Urnik obiskovalcev

Urnik obiskovalcev

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so obiski do preklica omejeni.

Obiski so v dogovoru z oddelčnim zdravnikom dovoljeni pri vseh pacientih, ki so hospitalizirani več kot sedem (7) dni. V tem primeru pacienta lahko obišče en zdrav obiskovalec, obisk pa sme trajati do 30 minut.

Obiske omogočamo kritično bolnim pacientom, otrokom, ki jim je omogočeno sobivanje s staršem (1) oz. skrbnikom in očetom novorojenčkov (maksimalno 30 minut).

Obiskovalce prosimo, da izvajajo osnovne ukrepe za omejevanje prenosa okužb, kot so razkuževanje rok ter spoštovanje medosebne razdalje. Obvezna je uporaba obrazne zaščitne maske tipa IIR (kirurška zaščitna maska).

Za razumevanje se zahvaljujemo.


Enota za intenzivno interno medicino: 14.30–15.30,

Enota za intenzivno medicino operativnih strok: 11.00–12.00 in 14.00–16.00,

Oddelek za urologijo: obiskovalci niso vezani na predpisane ure,

Oddelek za pediatrijo: obiskovalci niso vezani na predpisane ure; staršem je omogočeno sobivanje z otrokom,

Oddelek za ginekologijo in porodništvo: očetom novorojenčkov in novorojenčic so dogovoru z zdravstvenim osebjem so možni tudi obiski izven urnika. Če želijo obiskovalci sodelovati pri hranjenju pacienta, se o tem dogovorijo z osebjem na oddelku.

V bolniških sobah je število obiskovalcev omejeno – pacienta lahko naenkrat obiščeta dve zdravi odrasli osebi. Majhni otroci naj pacientov v bolnišnici ne obiskujejo. Obiski izven bolniških sob so mogoči v dnevnem prostoru.   

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec