Aktualno

5. maj- Svetovni dan higiene rok

5. maj- Svetovni dan higiene rok

Danes je svetovni dan higiene rok. V zdravstvu je še zlasti pomembno razkuževanje rok, ob ključnih 5 korakih:

-pred delom s pacientom,

-po delu s pacientom,

-pred aseptičnimi posegi,

-po dotiku bolnikove neposredne okolice,

-po dotiku kužnih izločkov bolnika.

 

Dosledna higiena rok ob teh korakih ima izjemen pomen pri preprečevanju  bolnišničnih okužb.

Pomembno je, da osvojijo to vsakodnevno rutino vsi, še zlasti tudi tisti, ki se z delom v zdravstvu  šele spoznavajo.

Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot