Oddelek za pediatrijo

Oddelek za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec zagotavlja zdravstvene storitve sekundarnega nivoja in pediatrične subspecialistične ambulante za otroke do izpolnjenega 18 leta v koroško-šaleški regiji. Delo na oddelku vključuje področje splošne pediatrije, urgentne obravnave otrok z največjim deležem infekcijskih bolezni ter področje neonatologije. Najpogostejše diagnoze obravnavanih otrok v zadnjih letih so: prirojena in perinatalna obolenja novorojenčkov, črevesne virusne okužbe z dehidracijo, akutne okužbe spodnjih dihal (bronhitis-bronhiolitis), gastritis, bakterijske pljučnice in okužbe sečil.

VIZIJA ODDELKA

Želimo ostati temeljni oddelek Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, strokovno visoko usposobljen, v skladu z razvojem pediatrične stroke. Vizija oddelka je da postane na področju pediatrije vodilni regijski center.

RAZVOJ ODDELKA IN ZAVEZANOST KAKOVOSTI

Ob kontinuiranem izobraževanju osebja, uvajanju novosti na strokovnem področju, sledenju aktualnim strokovnim smernicam, strokovnem usposabljanju na subspecialističnih pediatričnih področjih, si želimo, da je bivanje naših pacientov na oddelku čim krajše in kar se da prijetno. Skrbimo za kvalitetno in varno obravnavo pacientov, sledimo standardom kakovosti.

Na oddelku teče tudi raziskovalna dejavnost.

Moto našega oddelka je hitra, strokovno visoko kvalitetna ter otrokom prijazna, varna in neboleča obravnava.

V letu 2018 je povprečna ležalna doba otrok 2,46 dni. Povprečen čas sprejema otroka na oddelek je 1 ura in 54 minut. Spremljamo različne kazalnike kakovosti in svoje delo usmerjamo v izboljšanje obravnave.

ORGANIZACIJA DELA NA ODDELKU IN PROSTORI

V decembru 2016 se je Oddelek za pediatrijo s svojo dejavnostjo preselil v obnovljene prostore v stavbi C, C2. Bolnišnični del oddelka je v prvem nadstropju, ambulantne dejavnosti se izvajajo v pritličju. V pritličju so tudi prostori Razvojne ambulante s Centrom za zgodnjo obravnavo. Otroci s posebnimi potrebami s primanjkljaji na gibalnem področju imajo možnost dostopa v ambulantni del oddelka pri posebnem vhodu, sicer pa naši pacienti vstopajo preko glavnega vhoda bolnišnice.

Bolnišnični del v prvem nadstropju obsega 20 bolniških sob, na oddelku so opremljene tri urgentne ambulante. Pacienti, ki so napoteni zaradi akutnih urgentnih težav vstopajo v bolnišnico preko Urgentnega centra, kjer je opravljena triaža in je tu bolnika prevzame osebje Oddelka za pediatrijo. ZZZS nam prizna 31 postelj, realno lahko nudimo bolnišnično zdravljenje 32 pacientom in 19 spremljevalcem. V izjemnih razmerah lahko s prilagoditvami omogočimo hospitalizacijo približno 45 bolnim otrokom. Sobe so moderno opremljene, možen je dostop do brezžičnega omrežja, v sobah so nameščeni televizorji. Spremljevalci dobijo ležišče ali ležalnik.

Oddelek je razdeljen na 6 enot: odsek za dojenčke, predšolske otroke, šolske otroke, odsek za nalezljive bolezni, dve sobi za intenzivno nego pacientov in enota za neonatologijo. Na oddelku imamo tudi EEG laboratorij z najnovejšo opremo za video EEG diagnostiko.

Enota za neonatologijo ima prostore na začetku porodnega oddelka. Na ta način so bolni novorojenčki hospitalizirani v neposredni bližini otročnic.

Pediatri skrbimo za zdrave in bolne novorojenčke na Oddelku za ginekologijo in porodništvo, sodelujemo pri oskrbi kritično bolnih novorojenčkov, pri carskih rezih in pri rizičnih porodih v porodni sobi.

Na Oddelku za pediatrijo so hospitalizirani tudi otroci, ki so v obravnavi Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo, travmatologijo, ortopedijo ter urologijo. V zdravljenje le teh je vključen ob kirurškem timu tudi tim otroškega oddelka

Zdravstveno osebje na oddelku ob negi pacientov izvaja tudi svetovanje staršem ob bolezni, promocijo zdravja in uči preventivnih ukrepov.

Na oddelku imamo tudi sodobno opremljeno učilnico ter igralni kotiček, naše delo dopolnjujeta učiteljica in vzgojiteljica.

 • Anita Kušej Jošt, dr. med. specialistka pediatrije
 • Eva MIler Mojškerc, dr. med. specialistka pediatrije
 • asist. Jakob Zapušek, dr. med. specialist pediatrije, V. D. Vodje enote za neonatologijo
 • Anja Potočnik, dr. med. specialistka pediatrije, V. D. Vodje razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo
 • Ljuba Gangl Žvikart, dr. med. specialistka pediatrije
 • Mihaela Nahtigal, dr. med. specialistka pediatrije
 • Dr. Natalija Krajnc, dr. med. specialistka pediatrije in specialistka otroške nevrologije
 • Mihaela Slemnik, dr. med. specialistka pediatrije
 • Andreja Valcl, dr. med. specialistka pediatrije
 • Urška Vučina, dr. med. specialistka pediatrije
 • Ana Suhodolčan Grabner, dr. med. specialistka otroške in mladostniške psihiatrije
Čas naročanja

Vsak delovni dan med 7.00 – 9.00 uro.
02/88-23-418

Razvojna ambulanata s centrom za zgodnjo obravnavo: 
Vsak delovni dan med 7.00 – 9.00 uro.
02/88-23-599

Specialistične pediatrične ambulante

Celoten tim poleg dela na oddelku ter v porodnišnici pokriva specialistične pediatrične ambulante: alergološko-pulmološka, gastroenterološka in nefrološka, kardiološka, neonatalna, razvojna, nevropediatrična, pedopsihiatrična, splošna pediatrična, urgentna ambulanta ter ambulanta za klinično psihologijo.

Alergološko - pulmološka ambulanta
 1. Mihaela Nahtigal, dr. med., spec. pediatrije
 2. Urška Vučina, dr. med., spec. pediatrije
 3. Mihaela Slemnik, dr. med., spec. pediatrije.

Diagnostično- terapevtski program:

 • šola astme
 • šola Epipena
 • metaholinski test
 • spirometrija z / brez obremenitve
 • bronhodilatatorni preiskus
 • kožni testi
 • provokacije s hrano, zdravili
 • imunoterapija na pršico, trave…

V alergološki ambulanti obravnavamo otroke do 18. leta starosti s težavami zaradi alergij v povezavi s prehranskimi alergeni (kožni izpuščaji, kolike...), inhalacijskimi alergeni (seneni nahod), težavami po pikih kožekrilcev. Ob tem izvajamo kožna testiranja, krvne preiskave, podajama navodila za preprečevanje stika z alergenom. Izvaja se individualna šola adrenalinskega samoinjektorja. V kolikor je potrebno, se prične izvajati tudi imunoterapija. Vodimo otroke z astmo in izvajamo diagnostiko drugih pljučnih obolenj. Poučujemo, kako pri otroku prepoznati znake težkega dihanja, dajemo pisna in ustna navodila za ravnanje ob poslabšanju astme, opravljamo spirometrijo. Izvajamo tudi spirometrije po obremenitvi in metaholinsko testiranje. Pri otrocih s sumom na preobčutljivost na antibiotike opravljamo ustrezne diagnostične preiskave in provokacijske teste. Opravljamo tudi osnovne preiskave imunskega stanja otroka, diagnostiko ob neželenih reakcijah po cepljenju in cepljenje pod nadzorom. Pristojni smo tudi za preglede oseb, ki so bile v stiku z aktivno tuberkulozo.


Delo poteka v tesni povezavi z alergologi in pulmologi na terciarnem nivoju.

Gastroenterološka ambulanta
 1. Ljuba Gangl Žvikart, dr. med., spec. pediatrije
 2. Eva Miler Mojškerc, dr. med., spec. pediatrije

Diagnostično terapevtski program:

 • šola kakanja
 • gastroskopije v opoju
 • gastroskopije brez opoja
 • ultrazvok abdomna

V gastroenterološki ambulanti obravnavamo otroke do dopolnjenega 18 leta starosti, ki imajo težave s področja prebavil kot so bolečine v trebuhu, nenapredovanje na teži, dispeptične težave, kronične driske, odkrivamo in v celoti vodimo obravnavo otrok s celiakijo in sodelujemo pri začetni diagnostiki kronične vnetne črevesne bolezni. Poleg osnovne laboratorijske diagnostike izvajamo intolerančne teste (laktoza, fruktoza….), endoskopsko diagnostiko zgornjih prebavil- ezofagogastroduodenoskopijo v sedaciji ali brez nje, izvajamo šolo kakanja pri otrocih, ki imajo težave z obstipacijo. V timu poleg zdravnik in diplomirane medicinske sestre pri obravnavi sodeluje še klinična dietetičarka in klinična psihologinja. Sodelujemo tudi z obema terciarnima centroma.

Kardiološka ambulanta
 1. Jakob Zapušek, dr. med., spec. pediatrije
 2. Doc. dr. Samo Vesel, dr. med., spec. pediatrije

Diagnostično terapevtski program:

 • 24 h merjenje krvnega tlaka
 • 24 h merjenje EKG
 • ultrazvok srca z / brez opoja
 • cikloergometrija
 • fetalni ultrazvok srca

V pediatrični kardiološki ambulanti izvajamo:

 • Razpoznavo bolezni srca pri otrocih z anamnezo, fizikalnim pregledom srca, EKG, RTG, meritvijo krvnega tlaka, 24 urnim snemanjem EKG, cikloergometrijo in 24 urnim merjenjem krvnega tlaka.
 • Ehokardiografsko razpoznavo bolezni srca.
 • Vodenje težkih kroničnih srčnih bolnikov, ki so nam predani v vodenje.
 • Vodenje bolnikov z boleznimi srca dokler ne rabijo invazivne diagnostike, intervencije, operacije ali diagnostičnega oziroma terapevtskega postopka, ki ga pri nas ne izvajamo.
 • Fetalno ehokardiografijo (predrojstveno diagnostiko bolezni srca pri plodu).
Nefrološka ambulanta
 1. Ljuba Gangl Žvikart, dr. med., spec. pediatrije
 2. Mihaela Slemnik, dr. med., spec. pediatrije

Diagnostično terapevtski program:

 • šola lulanja
 • ultrazvočni mikcijski uretrocistogram
 • ultrazvok sečil

V nefrološki ambulanti obravnavamo otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, ki imajo težave s področja sečil. V sladu z aktualnimi smernicami sledimo otroke po preboleli okužbi sečil, otroke z lažjimi prirojenimi anomalijami sečil, izvajamo UZ sečil, ultrazvočne mikcijske cistograme, zdravimo otroke s primarno nočno enurezo in rezistentnimi motnjami mikcije po principu šole lulanja, obravnavamo otroke z arterijsko hipertenzijo. Sodelujemo tudi z obema terciarnima centroma, Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna.

Neonatalna ambulanta
 1. asist. dr. Katarina Rednak Paradiž, dr. med., spec. pediatrije
 2. Andreja Valcl, dr. med., spec. pediatrije.

Diagnostično- terapevtski program:

 • ultrazvok kolkov

Delo v neonatalni ambulanti je specifično in vezano na najzgodnejše obdobje v razvoju otroka, obdobje novorojenčka. Teče tesno povezano z razvojno ambulanto, saj se patologija obeh ambulant v neonatalnem obdobju pokriva.

Obravnavamo in sledimo vse nedonošenčke, zahirančke, novorojence s hudimi perinatalnimi okužbami, s podaljšano neonatalno zlatenico, z rizično razvojno- nevrološko simptomatiko in drugimi rizičnimi dejavniki v perinatalnem obdobju, hudimi in zmernimi obporodnimi asfiksijami, s patologijo popka in popkovnice, sledimo novorojenčke z anomalijami sečil, po prebolelem uroinfektu ob rojstvu in drugimi anomalijami, opravljamo cepljenja proti tuberkulozi.

Nevropediatrična ambulanta
 1. Dr. Natalija Krajnc, dr. med., spec. pediatrije in spec. otroške nevrologije

Delovni čas ambulante: tedensko, torek ali sreda od 15.00 - 19.00 ure

V nevrološki ambulanti obravnavamo otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, ki imajo nevrološke motnje, najpogosteje glavobole, epilepsije, stanja po poškodbah in vnetjih osrednjega živčevja, imunske motnje živčevja, živčno-mišične bolezni, specifične razvojne motnje in otroke z razvojnim zaostankom in pridruženimi motnjami; Obravnavamo glavnino slovenskih otrok z Rettovim sindromom.

V okviru obravnave epilepsij izvajamo začetno diagnostiko epilepsij in prepoznavo podobnih paroksizmalnih motenj, uvajamo in vodimo farmakološko zdravljenje ter omogočamo poglobljeno obravnavo in opredelitev trdovratnih epilepsij in epileptičnih sindromov, ki zahtevajo razširjeno intenzivno nevrofiziološko diagnostiko. V sklopu Centra za epilepsije otrok in mladostnikov Pediatričnega oddelka izvajamo ambulantno in poglobljeno bolnišnično diagnostiko z dolgotrajnim video-EEG beleženjem za opredelitev vrste napadov in vrste epilepsij, sledenje uspešnosti protiepileptičnega zdravljenja in prepoznavo žariščnih epilepsij z možnostjo nadaljnjega kirurškega zdravljenja. V ta namen se povezujemo z vodilnimi pediatričnimi kirurškimi centri za zdravljenje epilepsij v tujini, kamor usmerjamo kandidate za nadaljnje kirurško zdravljenje epilepsij in zagotavljamo sledenje po tovrstnem zdravljenju. V okviru timske obravnave se povezujemo z oddelkom za radiologijo in z ambulanto za klinično psihologijo ter z društvom Liga proti epilepsiji Slovenije, pri pomoči in zagotavljanju laične pomoči družinam pri kirurškem zdravljenju v tujini.

Pedopsihiatrična ambulanta
 1. Ana Suhodolčan Grabner, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije
   
 2. Valerija Palko, dipl. m. s.

Naročanje:
02 88 23 400 int. 130

Delovni čas naročanja:

 • Torek, sreda, četrtek, petek: 9.00 - 11.00
 • Ponedeljek: 15.00 - 17.00

Pedopsihiatrična ambulanta Splošne bolnišnice Slovenj Gradec deluje v okviru Oddelka za pediatrijo kot ambulantna dejavnost,  v sklopu mreže pedopsihiatričnih specialističnih služb v Sloveniji. Poleg tega izvajamo tudi konziliarno službo za potrebe obravnave otrok hospitaliziranih na Oddelku za pediatrijo. Obravnavamo otroke in mladostnike s težavami na področju duševnega zdravja do 18. leta starosti.V sklopu celostne obravnave sodelujemo s strokovnjaki različnih strok, kliničnimi psihologi, specialnimi pedagogi, logopedi, socialnimi delavci.
Po potrebi v obliki timskih sestankov sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki (pediatri, nevrologi, strokovni delavci iz vrtcev in šol, CSD, mladinskih domov, kriznih centrov, vzgojno varstvenih zavodov in vzgojnih zavodov, itd.), kar omogoča povezavo med ustanovami in s tem celostno in kompleksno obravnavo pacientov.  Pomemben del našega dela predstavlja tudi delo s starši in skrbniki.

Cilj službe je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin, zgodnje prepoznavanje razvojnih specifičnosti ali zaostankov, stisk in čustvenih težav ter ustrezna obravnava in zdravljenje zgodnjih simptomov duševnih motenj in kriznih stanj.

Obravnavamo celoten spekter motenj s področja duševnosti. Pacienti z urgentnimi stanji so lahko napoteni v hospitalno obravnavo v za to pristojne službe, v kolikor se pokaže potreba po intenzivni diagnostični in terapevtski obravnavi.

Prosimo, da se za pregled vedno predhodno dogovorite in se držite dogovorjenega termina.Na obravnavo vas lahko napoti otrokov osebni zdravnik, pediater ali zdravnik drugih specialnosti, z veljavno napotnico. 
V primeru odsotnosti specialista je v nujnih primerih v dopoldanskem času možno poiskati pomoč v urgentni pedopsihiatrični ambulanti UKC Maribor oz. v dežurni službi UKC Ljubljana.

Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo

Pediatrinji:

 1. Anita Kušej Jošt, dr.med., spec. pediatrije
 2. Anja Potočnik, dr.med., spec. pediatrije

Fizioterapevtke:

 1. Mirjana Šarner, dipl. fizioterapevtka (02/88-23-614)
 2. Nina Štaleker, , dipl. fizioterapevtka (02/88-23-302)
 3. Radmila Milovanović, , dipl. fizioterapevtka (02/88-23-885)

Delovni terapevtki:

 1. Katarina Petrič Kranjc, dipl. delovna terapevtka (02/88-23-670)
 2. Urška Rojko, dipl. delovna terapevtka (02/88-23-670)

Logopedinji:

 1. Anja Onuk
 2. Mateja Salčnik (zunanja sodelavka)

Klinični psiholog:

 1. Felicita Burnik, univ.dipl.psih., spec. klin psihologije  (02/88-23-470)

Administracija:

 1. Suzana Kraker (02/88-23-468)

 

Razvojna ambulanta, s centrom za zgodnjo obravnavo, deluje v okviru Oddelka za pediatrijo.

V timu ambulante ob pediatru delujejo fizioterapevti s specialnimi znanji, delovni terapevti, logoped in klinični psiholog.

V obliki timskih sestankov sodelujemo s strokovnjaki v vrtcih, šolah in drugih ustanovah, v katere so otroci dnevno vključeni in skupaj ustvarjamo smernice za vodenje vsakega posameznika.

V letu 2019 načrtujemo širitev tima z zaposlitvijo novih strokovnih sodelavcev. 

HANDLING - priročnik

 

Fizioterapija – RNO terapija (Razvojno nevrološka obravnava)

V obravnavo so vključeni otroci različnih starostnih skupin in z težavami na grobomotoričnem področju. RNO temelji na celostnem pristopu in obravnavi otroka, kar pomeni da je osrednjega pomena gibanje in drža trupa, ter razvoj vzravnalnih in ravnotežnih reakcij.

Vsak gibalni vzorec (obračanje, sedenje, plazenje, hoja…), ki ga otrok osvoji, mu omogoča nadaljnji razvoj. Kadar se v razvoju otroka pojavijo odstopanja na grobomotoričnem področju, fizioterapevt (RNO terapevt) teži k doseganju boljše kvalitete gibalnih vzorcev, kar je seveda odvisno od otrokovih zmožnosti za doseganje le teh. Pri tem uporablja tehnike inhibicije in stimulacije, s katerimi vpliva na stabilnost telesa in omogočanje funkcionalnega gibanja. S tehniko facilitacije pa olajša gibanje in omogoči kontrolo drže. Terapevt vse te tehnike med terapijo spreminja in sproti prilagaja, odvisno od tega kar otrok v danem trenutku potrebuje.

Bistvo terapije je, da otrok na novo naučene gibalne vzorce prenese v domače okolje in jih z nenehnimi ponovitvami osvoji. Na ta način si pridobi povratne senzomotorične izkušnje, ki mu omogočajo občutenje in zaznavanje svojega telesa in gibanja. Zato je še toliko bolj pomembno, da starši upoštevajo način pravilnega rokovanje z otrokom (handling) in navodila, ki jih posreduje terapevt ob vsaki obravnavi.

Delo logopeda v razvojni ambulanti

Delo logopeda temelji na razvijanju komunikacijskih spretnosti s ciljem izboljšati funkcionalno komunikacijo. Populacija oseb v obravnavi je zelo raznolika, skupne pa so jim težave na področju komunikacije, govora in jezika. Pri vključitvi v obravnavo je pomembno, da se le-ta začne čim bolj zgodaj, saj je to čas, ko se komunikacija, govor in jezik najbolj intenzivno razvijajo. Z logopedsko obravnavo otroku omogočimo dobre temelje na področju komunikacije, govora in jezika, kar je osnova za otrokov nadaljnji razvoj in dobro funkcioniranje v družbi.

Delovna terapija v razvojni ambulanti

Na delovno terapijo so vključeni otroci do 18 leta, ki imajo težave in odstopanja v razvoju tako na telesnem kot duševnem področju. Delovna terapija poteka individualno. Preko igre in namenske aktivnosti želimo doseči maksimalno možno stopnjo samostojnosti v izvajanju vseh življenjskih aktivnosti, ki vključujejo dnevne aktivnosti, prostočasne in produktivne aktivnosti.

Delovno-terapevtska obravnava je usmerjena na: pridobivanje čutno gibalnih in senzoričnih izkušenj, učenje pravilnih gibalnih vzorcev, trening grobe, fine-motorike in grafo-motorike, učenje dnevnih aktivnosti (hranjenje, oblačenje, mobilnost), razvijanje perceptivno –kognitivnih funkcij (spomin, pozornost, koncentracija), pomoč, svetovanje in izdelava drobnih ortopedskih pripomočkov, svetovanje in pomoč pri premagovanju arhitektonskih ovir in prilagoditve v domačem okolju, sodelovanje s starši in strokovnimi delavci šol in vrtcev.

Ambulanta za klinično psihologijo

Felicita Burnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

V ambulanti za klinično psihologijo obravnavamo otroke, mladostnike, skoraj nujno vključimo družino. Na obravnavo jih napoti otrokov osebni zdravnik, pediater ali zdravnik drugih specialnosti, z veljavno napotnico. Lahko tudi na lastno željo ali po priporočilih drugih strokovnih služb, ki prepoznajo potrebo po psihološki pomoči ( vrtec, šola, CSD...), urediti pa si morajo veljavno napotnico. Zgornja starostna meja pacienta ni določen, vključijo se lahko tudi študentje, izjemoma tisti, ki so že zaposleni in odrasle osebe. V teh primerih se odločamo glede na težave in obliko pomoči, ki jo lahko ponudimo ( izključene so resne duševne motnje in bolezni ).

Izvajamo psihodiagnostiko otrok z motnjami v razvoju zaradi vseh rizičnih dejavnikov med nosečnostjo, med in po porodu, svetujemo staršem, timsko sodelujemo z drugimi strokovnjaki. Izvajamo psihoterapevtsko pomoč po najrazličnejših travmah (nesreče, razveze staršev, psihično in telesno nasilje, drugi stresni momenti v ožjem in širšem okolju otroka in mladostnika). Pomoč nudimo pri motnjah kontrole nad odvajanjem urina in blata, sodelujemo v šoli lulanja in kakanja, motnjah prehranjevanja in hranjenja. Uvajamo skupinsko psihoterapevtsko vodenje mladostnikov z motnjami hranjenja (anorexia nervosa, bulimia, prenajedanje, prekomerna telesna teža), prepoznavamo samopoškodbeno vedenje, ogrožujoče dejavnike za odvisniško vedenje in druge vedenjsko čustvene motnje. Ugotavljamo vzroke učne neuspešnosti in sodelujemo z ustanovami s področja vzgoje in izobraževanja. V vseh primerih nudimo ustrezne oblike psihoterapevtske pomoči ali po potrebi usmerjamo in se povezujemo z drugimi specialističnimi ustanovami v Sloveniji.

Delovni čas:

torek, sreda, četrtek, petek od 7.00 -15.00 uro

ponedeljek od 10.00 do 19.00 ure.

Naročanje v delovnem času na telefonsko številko: 88 23 470.

Splošna pediatrična ambulanta
 1. Eva Miler Mojškerc, dr. med., spec. pediatrije
 2. Jakob Zapušek, dr. med., spec. ped.
 3. Anja Potočnik, dr. med., specializantka ped.

Diagnostično- terapevtski program:

 • ultrazvok ščitnice

V splošni ambulanti obravnavamo otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, ki imajo prekomerno telesno težo ter ob tem zvišano vrednost maščob v krvi, krvnega sladkorja... Poleg osnovne laboratorijske diagnostike, kjer iščemo pridružene motnje v presnovi maščob in sladkorjev, izvajamo tudi obremenitvene glukozno- tolerančne teste. V sklopu splošne ambulante obravnavamo tudi paciente s težavami s ščitnico.

V obravnavo otroka ponavadi poleg zdravnika vključimo tudi klinično dietetičarko in klinično psihologinjo. Sodelujemo tudi z endokrinološko ambulanto na terciarnem centru v Ljubljani ter s Centrom za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični.

Urgentna ambulanta

Delo v urgentni ambulanti opravljajo vsi zdravniki zaposleni na Oddelku za pediatrijo in teče 24 ur dnevno, 365 dni v letu.

Zasnove otroškega oddelka segajo v leto 1954, ko je bil ukinjen infekcijski oddelek naše bolnišnice. Otroški oddelek je bil kot samostojna enota ustanovljen 1.1.1958. Svoje prve lastne prostore je dobil v „izolirnici“, kjer je bilo osem sob s skupno petinštiridesetimi posteljami. Zaradi prostorske stiske in hkratne potrebe po vedno večjem številu otroških postelj, so leta 1967 dogradili še leseno montažno barako. S tem so se razmere za bolnike in osebje nekoliko izboljšale. V sodobnejšo zgradbo so preselili bolne otroke 5.5.1983.  Od 6.12.2016 se nahaja oddelek za pediatrijo v prenovljenih prostorih.

v.d. Predstojnice oddelka
Anita Kušej Jošt, </span>, dr. med. Anita Kušej Jošt, </span>, dr. med.
Anita Kušej Jošt, , dr. med.
 
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
Natalija Solero, dipl. m. s. Natalija Solero, dipl. m. s.
Natalija Solero, dipl. m. s.
 
ADMINISTRATIVNA DELAVKA
Nika Kosmač, posl.sek., vodilna pisarniška referentka Nika Kosmač, posl.sek., vodilna pisarniška referentka
Nika Kosmač, posl.sek., vodilna pisarniška referentka
 
stavba-c
Ambulanta
 02 88 23 418
Obiski
 • Obiski - vsak dan (izjema starši) od 11.00 do 13.00 ure
 • od 17.00 do 19.00 ure.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec