Enota za nevrologijo

 • Eva Mori, dr.med. v.d. vodje enote za nevrologije, specialistka nevrologije
   
 • Suzana Bricman, dr.med. Specialistka nevrologije
   
 • Marko Grasselli, dr.med. Specialist nevrologije
   
 • Marinka Glavica, dr.med. Specialistka nevrologije
   
 • Margarita Grneva, dr. med. specializantka nevrologije
 • Matevž Pristovnik, dr. med. specializant nevrologije
   
Hospitalna dejavnost

Nevrološki odsek je del internega oddelka, nahaja se v 1. nadstropju internistične stavbe (“oddelek B”) in lahko sprejme do 14 pacientov. Obravnavamo bolnike z raznovrstnimi nevrološkimi obolenji: možgansko kapjo, demenco, parkinsonizmi in drugimi motnjami gibanja, epilepsijo, glavoboli, nevroimunskimi boleznimi in boleznimi perifernega živčnega sistema. Poleg akutne diagnostike in zdravljenja zagotavljamo zgodnjo rehabilitacijo po možganski kapi in pri nekaterih drugih stanjih.

Nego kontinuirano zagotavlja negovalno osebje s posebnimi znanji s področja nevrologije.

Del multidisciplinarnega tima oddelka so fizioterapevti in delovna terapevtka. V primeru, da se bolnik zaradi nevrološke prizadetosti težje ali sploh ne more vrniti v domače okolje, v obravnavo vključimo socialno delavko. Rehabilitacijo usmerja specialistka fiziatrije in rehabilitacijske medicine. Po potrebi se v obravnavo vključujejo tudi specialisti drugih strok.

Dopoldne je na oddelku navzoč zdravnik specialist nevrologije, v popoldanskem in nočnem času, za vikende in praznike pa dežurni internist.

Zdravniki
Eva Mori, dr. med., specialistka nevrologije - v.d. vodje Enote za nevrologijo
e-mail: eva.mori@sb-sg.si

Suzana Bricman, dr. med., specialistka nevrologije
e-mail: suzana.bricman@sb-sg.si

Marinka Glavica, dr.med., specialistka nevrologije 
e-mail: marinka.glavica@sb-sg.si

Dipl. med. sestra na oddelku
Tjaša Višner, dipl. ms

Telefonska številka oddelka: 02 88 23 632

Informacije za svojce hospitaliziranih bolnikov med tednom:
po telefonu (na tel. številki 02 88 23 400) od 13.30 do 14.30.

Obiski:
Informacije o obiskih v SB Slovenj Gradec

Ambulantna dejavnost

Ambulantna dejavnost obsega splošno nevrološko ambulanto, urgentno nevrološko ambulanto, elektrofiziološki preiskavi EEG (elektroencefalografijo) in EMG (elektromiografijo) in ambulanto za zdravljenje z botulinom.

Občasno so organizirane delavnice premagovanja utrudljivosti pri bolnikih z multiplo sklerozo. Glede na potrebe poteka tudi uvajanje različnih imunomodulatornih zdravil za zdravljenje multiple skleroze in monoklonskih protiteles za preventivno zdravljenje migrene.

Ambulante se nahajajo v pritličju internistične stavbe.

Nevrološka ambulanta

PON

Marinka Glavica, dr. med., specialistka nevrologije

predvidoma od 

9.15 - 14:00

 

Matevž Pristovnik dr.med., specializant nevrologije

vsak drugi ponedeljek

7.30 - 14.30

TOR

Eva Mori, dr. med., specialistka nevrologije

9.30 – 14.00

SRE

Marko Grasselli, dr. med., specialist nevrologije

8.00 – 14.00

 

Suzana Bricman, dr. med., specialistka nevrologije

9.30 – 14.00

ČET

Eva Mori, dr. med., specialistka nevrologije

9.30 – 14.00

 

Marko Grasselli, dr. med., specialist nevrologije

8.00 – 14.00

PET

Marinka Glavica, dr. med., specialistka nevrologije

predvidoma od 

9.15 - 14:00

Odmor za malico 11.00 - 11.30.


Obravnava bolnikov s stopnjo nujnosti “zelo hitro” po razporedu glede na potrebe.

V skladu z 2. in 14.b členom Zakona o pacientovih pravicah se izvaja triaža napotnic pod stopnjo nujnosti zelo hitro.

OBVESTILO O IZVAJANJU TRIAŽE NAPOTNICE

Urgentna nevrološka ambulanta

PON - PET

         zdravnik po razporedu

7.00 – 14.00

Obravnavani so bolniki, ki imajo napotnico z oznako “Nujno”. Veljavnost napotnice je 24 ur.
Pokretni, manj prizadeti bolniki so praviloma pregledani v prostorih nevrološke ambulante, težje prizadeti ali nepokretni bolniki pa v urgentnem centru.

Bolniki s sumom na AKUTNO MOŽGANSKO KAP so obravnavani neprekinjeno 24 ur vse dni v tednu, v sodelovanju z mrežo TELEKAP.

Bolnike z vsemi ostalimi urgentnimi nevrološkimi stanji, za katera napotni zdravnik presodi, da ne morejo čakati do naslednjega dne, je v popoldanskem (po 14. uri) in nočnem času, za vikende in praznike potrebno napotiti v urgentno nevrološko ambulanto v UKC Maribor ali v SB Celje.

EMG

PON

Suzana Bricman, dr. med., specialistka nevrologije

9.30 – 14.00

TOR

Marko Grasselli, dr. med., specialist nevrologije

15.00 - 18.00

SRE

Marko Grasselli, dr. med., specialist nevrologije

8.00 - 14.00

ČET

 -

 

PET

Suzana Bricman, dr. med., specialistka nevrologije

9.30 – 14.00

 

EEG

PON in ČET

Nina Kurnik, dms

7.30 – 14.00

Odčitovalec:
- Primož Žužek, dr. med., specialist nevrologije, 

Botulinska ambulanta

Razpisana glede na potrebe

Marko Grasselli, dr. med., specialist nevrologije

 

Uporabne povezave

ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Telefonska številka: 02 321 15 11

Povezava 

ODDELEK ZA NEVROLOGIJO UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Enota za intenzivno nego

Telefonska številka: 02 321 24 76 in 02 321 24 66

Povezava

KIKN – KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO, UKC LJUBLJANA, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

Telefonska številka: 01 522 15 11

Povezava

Preiskave:

Evocirani potenciali VEP, SEP, MEP

EMG in mikroEMG (SFEMG), EMG sfinktrov

US (ultrasonografija - UZ) perifernih živcev

EEG

NEVROLOŠKA KLINIKA, UKC LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefonska številka: 01 522 30 71

Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo – KOVNINT

Enota za možgansko kap, Oddelek za nevrološko intenzivno terapijo (ONIT)

Povezava

NAN konzilij (karotidna bolezen)

NNN konzilij (možganske žilne malformacije in anevrizme)

OOO konzilij (odprto ovalno okno)

Poizvedbe o konzilijih na telefonski številki 01 522 31 90

Klinični oddelek za bolezni živčevja – KOBŽ

Povezava

Ambulanta za kognitivne motnje

Laboratorij za testiranje avtonomnega živčevja (nagibna miza, TAŽ)

NEVROLOŠKE AMBULANTE – POLIKLINIKA UKC LJUBLJANA, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana,

Telefonska številka 01 522 24 52

Povezava

Subspecialistična ambulanta za motnje gibanja

Subspecialistična ambulanta za epilepsijo

Subspecialistična ambulanta za multiplo sklerozo

NEVROPSIHOLOŠKI PREGLED

Erna Kočnik, klin. psihologinja, ZD Slovenj Gradec

Telefonska številka: 02 88 57 972

Povezava

Ambulanta za klinično nevropsihologijo, Nevrološka klinika-pritličje, UKC Ljubljana

Telefonska številka: 01 522 31 77

Povezava

OKULISTIČNI PREGLED

- Alenka Gril, spec. oftalmologinja, Okovid, Francetova cesta 16, 2380 Slovenj Gradec

Telefonska številka: 02 884 51 42

- Miran Falež, spec. oftalmolog, Okulistika Falež, Stari trg 27, 2380 Slovenj Gradec

Telefonska številka: 031 312 225

V.D. vodje Enote za nevrologijo
Suzana Bricman, dr. med. specialistka nevrologije Suzana Bricman, dr. med. specialistka nevrologije
Suzana Bricman, dr. med. specialistka nevrologije
 
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
Tjaša Višner, dipl. ms Tjaša Višner, dipl. ms
Tjaša Višner, dipl. ms
MEDICINSKA SESTRA V NEVROLOŠKI AMBULANTI
Špela Sekavčnik, SMS Špela Sekavčnik, SMS
Špela Sekavčnik, SMS

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

Enote Splošne bolnišnice Slovenj Gradec