Oddelek za pediatrijo

Oddelek za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec zagotavlja zdravstvene storitve sekundarnega nivoja in pediatrične subspecialistične ambulante za otroke do izpolnjenega 18 leta v koroško-šaleški regiji. Delo na oddelku vključuje področje splošne pediatrije, urgentne obravnave otrok z največjim deležem infekcijskih bolezni ter področje neonatologije. Najpogostejše diagnoze obravnavanih otrok v zadnjih letih so: akutna virusna obolenja dihal, prirojena in perinatalna obolenja novorojenčkov, črevesne virusne okužbe z dehidracijo, akutne okužbe spodnjih dihal (bronhitis-bronhiolitis), gastritis, bakterijske pljučnice in okužbe sečil.

VIZIJA ODDELKA

Želimo ostati temeljni oddelek Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, strokovno visoko usposobljen, v skladu z razvojem pediatrične stroke. Vizija oddelka je da postane na področju pediatrije vodilni regijski center.

RAZVOJ ODDELKA IN ZAVEZANOST KAKOVOSTI

Ob kontinuiranem izobraževanju osebja, uvajanju novosti na strokovnem področju, sledenju aktualnim strokovnim smernicam, strokovnem usposabljanju na subspecialističnih pediatričnih področjih, si želimo, da je bivanje naših pacientov na oddelku čim krajše in kar se da prijetno. Skrbimo za kvalitetno in varno obravnavo pacientov, sledimo standardom kakovosti.

Na oddelku teče tudi raziskovalna dejavnost.

Moto našega oddelka je hitra, strokovno visoko kvalitetna ter otrokom prijazna, varna in neboleča obravnava.

V letu 2021 je povprečna ležalna doba 1,68 dni. Spremljamo različne kazalnike kakovosti in svoje delo usmerjamo v izboljšanje obravnave.

ORGANIZACIJA DELA NA ODDELKU IN PROSTORI

V decembru 2016 se je Oddelek za pediatrijo s svojo dejavnostjo preselil v obnovljene prostore v stavbi C, C2. Bolnišnični del oddelka je v prvem nadstropju, ambulantne dejavnosti se izvajajo v pritličju. Prostori Razvojne ambulante s Centrom za zgodnjo obravnavno se nahajajo ločeno v novem objektu ob stavbi C. Tu so na enem mestu združeni vsi člani tima. Objekt ima svoj ločen vhod in je prilagojen potrebam vseh otrok v obravnavi ter omogoča boljše timsko delo, uvedbo individualnih terapij, začetek terapij v manjših skupinah ter podporne skupine za starše otrok s posebnimi potrebami.

Bolnišnični del v prvem nadstropju obsega 20 bolniških sob, na oddelku so opremljene tri urgentne ambulante. Pacienti, ki so napoteni zaradi akutnih urgentnih težav vstopajo v bolnišnico preko Urgentnega centra, kjer je opravljena triaža in je tu bolnika prevzame osebje Oddelka za pediatrijo. ZZZS nam prizna 31 postelj, realno lahko nudimo bolnišnično zdravljenje 32 pacientom in 19 spremljevalcem. V izjemnih razmerah lahko s prilagoditvami omogočimo hospitalizacijo približno 45 bolnim otrokom. Sobe so moderno opremljene, možen je dostop do brezžičnega omrežja, v sobah so nameščeni televizorji. Spremljevalci dobijo ležišče ali ležalnik.

Oddelek je razdeljen na 6 enot: odsek za dojenčke, predšolske otroke, šolske otroke, odsek za nalezljive bolezni, dve sobi za intenzivno nego pacientov in enota za neonatologijo. Na oddelku imamo tudi EEG laboratorij z najnovejšo opremo za video EEG diagnostiko.

Enota za neonatologijo ima prostore na začetku porodnega oddelka. Na ta način so bolni novorojenčki hospitalizirani v neposredni bližini otročnic.

Pediatri skrbimo za zdrave in bolne novorojenčke na Oddelku za ginekologijo in porodništvo, sodelujemo pri oskrbi kritično bolnih novorojenčkov, pri carskih rezih in pri rizičnih porodih v porodni sobi.

Na Oddelku za pediatrijo so hospitalizirani tudi otroci, ki so v obravnavi Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo, travmatologijo, ortopedijo ter urologijo. V zdravljenje le teh je vključen ob kirurškem timu tudi tim otroškega oddelka

Zdravstveno osebje na oddelku ob negi pacientov izvaja tudi svetovanje staršem ob bolezni, promocijo zdravja in uči preventivnih ukrepov.

Na oddelku imamo tudi sodobno opremljeno učilnico ter igralni kotiček, naše delo dopolnjujeta učiteljica in vzgojiteljica.

 • Anita Kušej Jošt, dr. med. specialistka pediatrije, predstojnica oddelka
   
 • Eva MIler Mojškerc, dr. med. specialistka pediatrije, namestnica predstojnice oddelka
   
 • Andreja Valcl, dr. med. specialistka pediatrije, Vodja enote za neonatologijo
   
 • Anja Potočnik, dr. med. specialistka pediatrije, V. D. Vodje razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo
   
 • Alja Lodrant, dr. med. specializantka pediatrije
   
 • Mihaela Nahtigal, dr. med. specialistka pediatrije
   
 • Dr. Natalija Krajnc, dr. med. specialistka pediatrije in specialistka otroške nevrologije
   
 • Mihaela Slemnik, dr. med. specialistka pediatrije
   
 • Urška Vučina, dr. med. specialistka pediatrije
   
 • Ana Suhodolčan Grabner, dr. med. specialistka otroške in mladostniške psihiatrije
   
 • Nina Kolč, dr. med. specializantka pediatrije
   
 • Daša Zmagaj, dr. med. specializantka pediatrije
   
Čas naročanja

Vsak delovni dan med 7.00 – 9.00 uro.
02/88-23-418

Razvojna ambulanata s centrom za zgodnjo obravnavo: 
Vsak delovni dan med 7.00 – 9.00 uro.
02/88-23-599

Specialistične pediatrične ambulante

Alergološko - pulmološka ambulanta
 1. Mihaela Nahtigal, dr. med., spec. pediatrije
 2. Urška Vučina, dr. med., spec. pediatrije
 3. Mihaela Slemnik, dr. med., spec. pediatrije.

Diagnostično- terapevtski program:

 • šola astme
 • šola Epipena
 • metaholinski test
 • spirometrija z / brez obremenitve
 • bronhodilatatorni preiskus
 • kožni testi
 • provokacije s hrano, zdravili
 • imunoterapija na pršico, trave…

V alergološki ambulanti obravnavamo otroke do 18. leta starosti s težavami zaradi alergij v povezavi s prehranskimi alergeni (kožni izpuščaji, kolike...), inhalacijskimi alergeni (seneni nahod), težavami po pikih kožekrilcev. Ob tem izvajamo kožna testiranja, krvne preiskave, podajama navodila za preprečevanje stika z alergenom. Izvaja se individualna šola adrenalinskega samoinjektorja. V kolikor je potrebno, se prične izvajati tudi imunoterapija. Vodimo otroke z astmo in izvajamo diagnostiko drugih pljučnih obolenj. Poučujemo, kako pri otroku prepoznati znake težkega dihanja, dajemo pisna in ustna navodila za ravnanje ob poslabšanju astme, opravljamo spirometrijo. Izvajamo tudi spirometrije po obremenitvi in metaholinsko testiranje. Pri otrocih s sumom na preobčutljivost na antibiotike opravljamo ustrezne diagnostične preiskave in provokacijske teste. Opravljamo tudi osnovne preiskave imunskega stanja otroka, diagnostiko ob neželenih reakcijah po cepljenju in cepljenje pod nadzorom. Pristojni smo tudi za preglede oseb, ki so bile v stiku z aktivno tuberkulozo.


Delo poteka v tesni povezavi z alergologi in pulmologi na terciarnem nivoju.

Gastroenterološka ambulanta
 1. Eva Miler Mojškerc, dr. med., spec. pediatrije
 2. Daša Zmagaj, dr. med., specializantka pediatrije

Diagnostično terapevtski program:

 • šola kakanja
 • gastroskopije v opoju
 • gastroskopije brez opoja
 • ultrazvok abdomna

V gastroenterološki ambulanti obravnavamo otroke do dopolnjenega 18 leta starosti, ki imajo težave s področja prebavil kot so bolečine v trebuhu, nenapredovanje na teži, dispeptične težave, kronične driske, odkrivamo in v celoti vodimo obravnavo otrok s celiakijo in sodelujemo pri začetni diagnostiki kronične vnetne črevesne bolezni. Poleg osnovne laboratorijske diagnostike izvajamo intolerančne teste (laktoza, fruktoza….), endoskopsko diagnostiko zgornjih prebavil- ezofagogastroduodenoskopijo v sedaciji ali brez nje, izvajamo šolo kakanja pri otrocih, ki imajo težave z obstipacijo. V timu poleg zdravnik in diplomirane medicinske sestre pri obravnavi sodeluje še klinična dietetičarka in klinična psihologinja. Sodelujemo tudi z obema terciarnima centroma.

Kardiološka ambulanta
 1. Doc. dr. Samo Vesel, dr. med., spec. pediatrije

Diagnostično terapevtski program:

 • 24 h merjenje krvnega tlaka
 • 24 h merjenje EKG
 • ultrazvok srca z / brez opoja
 • cikloergometrija
 • fetalni ultrazvok srca

V pediatrični kardiološki ambulanti izvajamo:

 • Razpoznavo bolezni srca pri otrocih z anamnezo, fizikalnim pregledom srca, EKG, RTG, meritvijo krvnega tlaka, 24 urnim snemanjem EKG, cikloergometrijo in 24 urnim merjenjem krvnega tlaka.
 • Ehokardiografsko razpoznavo bolezni srca.
 • Vodenje težkih kroničnih srčnih bolnikov, ki so nam predani v vodenje.
 • Vodenje bolnikov z boleznimi srca dokler ne rabijo invazivne diagnostike, intervencije, operacije ali diagnostičnega oziroma terapevtskega postopka, ki ga pri nas ne izvajamo.
 • Fetalno ehokardiografijo (predrojstveno diagnostiko bolezni srca pri plodu).
Nefrološka ambulanta
 1. Mihaela Slemnik, dr. med., spec. pediatrije

Diagnostično terapevtski program:

 • šola lulanja
 • ultrazvočni mikcijski uretrocistogram
 • ultrazvok sečil,
 • Biofeedback terapija.

V nefrološki ambulanti obravnavamo otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, ki imajo težave s področja sečil. V sladu z aktualnimi smernicami sledimo otroke po preboleli okužbi sečil, otroke z lažjimi prirojenimi anomalijami sečil, izvajamo UZ sečil, ultrazvočne mikcijske cistograme, zdravimo otroke s primarno nočno enurezo in rezistentnimi motnjami mikcije po principu šole lulanja, obravnavamo otroke z arterijsko hipertenzijo. Sodelujemo tudi z obema terciarnima centroma in Bolnišnico za otroke Šentvid pri Stični.

Neonatalna ambulanta
 1. Andreja Valcl, dr. med., spec. pediatrije.

Diagnostično- terapevtski program:

 • ultrazvok kolkov

Delo v neonatalni ambulanti je specifično in vezano na najzgodnejše obdobje v razvoju otroka, obdobje novorojenčka. Teče tesno povezano z razvojno ambulanto, saj se patologija obeh ambulant v neonatalnem obdobju pokriva.

Obravnavamo in sledimo vse nedonošenčke, zahirančke, novorojence s hudimi perinatalnimi okužbami, s podaljšano neonatalno zlatenico, z rizično razvojno- nevrološko simptomatiko in drugimi rizičnimi dejavniki v perinatalnem obdobju, hudimi in zmernimi obporodnimi asfiksijami, s patologijo popka in popkovnice, sledimo novorojenčke z anomalijami sečil, po prebolelem uroinfektu ob rojstvu in drugimi anomalijami, opravljamo cepljenja proti tuberkulozi.

Nevropediatrična ambulanta
 1. Dr. Natalija Krajnc, dr. med., spec. pediatrije in spec. otroške nevrologije

 

V nevrološki ambulanti obravnavamo otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, ki imajo nevrološke motnje, najpogosteje glavobole, epilepsije, stanja po poškodbah in vnetjih osrednjega živčevja, imunske motnje živčevja, živčno-mišične bolezni, specifične razvojne motnje in otroke z razvojnim zaostankom in pridruženimi motnjami; Obravnavamo glavnino slovenskih otrok z Rettovim sindromom.

V okviru obravnave epilepsij izvajamo začetno diagnostiko epilepsij in prepoznavo podobnih paroksizmalnih motenj, uvajamo in vodimo farmakološko zdravljenje ter omogočamo poglobljeno obravnavo in opredelitev trdovratnih epilepsij in epileptičnih sindromov, ki zahtevajo razširjeno intenzivno nevrofiziološko diagnostiko. V sklopu Centra za epilepsije otrok in mladostnikov Pediatričnega oddelka izvajamo ambulantno in poglobljeno bolnišnično diagnostiko z dolgotrajnim video-EEG beleženjem za opredelitev vrste napadov in vrste epilepsij, sledenje uspešnosti protiepileptičnega zdravljenja in prepoznavo žariščnih epilepsij z možnostjo nadaljnjega kirurškega zdravljenja. V ta namen se povezujemo z vodilnimi pediatričnimi kirurškimi centri za zdravljenje epilepsij v tujini, kamor usmerjamo kandidate za nadaljnje kirurško zdravljenje epilepsij in zagotavljamo sledenje po tovrstnem zdravljenju. V okviru timske obravnave se povezujemo z oddelkom za radiologijo in z ambulanto za klinično psihologijo ter z društvom Liga proti epilepsiji Slovenije, pri pomoči in zagotavljanju laične pomoči družinam pri kirurškem zdravljenju v tujini.

Pedopsihiatrična ambulanta
 1. Ana Suhodolčan Grabner, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije


Informacije:
02 88 23 400 int. 130

Čas podajanja informacij:

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 9.00 - 11.00

Obvestilo

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec do nadaljnjega ne more več izvajati pedopsihiatrične dejavnosti oz. izvajanja zdravstvenih storitev:

1041P – Pedopsihiatrična obravnava - prva

1041K – Pedopsihiatrična obravnava - kontrolna                                                                   

Paciente vljudno prosimo, da se za pedopsihiatrične storitve obrnejo na druge izvajalce.

Na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si   je na voljo spisek vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti pedopsihiatrije, skupaj s podatkom o čakalni dobi in kontaktnimi podatki za naročanje.

Informacije:

02 88 23 400 int. 130


Pedopsihiatrična ambulanta Splošne bolnišnice Slovenj Gradec deluje v okviru Oddelka za pediatrijo kot ambulantna dejavnost,  v sklopu mreže pedopsihiatričnih specialističnih služb v Sloveniji. Poleg tega izvajamo tudi konziliarno službo za potrebe obravnave otrok hospitaliziranih na Oddelku za pediatrijo. Obravnavamo otroke in mladostnike s težavami na področju duševnega zdravja do 18. leta starosti.V sklopu celostne obravnave sodelujemo s strokovnjaki različnih strok, kliničnimi psihologi, specialnimi pedagogi, logopedi, socialnimi delavci.
Po potrebi v obliki timskih sestankov sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki (pediatri, nevrologi, strokovni delavci iz vrtcev in šol, CSD, mladinskih domov, kriznih centrov, vzgojno varstvenih zavodov in vzgojnih zavodov, itd.), kar omogoča povezavo med ustanovami in s tem celostno in kompleksno obravnavo pacientov.  Pomemben del našega dela predstavlja tudi delo s starši in skrbniki.

Cilj službe je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin, zgodnje prepoznavanje razvojnih specifičnosti ali zaostankov, stisk in čustvenih težav ter ustrezna obravnava in zdravljenje zgodnjih simptomov duševnih motenj in kriznih stanj.

Obravnavamo celoten spekter motenj s področja duševnosti. Pacienti z urgentnimi stanji so lahko napoteni v hospitalno obravnavo v za to pristojne službe, v kolikor se pokaže potreba po intenzivni diagnostični in terapevtski obravnavi.

Prosimo, da se za pregled vedno predhodno dogovorite in se držite dogovorjenega termina.Na obravnavo vas lahko napoti otrokov osebni zdravnik, pediater ali zdravnik drugih specialnosti, z veljavno napotnico. 
V primeru odsotnosti specialista je v nujnih primerih v dopoldanskem času možno poiskati pomoč v urgentni pedopsihiatrični ambulanti UKC Maribor oz. v dežurni službi UKC Ljubljana.

Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo

Pediatrinji:

 1. Anita Kušej Jošt, dr.med., spec. pediatrije
 2. Anja Potočnik, dr.med., spec. pediatrije

Medicinska sestra:

 1. Ana Celec, srednja medicinska sestra
 2. Anja Krančan, dipl.medicinska sestra

Fizioterapevtke:

 1. Mirjana Šarner, dipl. fizioterapevtka
 2. Nina Štaleker, dipl. fizioterapevtka
 3. Radmila Milovanović, dipl. fizioterapevtka

Delovni terapevtki:

 1. Katarina Krajnc, dipl. delovna terapevtka
 2. Urška Rojko, dipl. delovna terapevtka

Logopedinja:

 1. Anja Onuk, mag. prof. logop. in surdoped., specializantka klinične logopedije
 2. Katja Vezonik, mag.prof. logop in surdoped.

Psihologinja:

 1. Tjaša Stropnik, mag.psih.

Specialna pedagoginja:

 1.  Mojca Paradiž, mag., prof. spec. in rehab. ped.

Socialna delavka:

 1. mag. Simona Svetina Apat, univ. dipl. socialna delavka

Administracija:

 1. Suzana Kraker, poslovni sekretar 

 

Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo deluje v okviru Oddelka za pediatrijo.

Namenjena je spremljanju razvoja otrok z rizičnimi obporodnimi dejavniki, nudi pa tudi zgodnjo obravnavo in pomoč otrokom z motnjami v razvoju in njihovim družinam.

V multidisciplinarnem timu ob pediatru in medicinskih sestrah delujejo fizioterapevtke s specialnimi znanji, delovni terapevtki, logopedinja, klinična psihologinja, psihologinja, specialna pedagoginja in socialna delavka. V obliki timskih sestankov sodelujemo s strokovnjaki v vrtcih, šolah in drugih ustanovah, v katere so otroci dnevno vključeni, in skupaj z njimi ustvarjamo smernice za vodenje vsakega posameznika.

 

NAVODILA ZA OBISK V RAZVOJNI AMBULANTI

POMEMBNO OBVESTILO!

V razvojni ambulanti deluje multidisciplinarni tim strokovnjakov, ki celostno obravnava otroke in sodeluje z vzgojno varstvenimi zavodi, ki jih otrok obiskuje. V namen najboljše celostne obravnave, je smiselno, da se vključite v razvojno ambulanto svoje regije.

Za naročanje na PRVI pregled se upoštevajo poleg stopnje nujnosti, napotna diagnoza, otrokova starost ter ostali pomembni podatki, ki nam jih lahko posredujete po telefonu.

Za naročanje na pregled in dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 0288-23-599 vsak delovni dan od 7. do 9. ure.

O terminu pregleda boste obveščeni po pošti ali telefonsko.

Na prvi obisk s seboj prinesite vse otrokove izvide, materinsko knjižico, odpustnico iz porodnišnice, morebitne druge izvide o zdravljenju pred porodom in v obdobju po rojstvu (izvide neonatalnega oddelka, Pediatrične klinike, okulista, audiologa in/ali drugih specialistov).

Na kontrolni obisk prinesite morebitne nove izvide drugih specialistov.

Z januarjem 2022 smo se preselili v nove prostore- nova stavba med Splošno bolnišnico Slovenj Gradec in Zdravstvenim domom Slovenj Gradec. Vhod je z Iršičive ulice.
 

UPORABNA LITERATURA:

HANDLING - priročnik

Na spletni strani NIJZ so dostopni filmi o Sodelovanju in rokovanju z dojenčkom do 4. meseca starosti   https://zdaj.net/novorojencek-in-dojencek/nega-in-sodelovanje-z-dojenckom/pravilno-rokovanje-z-dojenckom/

 

Predstavnik družine

Skladno z 11. členom Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Uradni list RS, št.41/17  in Pravilnikom  o predstavniku družine  na področju celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Uradni list RS, 3/20, predstavnik družine  nudi družini otroka s posebnimi potrebami pogovor, podporo in informacije o programih v podporo družini otrok s posebnimi potrebami oziroma pomoč pri sodelovanju z drugimi institucijami.

Predstavnik družine je oseba, ki je starš otroka s posebnimi potrebami ali z rizičnimi dejavniki in ima izkušnje s področja zgodnje obravnave. Na predlog starša otroka s posebnimi potrebami, za namen podpore družini, sodeluje na sestankih multidisciplinarnega tima v okviru pristojnega Centra za zgodnjo obravnavo, v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

Predstavnika družine predlaga nevladna organizacija, ki v svoje aktivnosti vključuje družine otrok s posebnimi potrebami, imenuje  ga minister pristojen za socialno varstvo na podlagi javnega poziva.

https://www.gov.si/teme/predstavnik-druzine/

Seznam IMENOVANIH PREDSTAVNIKOV DRUŽINE na podlagi 3. odstavka 5. člena Pravilnika o predstavniku družine na področju celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Zdravnik pediater

V Razvojni ambulanti otroka najprej pregleda razvojni pediater. Pediater ocenjuje otrokov somatski ter razvojno nevrološki status in ga po potrebi napoti na obravnave k strokovnim delavcem znotraj multidisciplinarnega tima, izven tima pa tudi k različnim specialistom na sekundarni ali terciarni ravni. Pediater je koordinator diagnostično terapevtske procesa in skupaj s člani multidisciplinarnega tima skrbi za izvajanje le tega.

 

Fizioterapevt – RNO terapija (Razvojno nevrološka obravnava)

RNO temelji na celostnem pristopu in obravnavi otroka, kar pomeni da je osrednjega pomena gibanje in drža trupa, ter razvoj vzravnalnih in ravnotežnih reakcij.

Fizioterapevt (RNO terapevt) teži k doseganju boljše kvalitete gibalnih vzorcev, kar je seveda odvisno od otrokovih zmožnosti za doseganje le-teh. Pri tem uporablja tehnike inhibicije in stimulacije, s katerimi vpliva na stabilnost telesa in omogočanje funkcionalnega gibanja. S tehniko facilitacije pa olajša gibanje in omogoči kontrolo drže.

Bistvo terapije je, da otrok na novo naučene gibalne vzorce prenese v domače okolje in jih z nenehnimi ponovitvami osvoji. Zato je še toliko bolj pomembno, da starši upoštevajo način pravilnega rokovanje z otrokom (handling) in navodila, ki jih posreduje terapevt ob vsaki obravnavi.

 

Delovni terapevt

Na delovno terapijo so vključeni otroci, ki imajo težave in odstopanja v razvoju tako na telesnem kot duševnem področju. Delovna terapija poteka individualno. Preko igre in namenske aktivnosti želimo doseči maksimalno možno stopnjo samostojnosti v izvajanju vseh življenjskih aktivnosti, ki vključujejo dnevne aktivnosti, prostočasne in produktivne aktivnosti.

Delovno-terapevtska obravnava je usmerjena na: pridobivanje čutno gibalnih in senzoričnih izkušenj, učenje pravilnih gibalnih vzorcev, trening grobe, fine-motorike in grafomotorike, učenje dnevnih aktivnosti (hranjenje, oblačenje, mobilnost), razvijanje perceptivno – kognitivnih funkcij (spomin, pozornost, koncentracija), pomoč, svetovanje in izdelava drobnih ortopedskih pripomočkov, svetovanje in pomoč pri premagovanju arhitektonskih ovir in prilagoditve v domačem okolju, sodelovanje s starši in strokovnimi delavci šol in vrtcev.

 

Logoped

Logoped v timu za zgodnjo obravnavo nudi pomoč otrokom s tveganjem za razvoj komunikacijskih in/ali govorno-jezikovnih težav oziroma tistim, pri katerih se že kažejo odstopanja na področjih, kot so hranjenje, igra, komunikacija, jezik in govor. Logopedska obravnava vključuje informiranje, svetovanje, obravnavo in podporo otroku, njegovim staršem in širšemu okolju. Z logopedsko obravnavo znotraj razvojne ambulante želimo otroku omogočiti dobre temelje za razvoj komunikacije, govora in jezika, kar je pomembno za otrokov nadaljnji razvoj in dobro vključenost v družbo.

 

Psiholog

Na pregled k psihologu so v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva napoteni vsi otroci z različnimi perinatalnimi, obporodnimi ali poporodnimi dejavniki tveganja za razvoj. Pregled pri psihologu pripomore k celostnemu razumevanju in poznavanju otrokovega razvoja. Navadno začetna celostna ocena otrokovega razvoja obsega do štiri srečanja, pri čemer je tekom prvega srečanja izveden obširen heteroanamnestični razgovor s starši in otrokom, tekom naslednjih dveh ali enega srečanja je izvedena celostna ocena otrokovega razvoja, ob zadnjem srečanju pa je staršem podana povratna informacija o pregledu ter izvedeno svetovanje. Po potrebi se dogovorimo za nadaljnje ambulantno vodenje/spremljanje.

Psiholog kot član tima s svojimi znanji in spretnostmi ter z uporabo standardiziranih preizkusov, vprašalnikov in testov izvede celostno oceno otrokovih kognitivnih, govorno-jezikovnih in gibalnih spretnosti ter oceno vedenja in čustvovanja. Tekom celostnega pregleda opredeli otrokova močna in šibka področja, otrokove varovalne dejavnike in dejavnike tveganja za razvoj. Na podlagi vseh zbranih informacij oblikuje individualizirana priporočila in staršem, ter po potrebi tudi strokovnim delavcem vrtca/šole, svetuje o značilnostih in ustreznih načinih spodbujanja otrokovega razvoja. Krepi občutek kompetentnosti staršev in otroka za spoprijemanje z vsakodnevnimi izzivi.

Aktivno se vključuje v interdisciplinarno timsko obravnavo otroka ter staršem nudi informacije o morebitnih dodatnih psihosocialnih virih pomoči v zdravstveni ustanovi, v vrtcu, v predšolskih oddelkih in v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in socialnovarstvenih zavodih.

 

Specialni pedagog

Specialni in rehabilitacijski pedagog deluje v tesni povezanosti in sodelovanju z ostalimi delavci v timu. Naloge specialnega pedagoga:

 • prepoznavanje posebnih potreb otroka (ocena področij, ki so ovira za sodelovanje v vzgojno izobraževalnem procesu ali pri vsakodnevnem funkcioniranju)
 • prepoznavanje močnih področij otroka in uporaba teh za napredek na drugih področjih
 • sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi institucijami, kamor je posameznik vključen (vrtec, osnovna šola, srednja šola,...), opazovanje posameznika v vsakodnevnih situacijah
 • v sodelovanju s starši in z vzgojno izobraževalnimi institucijami določa posamezniku primeren predšolski in šolski vzgojno izobraževalni program; svetuje pri prilagoditvah prostora, opreme, pripomočkov in načinov izvajanja v vzgojno izobraževalnem procesu;
 • specialno pedagoške obravnave – skozi igro in s pomočjo različnih didaktičnih pripomočkov nudenje podpore in pomoči pri odpravljanju in kompenzaciji na področjih: težav z grafomotoriko, organizacijo učenja in šolskega dela, šolskih spretnosti in veščin-branja, pisanja, računanja, pozornosti, koncentracije, spomina;
 • opolnomočenje posameznika v poznavanju lastnih močnih in šibkih področij, razumevanju lastnega funkcioniranja.

 

Socialni delavec

Socialno delo v Razvojni ambulanti s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami prispeva k celostnemu pristopu  zdravstvene obravnave, še posebej ob upoštevanju, da imajo otroci, ki živijo v neugodnih življenjskih okoliščinah manj ustreznih vzpodbud  za ugoden psihofizičen  in socialni razvoj.

Socialno delo v razvojni ambulanti predstavlja delo v ambulanti in na terenu, ter predstavlja del celostne obravnave  otroka in družine v multidisciplinarnem timu. Delo je usmerjeno v zaščito in skrb za otroka in družino.

Najpomembnejša področja dela, ki jih pokriva socialna delavka v Razvojni ambulanti s Centrom za zgodnjo obravnavo so:

1.   Delo z družino, ki skrbi za otroka s posebnimi potrebami;

 • socialna obravnava različnih aspektov pacientove aktualne družinske psihosocialne  situacije, ter ugotavljanje razmer, v katerih družina živi in pomoč pri urejanju le-teh,
 • seznanitev staršev  s storitvami in pravicami, ki jih lahko koristijo in olajšajo položaj v skrbi za otroka  z motnjo v razvoju, seznanitev z mrežo in programi sistema pomoči, ki so del celostne skrbi za otroke s posebnimi potrebami,
 • urejanje pravic v skladu z zakonskimi akti,
 • sodelovanje z različnimi ustanovami na terenu (šole, vrtci, centri za socialno delo, nevladne organizacije,…),

2.  Delo z družinami socialno prikrajšanih in različno ogroženih otrok in mladostnikov. Ustrezna podpora in pomoč pri urejanju neugodnih psihosocialnih razmer.

3.  Koordinacija dela- sodelovanje in usklajevanje med različnimi strokami (znotraj tima in na medinstitucionalnem nivoju), s ciljem dogovora in skupnega mnenja o učinkoviti pomoči otroku

 

Ambulanta za klinično psihologijo
 1. Vesna Navotnik, mag.psih. specializantka klinične psihologije

 

V ambulanti za klinično psihologijo obravnavamo otroke, mladostnike, skoraj nujno vključimo družino. Na obravnavo jih napoti otrokov osebni zdravnik, pediater ali zdravnik drugih specialnosti, z veljavno napotnico. Lahko tudi na lastno željo ali po priporočilih drugih strokovnih služb, ki prepoznajo potrebo po psihološki pomoči ( vrtec, šola, CSD...), urediti pa si morajo veljavno napotnico. Zgornja starostna meja pacienta ni določen, vključijo se lahko tudi študentje, izjemoma tisti, ki so že zaposleni in odrasle osebe. V teh primerih se odločamo glede na težave in obliko pomoči, ki jo lahko ponudimo ( izključene so resne duševne motnje in bolezni ).

Izvajamo psihodiagnostiko otrok z motnjami v razvoju zaradi vseh rizičnih dejavnikov med nosečnostjo, med in po porodu, svetujemo staršem, timsko sodelujemo z drugimi strokovnjaki. Izvajamo psihoterapevtsko pomoč po najrazličnejših travmah (nesreče, razveze staršev, psihično in telesno nasilje, drugi stresni momenti v ožjem in širšem okolju otroka in mladostnika). Pomoč nudimo pri motnjah kontrole nad odvajanjem urina in blata, sodelujemo v šoli lulanja in kakanja, motnjah prehranjevanja in hranjenja. Uvajamo skupinsko psihoterapevtsko vodenje mladostnikov z motnjami hranjenja (anorexia nervosa, bulimia, prenajedanje, prekomerna telesna teža), prepoznavamo samopoškodbeno vedenje, ogrožujoče dejavnike za odvisniško vedenje in druge vedenjsko čustvene motnje. Ugotavljamo vzroke učne neuspešnosti in sodelujemo z ustanovami s področja vzgoje in izobraževanja. V vseh primerih nudimo ustrezne oblike psihoterapevtske pomoči ali po potrebi usmerjamo in se povezujemo z drugimi specialističnimi ustanovami v Sloveniji.

Splošna pediatrična ambulanta

Zdravniki pediatri po razporedu

Diagnostično- terapevtski program:

 • ultrazvok ščitnice

V splošno pediatrično ambulanto so napoteni otroci z različnimi diagnozami- bolezni ščitnice, anemije, ob sumu na revmo, otroci za spremljanje po zdravljenju v bolnišnici in drugi. V delo se vključujemo specialisti pediatri. 


OBVESTILO O PREKINITVI  NAROČANJA ZA OBRAVNAVNO DEBELOSTI OTROK V PEDIATRIČNO AMBULANTO

Zaradi trenutne kadrovske situacije in nepopolnem timu za kvalitetno obravnavo otrok z debelostjo, bomo oz. smo z dnem 1. 2. 2022 prekinili naročanje oz. uvrščanje pacientov na čakalni seznam za obravnavno otrok z debelostjo za zdravstveni storitvi:

2240P – Obravnava debelosti otrok – prvi pregled

2240K – Obravnava debelosti otrok – kontrolni pregled

Pacienti, ki so do sedaj že oddali napotne listine in smo jih uvrstili na čakalni seznam, bodo obravnavni oz. jim bomo zdravstveno storitev izvedli. Prispele napotne listine po 1. 2. 2022 bomo zavrnili.

Na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ je na voljo spisek vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti endokrinologije, skupaj s podatkom o čakalni dobi in kontaktnimi podatki za naročanje.

Urgentna ambulanta

Delo v urgentni ambulanti opravljajo vsi zdravniki zaposleni na Oddelku za pediatrijo in teče 24 ur dnevno, 365 dni v letu.

Zasnove otroškega oddelka segajo v leto 1954, ko je bil ukinjen infekcijski oddelek naše bolnišnice. Otroški oddelek je bil kot samostojna enota ustanovljen 1.1.1958. Svoje prve lastne prostore je dobil v „izolirnici“, kjer je bilo osem sob s skupno petinštiridesetimi posteljami. Zaradi prostorske stiske in hkratne potrebe po vedno večjem številu otroških postelj, so leta 1967 dogradili še leseno montažno barako. S tem so se razmere za bolnike in osebje nekoliko izboljšale. V sodobnejšo zgradbo so preselili bolne otroke 5.5.1983.  Od 6.12.2016 se nahaja oddelek za pediatrijo v prenovljenih prostorih.

Predstojnica oddelka
Anita Kušej Jošt, </span>, dr. med. Anita Kušej Jošt, </span>, dr. med.
Anita Kušej Jošt, , dr. med.
 
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
Natalija Solero, dipl. m. s. Natalija Solero, dipl. m. s.
Natalija Solero, dipl. m. s.
 
ADMINISTRACIJA ODDELKA
Nika Oblak, posl.sek., vodilna pisarniška referentka Nika Oblak, posl.sek., vodilna pisarniška referentka
Nika Oblak, posl.sek., vodilna pisarniška referentka
 
stavba-c

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec