Oddelek za urologijo

Urnik urološke ambulante

Celoten tim poleg dela na oddelku ter v porodnišnici pokriva specialistične pediatrične ambulante: alergološko-pulmološka, gastroenterološka in nefrološka, kardiološka, neonatalna, razvojna, nevropediatrična, pedopsihiatrična, splošna pediatrična, urgentna ambulanta ter ambulanta za klinično psihologijo.

  • prim. mag. Marko Zupančič, dr. med.
  • Ivan Parać, dr. med. spec. urolog
  • Ljubo Koršič, dr. med. spec. urolog
  • dr. Zoran Krtanoski, dr. med. spec. urolog
  • Boris Košuta, dr. med. spec. urolog
  • Marjan Kuzmanoski, dr. med. spec. urolog
  • Andraž Miklavžina, dr. med. zdravnik specializant
  • Andrej Osojnik, dr. med. zdravnik specializant
Predstojnik oddelka
Prim. mag. <span>Marko Zupančič</span>, dr. med Prim. mag. <span>Marko Zupančič</span>, dr. med
Prim. mag. Marko Zupančič, dr. med
 
Glavna medicinska sestra
<span>Majda Topler</span>, mag. zdr. nege <span>Majda Topler</span>, mag. zdr. nege
Majda Topler, mag. zdr. nege
 
Poslovna sekretarka
<span>Cvetka Smrtnik</span> <span>Cvetka Smrtnik</span>
Cvetka Smrtnik
 
stavba-c
Centrala bolnišnice:
 02 88 23 400
Tajništvo oddelka
 02 88 23 461
Ambulanta
 02 88 23 400, interna 740

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec