Aktualno

14. redna seja Sveta zavoda- Izjava za javnost

14. redna seja Sveta zavoda- Izjava za javnost

Včeraj, 20. 4. 2023, je v SB Slovenj Gradec potekla 14. redna seja sveta zavoda. Seja je bila nekaj minut po začetku prekinjena, saj je predsednik sveta zavoda Primož Stošicki predlagal razširitev dnevnega reda z dvema točkama: razjasnitev dela po podjemnih pogodbah in pričetek postopka za razrešitev direktorja SB Slovenj Gradec Janeza Lavreta. S takšnim predlogom razširitve dnevnega reda se nekateri preostali člani niso strinjali, saj so navedli, da o tako pomembni temi, kot je razrešitev direktorja sploh niso bili seznanjeni. Podpredsednik sveta, doc. dr. Miran Jeromel, ki se je na sejo vključil preko audio povezave je dejal, da poslovnik takšne širitve dnevnega reda kot je predlagal predsednik Stošicki ne dovoljuje. Opozoril je, da bi se takšna širitev morala napovedati dan prej, s pisno obrazložitvijo. Dokončen razlog za prekinitev seje pa je bilo pisno opozorilo pravne službe Slovenj Gradec, kjer je bilo navedeno, da je zaznan utemeljen sum, do so pri opravljanju del in nalog posamezni člani sveta prekoračili pooblastila.

V izjavi za medije je predsednik sveta zavoda Primož Stošicki povedal, da bo seja sklicana v kratkem in na način, ki bo sprejemljiv za vse člane sveta. Kaj točno je razlog za razrešitev direktorja Janeza Lavreta, je predsednik komentiral, da, ko bo predlog na dnevnem redu, se bo o tem pogovarjalo in podalo več podrobnosti.

Direktor Janez Lavre je v svoji izjavi povedal, da ima Ministrstvo za zdravje (MZ) kot ustanovitelj diskrecijsko pravico, torej, da lahko vedno predlaga postopek razrešitve direktorja zavoda saj ima večino članov. Omenil je, da je bilo tekoče poslovanje v mesecu marcu zaradi višje realizacije pozitivno in takšno pričakuje tudi v naslednjih mesecih. Na vprašanje o delu po podjemnih pogodbah je direktor Lavre pojasnil, da se je v preteklem letu s strani MZ  prejelo vsaj 6 dopisov, z navodilom, da se pripravi akcijski načrt za skrajševanje čakalnih dob. Ti programi so se organizirali, kjer je to dopuščala organizacija oz. optimizacija dela, kjer so nedopustno dolge čakalne dobe in kjer je na so na razpolago zdravniki, ki so pripravljeni delati izven rednega delovnega časa. Eno izmed teh področij je slikovna diagnostika, kjer so težave z velikim prilivom napotitev na CT in MR. Ob tem je direktor Lavre poudaril, da se je v preteklem letu opravilo kar 10.200 preiskav na 1 aparatu. Zagotovil je, da se je delo opravljalo izven rednega delovnega časa. Dodal je še, da ko se enostransko razpravlja o tem koliko preiskav kdo odčita in v kašnem času, se ne sprašuje in ne pove katere preiskave v rednem delu kateri specialist dela. Konkretno je o doc. dr. Miranu Jeromlu povedal, da v rednem delovnem času dela invazivne posege na ožilju in to je njegova prioriteta. Izven delovnega časa pa, kolikor mu čas dopušča, odčitava nevroradiološke preiskave za slovenjgraško in celjsko bolnišnico. »Če je število preiskav takšno, je razumljivo, da je te preiskave moral nekdo opraviti. Zelo sem vesel, da so zdravniki pripravljeni delati več. Koliko več, pa je stvar stroke,« je dodal direktor.

Komentiral je tudi delo z gama kamero, kjer je povedal, da s strani MZ še vedno ni soglasja, da se lahko te preiskave fakturira ZZZS. »V letošnjem letu planiramo opraviti okoli 3000 preiskav. Prvi obrok v vrednosti 60.000 evrov zapade v plačilo junija in pričakujem, da bo do takrat financiranje urejeno. Drugače si bomo pomagali z izkupičkom dobrodelne akcije Katra pelje drugi krog.« Ob tej priliki se je direktor ponovno zahvalil družini Fratar.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec