečnem razporedu.

V ambulanti izvajamo manjše operativne posege kožnih in podkožnih sprememb. Na poseg vas lahko napoti vaš zdravnik, dermatolog ali kirurg ob pregledu v kateri izmed drugih ambulant. Prednost pri posegih imajo vsi bolniki z vnetimi spremembami ter tisti, pri katerih je postavljen sum, da gre za rakavo obolenje kože.

Ambulanta za proktologijo

Izvajalci: specialisti kirurgi Rajko Golobinek, dr. med., Vladimir Topler, dr. med., in asist. Janez Pucelj, dr. med.

Osebni zdravnik vas bo napotil v to ambulanto, če imate težave v predelu zadnjika. Najpogosteje so to hemeroidi, rane, srebenje, krvavitve, težave z odvajanjem blata. Kirurg vas bo natančno pregledal, se pogovoril o možnostih zdravljenja in morebitnih nadaljnjih preiskavah, vam dal navodila o prehrani in higieni in vas po potrebi naročil na kontrolni pregled ali operativni poseg.

Ambulanta za bolezni dojk

Izvajalci: Specialisti kirurgi Stanislav Serušnik, dr. med., Rajko Golobinek, dr. med., Rožej Barbara, dr. med. 

Osebni zdravnik vas bo napotil v to ambulanto, če imate kakšno spremembo na dojki, v tej ambulanti pa se izvajajo tudi preventivni pregledi in kontrolni pregledi bolnic in bolnikov po operaciji raka dojke.

Ambulanta za žilno kirurgijo

Izvajalci: Stanislav Serušnik, dr. med. in Pawel M. Leskiewicz, dr. med., Rok Vačovnik, dr. med.

Osebni zdravnik vas bo napoti v to ambulanto, če imate težave z žilami. Najpogostejše so seveda krčne žile na spodnjih okončinah, vse več pa je tudi bolnikov, ki imajo težave z arterijsko prekrvavitvijo. Po temeljitem pregledu boste napoteni na nadaljnje diagnostične preiskave – CT, UZ. Zdravnik vam bo pojasnil možnosti zdravljenja vaših težav, vam dal navodila in vas po potrebi naročil na operativni poseg.

Ambulanta za kirurgijo roke

Izvajalci: specialist Aljoša Škapin, dr. med.

Osebni zdravnik vas bo napoti v to ambulanto, če imate težave z rokami. Najpogosteje gre za bolečine, mrtvenje, mravljinčenja. V ambulanti pregledujemo tudi bolnike z omejeno gibljivostjo prstov in zapestji in nepravilnostmi po poškodbah. Zdravnik vam bo pojasnil možnosti zdravljenja vaših težav, vam dal navodila in vas po potrebi naročil na operativni poseg.

Ambulanta za zdravljenje debelosti (Bariatrična ambulanta)

Izvajalci: Kunst Gregor, dr. med., specialist, Barbara Rožej, dr. med., specialistka, Kovač Myint Jure, dr. med., specialist

Osebni zdravnik vas bo napoti v to ambulanto, če imate težave z prekomerno debelostjo. Zdravnik vam bo pojasnil možnosti zdravljenja vaših težav, vam dal navodila in vas po potrebi naročil na operativni poseg.

Ambulanta za kronične rane

Izvajalci: Specialisti kirurgi : Rok Vačovnik, dr. med., Pawel M. Leskiewicz, dr. med., Vladimir Topler, dr. med. 

Osebni zdravnik vas bo napoti v to ambulanto, če imate težave s kroničnimi ranami na nogah, ali z žilami. Po temeljitem pregledu boste napoteni na nadaljnje diagnostične preiskave . Zdravnik vam bo pojasnil možnosti zdravljenja vaših težav, vam dal navodila in vas po potrebi naročil na operativni poseg.

Pogovor svojcev z zdravnikom

INFORMACIJE ZA SVOJCE med 14.00 in 14.30 uro na telefonski številki 02/88-23-525.

Pogovor med zdravnikom in bolnikom je osnovna pravica in temelj dobrega zdravljenja česar se na našem oddelku dobro zavedamo. Zdravniki so vedno na voljo bolnikom za vprašanja in pojasnila o zdravstvenem stanju in načrtovanih preiskavah ter zdravljenju. Prav tako imajo bolniki v vsakem trenutku možnost pogovora z medicinskimi sestrami.

Svojci naj informacije dobijo v pogovoru z bolnikom, če imajo dodatna vprašanja pa lahko zaprosijo za dodatni pogovor z zdravnikom, ki praviloma poteka tudi v prisotnosti bolnika. Izjema so življenjsko ogroženi bolniki, starejši ljudje in drugi ki imajo zmanjšano možnost razumevanja. Pogovori s svojci naj bi tudi v tem primeru potekali osebno, po telefonu lahko dajemo le kratke informacije o spremembah bolnikovega stanja svojcem s katerimi je bil že prej vzpostavljen tudi osebni stik. Na ta način bi se radi izognili kršenjem bolnikove zasebnost, saj je preverjanje identitete klicočega zelo težko.

Za informacije so zdravniki na voljo na oddelku v času obiskov; v času dežurstva pa tudi popoldne oziroma po dogovoru. O želji da bi govorili z zdravnikom obvestite sestro, ta bo vašo željo sporočila naprej. Zaradi načina dela, ki vključuje številne ur v operacijskih dvoranah vas bomo prosili za strpnost, zdravnik bo pogovor z vami opravil takoj ko bo mogoče.

Sprejem na oddelek

Če ste naročeni na operativni poseg boste sprejeti na oddelek. Vsak sprejem poteka preko ambulante, kjer se najprej z zdravstveno kartico in napotnico osebnega zdravnika zglasite pri kirurškem informatorju pri sprejemnem okencu.

Nato vas bo pregledal zdravnik. Preveril bo če ste zdravi, vas povprašal o zdravilih ki jih jemljete in potrebnih dietah ter pregledal izvide ki ste jih prinesli s sabo. Katere izvide potrebujete je navadno napisano v izvidu ki ga dobite takrat ko ste naročeni na operativni poseg. S sabo morate navadno imeti izvide krvi, njihov obseg določita kirurg in vaš osebni zdravnik glede na vaše zdravstveno stanje, izvid EKG (zapis delovanja srca) ki ga prav tako opravite pri svojem zdravniku ter izvid pregleda pri anesteziologu. Ta pregled opravite v bolnišnici nekaj dni pred sprejemom (glej obrazci – navodila za pregled pri anesteziologu). S sabo morate imeti tudi vse izvide preiskav ki so bile opravljene pred odločitvijo za poseg (ultrazvok, rentgenske slike, izvide gastroskopije, kolonoskopije…) ter izvide ki se nanašajo na vaše splošno zdravstveno stanje in kronične bolezni (internist, diabetolog, pulmolog…). Prinesite tudi izpolnjeno anketo o vašem zdravstvenem stanju (glej obrazci anketa o zdravstvenem stanju).

Na osnovi pogovora in izvidov ki jih boste imeli s sabo bo zdravnik odločil ali boste sprejeti na oddelek in operirani ali bo datum za poseg prestavljen. Najpogostejši vzrok za prestavitev posega je poslabšanje vaše kronične bolezni ali bolezen ki jo morebiti prebolevate (prehlad, vnetje mehurja, poškodbe, vnetja kože…). Za prestavitev posega se bo zdravnik odločil zaradi vaše varnosti saj morate biti pred posegom v najboljši možni kondiciji da vas s posegom ne bi izpostavljali dodatnim tveganjem.

Če bo zdravnik odločil da ste sposobni za poseg bo izpolnim temperaturni list, na katerega bo zapisal zdravila ki jih morate prejeti ter morebitne dodatne preiskave ki jih morate še pred posegom opraviti. Odgovoril bo na vsa vaša vprašanja v zvezi z posegom ter vas prosil da podpišete pisno privolitev (glej obrazci pisni pristanek na poseg).

Z zdravstveno dokumentacijo, ki vam bo predana v roke, se boste zglasili v drugem nadstropju. Medicinska sestra bo poskrbela za vašo namestitev.

 • Gregor Kunst, dr. med. specialist kirurg
   
 • Stanislav Serušnik, dr. med. specialist kirurg
   
 • Leskiewicz Pawel Mieczyslaw, dr. med. spec. kirurg
   
 • Vladimir Topler, dr. med. spec. kirurg,
   
 • Rajko Golobinek, dr. med. spec. kirurg
   
 • Rok Vačovnik, dr. med. spec. kirurg
   
 • Barbara Rožej, dr. med. spec. kirurg
   
 • Aljoša Škapin , dr. med. spec. kirurg
   
 • Jure Kovač Myint, dr. med. specialist splošne kirurgije
   
 • Zala Čas, dr. med specializantka splošne kirurgije
   
 • Katja Carli, dr. med. specializantka splošne kirurgije
   
 • Janja Golobinek Vertačnik, dr. med. specializantka splošne kirurgije
   

Vsa leta svojega obstoja se je bolnišnica, prav tako tudi Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo, prilagajala trenutnim razmeram, predvsem potrebam bolnikov, določanju prioritet.

Prioritete našega oddelka so predvsem:

 1. na nivoju regije zagotoviti strokovno, kakovostno, varno, nujno medicinsko pomoč;
 2. zagotoviti zdravljenje najbolj množičnih bolezni, ki potrebujejo kirurško zdravljenje, in tako omogočiti, da se bodo bolniki naše regije lahko zdravili doma;
 3. spodbujati nadaljnji razvoj dejavnosti, pri katerih imamo vodilno vlogo v slovenskem prostoru (laparoskopija, zdravljenje patološke debelosti).

Zadnja leta so zaznamovana s hitrim razvojem znanosti, novimi odkritji, novimi zdravili, uvajajo se nove tehnologije in metode zdravljenja. Spremenjena demografska slika, vedno večje število starejših, povečana incidenca malignih obolenj so se preslikali tudi na naš oddelek. Ta se v zadnjih desetletjih zaradi predvidene novogradnje ni kaj dosti spremenil in ne zagotavlja času primernih higienskih in bivalnih pogojev.

Vendar smo kljub temu stopili v korak s časom, uvajali nove, boljše, manj invazivne metode zdravljenja. Na določenih področjih, predvsem pri laparoskopiji, pa smo odigrali pionirsko vlogo.

Nova specialna znanja, diagnostične in operativne metode so bile vzrok, da se je nekoč skupni kirurški oddelek razdelil na travmatološko-ortopedski oddelek in Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo. Nadaljnji razvoj nas sili, da tudi znotraj oddelka ustanovimo enote, da bomo lahko še bolj strokovno zagotavljali subspecialistične dejavnosti (vaskularna obolenja, zdravljenje patološke debelosti, kolorektalna kirurgija, kirurgija rok, zdravljenje bolezni dojke).

V zadnjih letih smo zmanjšali ležalno dobo, uvedli Oddelek enodnevne bolnišnice, kjer izvajamo manjše posege, operacije kil v lokalni anesteziji in operacije varic spodnjih okončin z laserjem (EVLA).

Na področju laparoskopske kirurgije postopno izvajamo vedno večje število operacij (operacija žolčnika, kil, slepiča, laparoskopsko razrešitev adhezij, laparoskopska operacija resekcije črevesa zaradi tumorja, diagnostična laparoskopija, laparoskopske operacije debelosti). Zdravljenje raka dojke obravnavamo konziliarno in izvajamo operativne posege v skladu s sprejetimi strokovnimi doktrinami.

V okviru ambulantnega dela imamo splošno kirurško ambulanto in usmerjene subspecialistične ambulante za žilno kirurgijo, kirurgijo roke, kirurgijo dojke, proktologijo, ambulanto za zdravljenje patološke debelosti, ambulanto za UZ-preiskave ven ter ambulanto za manjše kirurške posege.

V letu 2015 smo v bolnišnici zdravili 2772 bolnikov. Ambulantno smo v letu 2015 opravili 3312 ambulantnih posegov in 15.577 pregledov. Na oddelku je sedaj zaposlenih osem kirurgov in zunanji specialist, specializacijo opravlja šest specializantov. Zaposlenih je 8 diplomiranih sester, 22 srednjih medicinskih sester. V dnevni bolnišnici operativnih strok so zaposlene štiri diplomirane medicinske sestre in ena srednja medicinska sestra. V administraciji oddelka je zaposlenih 9 administratork.

Na oddelku imamo optimalno število postelj, to je 42, maksimalno pa lahko oddelek sprejme tudi do 58 pacientov. Prav tako imamo na oddelku enoto intenzivne nege, v kateri je osem postelj. Operativni prostori in center intenzivne terapije je skupen za operativne dejavnosti.

Vizija oddelka je nadaljevati delo, ki so ga začeli naši učitelji, uvajati nove metode, zagotavljati minimalno invazivno kirurgijo in na vseh področjih kirurgije uveljavljati multidisciplinarni pristop tako na nivoju bolnišnice kot v širšem slovenskem prostoru. Poleg urgentne službe, ki se bo v naslednjih letih spreminjala, želimo zagotoviti zdravljenje kirurškim bolnikom naše regije pri najpogostejših boleznih, da se bodo lahko kakovostno, strokovno in varno zdravili na našem oddelku, v naši domači bolnišnici. Vedno večja subspecialnost prinaša bolj kakovostno delo, vendar je ob tem potrebno paziti, da bomo še vedno celostno, holistično obravnavali bolnika.

V vseh teh letih sta naša bolnišnica in tudi Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo slovela kot prijazna. Prepričan sem, da bomo to prijaznost, humanost in toplino ohranili tudi v prihodnje.

ZDRAVSTVENA NEGA NA ODDELKU ZA SPLOŠNO IN ABDOMINALNO KIRURGIJO

Zdravstvena nega (ZN) je potrebna pri vseh kirurških pacientih, ki zaradi patofizioloških motenj potrebujejo kirurški nadzor, zdravljenje in rehabilitacijo.
Medicinska sestra (MS) ima v ZN kirurškega pacienta pomembno vlogo, saj pomaga pospeševati zdravljenje in preprečuje posledice dolgotrajnega ležanja, obolenja in poškodbe. Te dejavnosti mora vključevati v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ZN med pripravo na operacijo, po njej in pri načrtovanju pacientovega odpusta. ZN vključuje učenje, svetovanje in motiviranje posameznika, družine in skupnosti k življenjskim navadam, ki obsegajo zdravo prehrano, gibanje, počitek in sprostitev.

Uspeh kirurškega zdravljenja ni odvisen samo od operacije, ampak tudi od predoperacijske in pooperacijske ZN.

V Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo (OSAK) je vključenih več dejavnosti. Oddelek se deli na dva odseka: na ženski (KAS 1) in moški (KAS 2). K OSAK spadajo naslednje ambulante: splošna kirurška ambulanta, ambulanta za bolezni dojk, onkološki konzilij, žilna ambulanta, ambulanta za ultrazvočno diagnostiko žilja, ambulanta za zdravljenje prekomerne telesne teže, proktološka ambulanta, ambulanta za bolezni roke ter ambulanta za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter enodnevna bolnišnica operativnih strok.
Na OSAK so hospitalizirani pacienti, ki čakajo na načrtovane operacije, operiranci, pacienti z golenjimi razjedami, pacienti z rakom, pacienti, pri katerih se izvaja diagnostika in načrtujejo operacije, pacienti z akutnimi obolenji in pacienti v terminalnih fazah bolezni.

Na oddelku se pacienti zelo pogosto menjavajo. Ležalna doba se je zaradi laparoskopskih metod operiranja in zdravljenja znatno skrajšala. Pacienti, ki pridejo na programske operacije kil, krčnih žil, žolčnih kamnov, benignih tumorjev dojk, hemoroidov (PPH), in pacienti po operaciji debelosti ostanejo v bolnišnici največ do tri dni. S tem se poveča intenzivnost dela vseh zaposlenih v zdravstvenem timu.

Po operativnem posegu vstanejo pacienti že na dan operacije, kar zahteva še večji nadzor MS/ZT za zagotavljanje njihove varnosti.

Nekoliko daljša je ležalna doba pacientov, ki pridejo na večje operacije želodca, črevesja, večjih tumorjev dojk, večje posege na ožilju, operacije na ščitnici. Nepredvidljiva pa je ležalna doba pri akutnih obolenjih in operacijah, pri katerih so prisotni še mnogi drugi dejavniki.

Spremljamo in beležimo kazalnike kakovosti (MRSA, razjede zaradi pritiska, neželeni dogodki, padci pri pacientih). Dnevno spremljamo kategorizacijo pacientov. Uspešno smo uvedli zdravljenje različnih ran z VAC-terapijo in zdravljenje ran v kisikovi komori. Sodelujemo v enodnevni bolnišnici operativnih strok, v kateri uspešno izvajajo laserske operacije krčnih žil (EVLA), po katerih pacienti odidejo takoj domov, v lokalni anesteziji operirajo dimeljske kile – po posegih pacienti prav tako odidejo domov isti dan – odstranjujejo različne spremembe na telesu (benigne in maligne tumorje na obrazu in drugod po telesu), uspešno zdravijo kronične rane (obstaja tudi ambulanta za zdravljenje kroničnih ran).

Zaradi naglega napredka in razvoja različnih metod operativnega zdravljenja si tudi zaposleni v zdravstveni negi prizadevamo za izboljšanje strokovnega znanja z izobraževanjem na teh področjih.

Našo vizijo predstavlja takšna ZN, ki bo zagotavljala visoko strokovno oskrbo, ustrezno varnost, učinkovitost, kakovost in humanost. To bomo dosegli z nadaljnjim razvojem in nadgradnjo dosežene ravni naše strokovnosti in organizacije dela. Želimo si dobrih medsebojnih odnosov, dobrega sodelovanja z ostalimi sodelavci v bolnišnici in zunaj nje, predvsem pa s PACIENTI in njihovimi svojci. Le tako bomo dosegli cilje ZN, in sicer da bi bila učinkovita, kakovostna in varna, da bi bili z njo zadovoljni tako pacienti in njihovi svojci kot vsi zaposleni v njej.
Svoje poslanstvo bomo lahko ob nenehnem spoštovanju pacientovih pravic uresničili z razvijanjem stroke ZN, izoblikovanjem njenih standardov, širjenjem negovalne dokumentacije, izboljšanjem komunikacije med izvajalci ZN v operacijskem bloku in prebujevalnici, s sodelovanjem s prostovoljci in njihovim vključevanjem v proces zdravljenja. Potrebno bo organizirati redna izobraževanja negovalnega kadra in pripravljati povzetke strokovnih tem. Prav tako bo potrebno opravljati redno in sprotno dokumentiranje, spremljati kategorizacije zahtevnosti stopnje ZN in sproti prilagajati negovalni kader na oddelkih. Zavzemamo se za sodelovanje znotraj zdravstvenega tima glede protibolečinske terapije po operaciji in pri bolnikih s karcinomom.

Pacienti so bili in ostajajo naša glavna skrb. Spoštujemo njihove pravice in se zavedamo, da smo dolžni ohranjati človeško dostojanstvo vsakega od njih do zadnjega trenutka bivanja na našem oddelku. Pri tem dosledno upoštevamo načela enakosti in enakopravnosti pacientov in jih kot zagovorniki njihovih pravic varujemo pred morebitnim neetičnim obravnavanjem. Prizadevamo si za prijazno komunikacijo z njimi, hkrati pa tudi za to, da bi bili deležni kakovostnih, strokovnih in predvsem varnih uslug ZN.

Vse zgoraj našteto bomo dosegli s poglobljenim strokovnim znanjem, dobrimi medsebojnimi odnosi, predvsem pa z doslednim upoštevanjem moralnih in etičnih načel pri našem delu.

Leta 1896 je bil poleg kirurškega oddelka ustanovljen tudi tako imenovani splošni oddelek, ki se je leta 1911 preimenoval v interni oddelek. Na kirurškem oddelku je delovalo zaporedno več izjemno dobrih kirurgov, ki so v mejah možnosti sproti prenašali v domačo bolnišnico najsodobnejše diagnostične in terapevtske metode. Pomembno se je povečal obseg dela na kirurškem oddelku v času prve in druge svetovne vojne, ko je oddelek oskrboval veliko ranjenih in obolelih ljudi. Že pred drugo svetovno vojno se je precej povečalo število kirurgov, od kirurškega oddelka se je ločila ginekologija kot samostojna operativna stroka.

Po drugi svetovni vojni se je kirurško znanje postopno specializiralo. Posamezni kirurgi so se znotraj organizacijsko enotnega oddelka začeli poglobljeno ukvarjati s posameznimi kirurškimi področji: abdominalna kirurgija, travma, kirurgija roke, kirurgija golše, žil, dojke, otroške kirurgije, operacije tonzil.... Leta 1962 je bila opravljena prva transplantacija kože in tetiv, od leta 1965 dalje rutinske oskrbe poškodb glave s trepanacijo, od 1977 smo vstavljali stalne spodbujevalce srčnega ritma – pace makerje, operirali krčne žile, vstavljali umetne žilne proteze ali vgrajevali avtovenske by-passe na zamašenih perifernih arterijah, ter med prvimi v Sloveniji uvedli osteosinteze v zdravljenje prelomov. Uvedle so se nove kirurške metode zdravljenja želodčnih bolezni (selektivna proksimalna vagotomija, obsežne resekcije...), bolezni kolona in rektuma ter biliopankreatičnega sistema, uporabljati smo začeli avtomatske šivalnike mehkih tkiv – staplerje.

Leta 1974 se je od enotnega kirurškega oddelka podal na samostojno pot Urološki oddelek, leta 2003 pa se je prej celoviti Kirurgični oddelek organizacijsko razdelil na dva dela, na Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo ( OSAK ) in Oddelek za travmatologijo in ortopedijo ( OTO ) – strokovno sodelovanje v rednem delovnem času in predvsem v času dežurstva se je pa nadaljevalo..

Od leta 1991 dalje se na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo veliko ukvarjamo z laparoskopsko kirurgijo, ki se je začela prva v Sloveniji in takratni Jugoslaviji leta 1990 z laparoskopsko operacijo žolčnih kamnov na Urološkem oddelku Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu ob sodelovanju urologov in kirurgov (Vodopija, Gorjanc). Sedaj na OSAK laparoskopsko operiramo preko 94% vseh neselekcioniranih bolnikov s simptomatskimi žolčnimi kamni - z akutnimi in kroničnimi težavami, vnete slepiče, benigne in maligne bolezni debelega črevesa in izvajamo obsežne adhesiolize, operacije ileusov laparoskopsko ter diagnostične laparoskopije. V zadnjih dveh letih se ukvarjamo še z laparoskopsko bariatrično kirurgijo v okviru zdravljenja bolezensko predebelih ljudi.

Najnovejša kirurška metoda zdravljenja (2006), ki smo jo vpeljali na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo pa je kirurgija varovalne bezgavke pri zdravljenju rakastih tumorjev dojk, malignih melanomov...- z uporabo radioaktivnega kontrastnega sredstva in detektorja bolezenskega kopičenja kontrasta med operacijo. Metoda spada med najsodobnejše v svetu na področju minimalno invazivne kirurgije.

Predstojnik oddelka
<span>Gregor Kunst</span>, dr. med., specialist kirurg <span>Gregor Kunst</span>, dr. med., specialist kirurg
Gregor Kunst, dr. med., specialist kirurg
 
Glavna medicinska sestra
<span>Andreja Kušter</span>, mag. zdr. ved <span>Andreja Kušter</span>, mag. zdr. ved
Andreja Kušter, mag. zdr. ved
 
stavba-b
Telefon ambulante informacije
 02 88 23 532

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec