Vodstvo bolnišnice in organizacija

Direktor bolnišnice
Janez Lavre
Janez Lavre dr. med.
 janez.lavre@sb-sg.si
 02 88 23 404
Strokovna direktorica
Natalija Krajnc,
Dr. Natalija Krajnc, dr. med.
 natalija.krajnc@sb-sg.si
 02 88 23 404
Pomočnik direktorja za poslovno-pravne zadeve in nemedicinske dejavnosti
Ksandi Javornik
mag. Ksandi Javornik
 ksandi.javornik@sb-sg.si
 02 88 23 578
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene in babiške nege in oskrbe
Jelena Čubra,
Jelena Čubra, mag. zdr. nege.
 jelena.cubra@sb-sg.si
 02 88 23 406
Tajništvo uprave
Rok Šater
Rok Šater dipl. upr. org.
 rok.sater@sb-sg.si
 02 88 23 404
Služba za odnose z javnostmi
Helena Slemenik
Helena Slemenik spec.
 helena.slemenik@sb-sg.si
 02 88 23 563, 041 305 737

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec