Aktualno

12. maj - Mednarodni dan medicinskih sester 2021

12. maj - Mednarodni dan medicinskih sester 2021

12. maja praznujejo svoj dan medicinske sestre in zdravstveni tehniki v Sloveniji in po vsem svetu.

Pomemben glas medicinskih sester
COVID-19 je prinesel številne pritiske na medicinske sestre in druge zdravstvene delavce ter razkril razpoke v naših zdravstvenih sistemih, je v uvodu letnega poročila Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN) za leto 2020 zapisala njegova predsednica Annette Kennedy. Pandemija je dokazala nepogrešljivo vrednost zdravstvene nege v celotnem zdravstvenem varstvu – od zdravstvene nege na intenzivnih oddelkih do oskrbe starejših.
Svetovna zdravstvena organizacija je tudi leto 2021 razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic in ocenjuje, da bomo za doseganje splošnega zdravstvenega varstva do leta 2030, v svetu potrebovali dodatno še 9 milijonov medicinskih sester in babic.
Mednarodno leto tokrat teče pod motom "Glas medicinskih sester: vizija za prihodnost zdravstva"

Tega se zavedamo tudi slovenski izvajalci zdravstvene nege. In če želimo, da bodo prebivalci Republike Slovenije še naprej deležni varne in kakovostne zdravstvene obravnave, kakršno si zaslužijo, se mora tega začeti zavedati tudi politika.

V okoliščinah epidemije, ki je zajela svet, so medicinske sestre ostale temelj vsakega zdravstvenega sistema. V času ene izmed največjih kriz človeštva, poklicna skupina – medicinske sestre, s svojim delom izstopa z močjo, ki premika meje, ne le v poklicnem življenju, temveč v celotni družbi. Ponovno smo medicinske sestre ostale trdna opora in upanje ljudem v najhujših stiskah.
Izvajalci zdravstvene nege smo zaradi velikih obremenitev, ki jih povzroča epidemija, izčrpani in izgoreli, na robu zmogljivosti. Že brez epidemije se spoprijemamo z velikim pomanjkanjem kadra in slabimi delovnimi razmerami, v trenutnih razmerah pa je to še bolj izrazito. Poleg fizične utrujenosti in izčrpanosti, se med nami pospešeno pojavlja tudi vedno več stresa. Poleg tega, da smo izpostavljeni možnosti okužbe, smo priča še nenehnemu spreminjanju stvari, dogajajo se prerazporeditve zaradi pomanjkanja kadra, spopadamo se z razmerami, kakršnih pri nas še ni bilo in to traja že več kot leto dni.
Težave v zdravstveni negi se pojavljajo praktično povsod, tako v zdravstvenih, kot socialnovarstvenih zavodih. Epidemiološke razmere v državi so še vedno resne, sicer se umirjajo, pacientov je še vedno veliko, poleg tega pa smo tudi izvajalci zdravstvene in babiške nege samo ljudje, tudi mi zbolevamo, imamo družine, ki zbolevajo in za katere moramo skrbeti.
V slovenskem prostoru se trenutno, poleg epidemije seveda, soočamo s problematiko, na katero opozarjamo že vrsto let in sicer, v Sloveniji primanjkuje medicinskih sester. Skoraj vse, če ne že kar vse, bolnišnice v Sloveniji, imajo že lep čas odprte razpise za delovna mesta medicinskih sester in prijav na te razpise praktično ni več. Največje je pomanjkanje medicinskih sester v intenzivnih terapijah. Medicinske sestre iz bolnišnic »bežijo« na primarni nivo, v tujino ali celo iz poklica, veliko zdravstvenih tehnikov, se po končanem izobraževanju sploh ne zaposli v zdravstvu.
Delo medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov je za mnoge vse prevečkrat samoumevno. Ob velikih obremenitvah, ki jih doživljamo in smo nanje morda še bolj pozorni, v kritičnih zdravstvenih razmerah, veliki kadrovski podhranjenosti v tem poklicu in slabim finančnim položajem, kljub temu vsak dan požrtvovalno skrbimo za naše in vaše zdravje in rešujemo življenja. V nekaterih okoljih se medicinske sestre soočajo celo z agresivnimi verbalnimi in fizičnimi napadi, kar še dodatno povečuje stres in njihovo ogroženost. Pri svojem delu namreč vsi zaposleni v zdravstveni negi, tvegajo lastno varnost in zdravje ter zdravje svojih bližnjih, a svoje delo opravljajo s srcem in veliko moralno odgovornostjo.
Pomanjkanje medicinskih sester zahteva od pristojnih, od odločevalcev v naši državi, resen premislek tudi glede našega celovitega položaja, vključno z višino našega plačila.
Brez medicinskih sester in babic ni zdravstvenega sistema. Da nas bo v prihodnje v sistemu dovolj, je nujno treba sprejeti nove, ustrezne kadrovske standarde in normative, ki temeljijo na potrebah pacientov. Te so danes bistveno večje, kot so bile pred desetletji. Le z zadostnim številom ustrezno usposobljenega kadra bomo lahko poskrbeli za vse, ki bodo potrebovali našo pomoč. Politični odločevalci se morajo zavedati, da vlaganje v poklic medicinske sestre oz. babice ni strošek, temveč gre za naložbo v zdravje in državo. Če želimo, da se bodo mladi še naprej odločali za ta poklica, je treba nujno izboljšati delovne pogoje, zagotoviti zadostno število kadra ter ustrezno plačilo za odgovorno delo.
Kratkoročna rešitev je nagraditev kadra za delo v izrednih razmerah – da ostanejo, zdržijo v teh nemogočih okoliščinah, da ne bomo več priča begu iz poklica in na bolniški dopust. Za obvladovanje dejavnikov stresa je treba izboljšati delovne razmere in kakovost življenja zaposlenih v zdravstveni negi, predvsem s sprejetjem in izvajanjem ukrepov – med drugim tudi kadrovskih standardov in normativov – ki bodo omogočili uvajanje sprememb v zdravstvu da se poklicna skupina medicinskih sester lahko regenerira.
Prav poseben poklon vsem medicinskim sestram na svetu je prispeval v tem trenutku najbolj znani poulični umetnik Banksy z upodobitvijo dečka, ki v koš odvrže lutki Spidermana in Batmana, v zameno za lutko medicinske sestre. V času pandemije so se namreč izkazali novi superjunaki – medicinska sestra, ki simbolizira delavce britanskega zdravstvenega sistema NHS. Medicinska sestra ima nameščeno zaščitno masko, roko pa iztegnjeno kot Superman na misiji.
V Strokovnem društvu medicinskih sester in babic Koroške, smo letošnji 12.maj obeležili z druženjem članov in članic na Strokovnem popoldnevu za naslovom - Epidemija SARS CoV-2 Covid 19 na Koroškem, kjer je preko 20 predavateljev predstavilo svoje delo v času epidemije v 10 ustanovah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost – Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi in Dravograd, ZRCK Koroške, Srednja zdravstvena šole SŠC SG, Dom starejših občanov Prevalje, Koroški dom starostnikov Črneče, CUDV Črna na Koroškem ter večina temeljnih oddelkov Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.


»Zahvala gre Vam, vsem spoštovanim kolegicam in kolegom, za vso odgovornost in izkazano profesionalno dolžnost, ki jo izkazujete do pacientov, za vse nove delovne naloge in obveznosti na povsem drugih deloviščih, ki jih do zdaj niste poznali. Zahvala za vse vaše neskončno dolge delovne izmene, v popolni zaščitni opremi, ki kljub vsemu prispevajo k najboljšim izidom zdravstvene obravnave.
Čestitke vsem izvajalkam in izvajalcem zdravstvene in babiške nege ter hvala za vaše nesebično in požrtvovalno delo, za nenehen trud in skrb za sočloveka, ko ta najbolj potrebuje vašo pomoč. Hvala vam tudi za vaše predajanje razvoju stroke zdravstvene in babiške nege, ko dokazujete, da ste se kljub vsemu, pripravljene še dodatno izobraževati, se strokovno razvijati in napredovati, vse v dobrobit pacientov. Čestitamo da, kljub pogosto zahtevnim in napornim pogojem dela še vedno strokovno in zavzeto, z optimizmom ter s predanostjo izvajate svoje poslanstvo, to je skrb za sočloveka.«

Janja Pungartnik, dipl.m.s., mag.zdr.nege
Predsednica Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške

V Slovenj Gradcu, 12.5.2021

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

123movies