Oddelek za travmatologijo

 • Miroslav Sagmeister, dr. med. specialist splošne kirurgije
   
 • Dr. Peter Kadiš, dr. med. specialist kirurg, specialist sodne medicine
   
 • Matej Jezernik. dr. med. specialist splošne kirurgije
   
 • Tjaž Ocepek, dr. med. specialist splošne kirurgije
   
 • Teodor Hafner, dr. med. specialist splošne kirurgije
   
 • Andreja Vačovnik Voler, dr. med. specialistka splošne kirurgije
   
 • asist. Klemen Aleš Pilih, dr. med. specialist splošne kirurgije
   
Travmatološka ambulanta

 

Izvajalci: 

Miran Sagmeister, dr. med. spec.kirurg
dr. Peter Kadiš, dr. med. spec.kirurg
Matej Jezernik, dr. med. spec.kirurg
Teodor Hafner, dr. med. spec.kirurg
Tjaž Ocepek, dr. med. spec.kirurg
Andreja Voler, dr. med. specializantka kirurgije
Klemen Aleš Pilih, dr. med. specializant kirurgije

Začetki travmatološke dejavnosti v naši bolnišnici segajo v leto 1963. 25. decembra 1963 je bil v okviru Kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec ustanovljen travmatološki odsek. Vodil ga je prim. Drago Plešivčnik, dr. med., spec. kirurg. Travmatološki odsek je formalno obstajal do leta 1970. Po tem času se je travmatološka dejavnost odvijala v okviru Kirurškega oddelka. Leta 1993 je bil ponovno formiran Odsek za travmatologijo v sklopu Kirurškega oddelka. Vodil ga je Ferdo Kutnik, dr. med., specialist kirurg. S prihodom specialista ortopeda Iva Bricmana, dr. med. je 18. 1. 1995 pričela z delom redna ortopedska ambulanta kot samostojna enota, obenem je ortoped tudi prevzel hospitalno zdravljenje ortopedskih bolnikov.

Leta 2003 se je Oddelek za kirurgijo razdružil na dva samostojna oddelka, in sicer na Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo in na Oddelek za travmatologijo in ortopedijo. Oddelek za travmatologijo in ortopedijo deluje v prvem nadstropju stavbe kirurško-ginekološkega bloka.

V.d. Predstojnik oddelka
<span>Miroslav Sagmeister</span>, dr. med., specialist splošne kirurgije <span>Miroslav Sagmeister</span>, dr. med., specialist splošne kirurgije
Miroslav Sagmeister, dr. med., specialist splošne kirurgije
 
V.D. Glavne medicinske sestre
<span>Aleš Stropnik</span>, dipl. zn. <span>Aleš Stropnik</span>, dipl. zn.
Aleš Stropnik, dipl. zn.
 
vodja administracije
Danijela Urnaut Danijela Urnaut
Danijela Urnaut
 
stavba-b

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot