Oddelek za patologijo

Predstavitev oddelka

 

Oddelek za patologijo je odgovoren za patohistološko, citološko in obdukcijsko diagnostiko.

Na oddelku je zaposlenih 8 delavcev: 1 zdravnik, 5 laboratorijskih tehnikov (1 univ.dipl.biokemije, 1 ing. kemije, 3 tehniki), 1 obdukcijski pomočnik in 1 administrator.

Dejavnost oddelka sega v davno leto 1957, ko je bila zgrajena stavba »prosekture«, kjer še vedno izvajamo obdukcijsko dejavnost. V zgodnjih 1970-ih letih se začenja s citološko, v 1980-ih pa s patohistološko diagnostiko. Od 1991 leta ima oddelek stalnega patologa.

Na oddelku izvajamo patohistološko diagnostiko za potrebe oddelkov in ambulant, izvajamo tudi diagnostiko za zunanje specialistične ambulante Koroške regije.

Na oddelku se ukvarjamo s splošno kirurško patologijo in citopatologijo. V našem materialu prevladuje tkivni material urološkega oddelka, zlasti onkološka problematika, saj letno obdelamo okrog 450 igelnih biopsij prostate ter 220 radikalno odstranjenih prostata zaradi raka. Precejšnji delež našega dela obsega gastrointestinalna endoskopska diagnostika . Za kirurgični oddelek obdelamo okrog 100vzorcev resektatov debelega črevesa ter okrog 50 vzorcev resektatov dojke zaradi raka.

Po obsegu obdelanega materiala se uvršamo v skupino večjih regionalnih bolnišnic.

  • Pospihalj Boris, dr. med specialist patolog
     
  • Ana Bravc, dr. med. specialistka patologije
     
  • Jelena Šoškić, dr.med. specialistka anatomske patologije in citopatologije

Dejavnost oddelka sega v davno leto 1957, ko je bila zgrajena stavba »prosekture«, kjer še vedno izvajamo obdukcijsko dejavnost. V zgodnjih 1970-ih letih se začenja s citološko, v 1980-ih pa s patohistološko diagnostiko. Od 1991 leta ima oddelek stalnega patologa.

Predstojnik oddelka
<span>Pospihalj Boris</span>, dr. med. <span>Pospihalj Boris</span>, dr. med.
Pospihalj Boris, dr. med.
 
Vodilni laboratorijski strokovni sodelavec
<span>Ilija Popov</span>, ing. kem. tehnol. <span>Ilija Popov</span>, ing. kem. tehnol.
Ilija Popov, ing. kem. tehnol.
 
stavba-c
Oddelek za patologijo
 02 88 23 689

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

manganelo