Vodstvo bolnišnice in organizacija

Organi zavoda


Organi zavoda so:

  1. svet zavoda,
  2. direktor zavoda,
  3. strokovni direktor zavoda,
  4. strokovni svet zavoda.

Predsednik sveta zavoda se izvoli izmed predstavnikov ustanovitelja.

Enega člana sveta zavoda, ki predstavlja delavce zavoda volijo delavci na splošnih volitvah.

Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno dobo štirih let in so lahko po preteku mandatne dobe ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

V.d. direktorja
Ksandi Javornik
mag. Ksandi Javornik
 ksandi.javornik@sb-sg.si
 02 88 23 578
Strokovna direktorica
Natalija Krajnc,
Doc. dr. Natalija Krajnc, dr. med.
 natalija.krajnc@sb-sg.si
 02 88 23 404
V.d. pomočnice direktorja za področje zdravstvene in babiške nege in oskrbe
Jelena Čubra,
Jelena Čubra, mag. zdr. nege.
 jelena.cubra@sb-sg.si
 02 88 23 406
Tajništvo uprave
Rok Šater
Rok Šater dipl. upr. org.
 rok.sater@sb-sg.si
 02 88 23 404
Služba za odnose z javnostmi
Helena Slemenik
Helena Slemenik spec.
 helena.slemenik@sb-sg.si
 02 88 23 563, 041 305 737

Kadrovska in pravna služba
mag. Sonja Tominc, univ. dipl. prav. 
02 88-23-408
sonja.tominc@sb-sg.si

Ekonomske službe
Vodja službe
Matevž Javornik, univ. dipl. ekon.
02 88-23-415
matevz.javornik@sb-sg.si

Služba za informatiko
V. d. odgovornega vodje službe
Rok Šater, dipl. upr. org.
02 88-23-404
rok.sater@sb-sg.si

Služba za tehnično vzdrževanje
V. d. odgovornega vodje službe
Zdravko Dornik, inž. str.
02 88-23-400
zdravko.dornik@sb-sg.si

Vodja kakovosti, Vodja Službe za kakovost in varnost
Branka Verdnik Golob, dr. med.
02 88-23-400
branka.verdnik@sb-sg.si

Pooblaščenci za varnost pacientov
Branka Verdnik Golob, dr. med. 
branka.verdnik@sb-sg.si

Mojca Knez, dipl. san. inž.
mojca.knez@sb-sg.si

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec