Urnik obiskovalcev

Urnik obiskovalcev

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so obiski do preklica  prepovedani. 

Izjeme so: zdrav starš ob hospitaliziranem otroku, svojec kritično bolnega ter partner pri porodu – zanje so obiski možni s posebnim dogovorom z zdravnikom na oddelku.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Obiski v bolnišnici: 14.30–16.30

Izjeme:

  • Enota za intenzivno interno medicino: 14.30–15.30,
  • Enota za intenzivno medicino operativnih strok: 11.00–12.00 in 14.00–16.00,
  • Oddelek za urologijo: obiskovalci niso vezani na predpisane ure,
  • Oddelek za pediatrijo: obiskovalci niso vezani na predpisane ure; staršem je omogočeno sobivanje z otrokom,
  • Oddelek za ginekologijo in porodništvo: očetom novorojenčkov in novorojenčic so obiski dovoljeni tudi izven predpisanih ur (po predhodnem dogovoru z osebjem).

V dogovoru z zdravstvenim osebjem so možni tudi obiski izven urnika. Če želijo obiskovalci sodelovati pri hranjenju pacienta, se o tem dogovorijo z osebjem na oddelku.


Enota za intenzivno interno medicino: 14.30–15.30,

Enota za intenzivno medicino operativnih strok: 11.00–12.00 in 14.00–16.00,

Oddelek za urologijo: obiskovalci niso vezani na predpisane ure,

Oddelek za pediatrijo: obiskovalci niso vezani na predpisane ure; staršem je omogočeno sobivanje z otrokom,

Oddelek za ginekologijo in porodništvo: očetom novorojenčkov in novorojenčic so dogovoru z zdravstvenim osebjem so možni tudi obiski izven urnika. Če želijo obiskovalci sodelovati pri hranjenju pacienta, se o tem dogovorijo z osebjem na oddelku.

V bolniških sobah je število obiskovalcev omejeno – pacienta lahko naenkrat obiščeta dve zdravi odrasli osebi. Majhni otroci naj pacientov v bolnišnici ne obiskujejo. Obiski izven bolniških sob so mogoči v dnevnem prostoru.   

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec