Vodstvo bolnišnice in organizacija

V.d. direktorja bolnišnice
Alenka Jezernik Skudnik
Alenka Jezernik Skudnik univ. dipl. prav.
 alenka.jezernik@sb-sg.si
 02 88 23 404
Strokovna direktorica
Jana Makuc
Dr. Jana Makuc dr. med., univ. dipl. biol.
 jana.makuc@sb-sg.si
 02 88 23 404
V.d. pomočnika direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo
Bojan Krznar
Bojan Krznar dipl. zn
 bojan.krznar@sb-sg.si
 02 88 23 406
Služba za odnose z javnostmi
Helena Slemenik
Helena Slemenik spec.
 helena.slemenik@sb-sg.si
 02 88 23 420, 041 305 737
Tajništvo uprave
Rok Šater
Rok Šater dipl. upr. org.
 rok.sater@sb-sg.si
 02 88 23 404