Oddelek za zdravstveno nego

Oddelek za zdravstveno nego v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je bil ustanovljen 1. oktobra 2017 in se nahaja v 3. nadstropju stare kirurške stavbe. Vedno bolj namreč prihajajo v ospredje potrebe pacientov, ko po zaključeni akutni obravnavi in zastavljenem zdravljenju, bodisi iz zdravstvenih ali socialnih razlogov, še potrebujejo podaljšano bolnišnično obravnavo, ki bi jim ob vrnitvi v domače okolje ali pred namestitvijo v socialno varstveni zavod, omogočilo večjo stopnjo samostojnosti in samooskrbe ter s tem kakovostno pripravo na ustrezno oskrbo po odpustu iz bolnišnice. Namestitev na sam oddelek ter odpust je medicinsko indicirana s strani zdravnika. Oddelek lahko sprejeme 15 pacientov.

Kvaliteta življenja pacientov je po odpustu iz bolnišnice namreč v veliki meri odvisna od njihovih psihofizičnih sposobnosti in zmožnosti, da so pri opravljanju vsakodnevnih osnovnih življenjskih aktivnostih čim bolj samostojni. Kar pa je tudi vodilo zdravstvenega tima na oddelku zdravstvene nege. Pacientom je zagotovljena kakovostna zdravstvena nega in vzgoja ter rehabilitacija (fizioterapija). S tem jim je dana možnost, da pridobljena znanja, ki bodo pomembno vplivala na kakovost njihovega življenja po odpustu iz bolnišnice, preverijo v varnem okolju ob ustrezno usposobljenemu osebju.

V tim oddelka se, poleg negovalno zdravstvenega osebja, vključujejo fizioterapevti, socialna delavka, občasno pa se v delo vključi tudi zdravnik.

Na oddelku potekajo tudi klinične vaje za študente zdravstvene nege in dijake srednje zdravstvene šole.

Zdravniki

Zdravnik je na Oddelku za zdravstveno nego prisoten dvakrat tedensko.

v.d. glavne medicinske sestre
Anja Jehart, dipl.m.s. Anja Jehart, dipl.m.s.
Anja Jehart, dipl.m.s.
 
stavba-a

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot