Urnik obiskovalcev

Urnik obiskovalcev

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so obiski dovoljeni eni zdravi osebi na bolnika na dan do 30 minut v času obiskov, upoštevajoč že veljavne izjeme (zdrav starš ob hospitaliziranem otroku, partner pri porodu in svojec kritično bolnega, v dogovoru z osebjem na oddelku).

Obiski v bolnišnici: 14.30–16.30

Izjeme:

  • Enota za intenzivno interno medicino: 14.30–15.30,
  • Enota za intenzivno medicino operativnih strok: 11.00–12.00 in 14.00–16.00,
  • Oddelek za urologijo: obiskovalci niso vezani na predpisane ure,
  • Oddelek za pediatrijo: obiskovalci niso vezani na predpisane ure; staršem je omogočeno sobivanje z otrokom,
  • Oddelek za ginekologijo in porodništvo: očetom novorojenčkov in novorojenčic so obiski dovoljeni tudi izven predpisanih ur (po predhodnem dogovoru z osebjem).

V dogovoru z zdravstvenim osebjem so možni tudi obiski izven urnika. Če želijo obiskovalci sodelovati pri hranjenju pacienta, se o tem dogovorijo z osebjem na oddelku.


Enota za intenzivno interno medicino: 14.30–15.30,

Enota za intenzivno medicino operativnih strok: 11.00–12.00 in 14.00–16.00,

Oddelek za urologijo: obiskovalci niso vezani na predpisane ure,

Oddelek za pediatrijo: obiskovalci niso vezani na predpisane ure; staršem je omogočeno sobivanje z otrokom,

Oddelek za ginekologijo in porodništvo: očetom novorojenčkov in novorojenčic so dogovoru z zdravstvenim osebjem so možni tudi obiski izven urnika. Če želijo obiskovalci sodelovati pri hranjenju pacienta, se o tem dogovorijo z osebjem na oddelku.

V bolniških sobah je število obiskovalcev omejeno – pacienta lahko naenkrat obiščeta dve zdravi odrasli osebi. Majhni otroci naj pacientov v bolnišnici ne obiskujejo. Obiski izven bolniških sob so mogoči v dnevnem prostoru.   

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec