Aktualno

Evropski dan laboratorijev - 5.11.2023

Evropski dan laboratorijev - 5.11.2023

5. novembra praznujemo »Evropski dan laboratorijev« in s katerim obeležuje tudi Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM) »Dan klinične kemije in laboratorijske medicine«.

Z namenom ozaveščanja o pomenu laboratorijske medicine bomo v tednu pred 5. novembrom pred vhodom na naš Oddelek za laboratorijsko diagnostiko uredili plakate o dogodku in organizirali informacijsko točko, kjer bodo lahko pacienti in obiskovalci prejeli zloženke, ki jih je pripravilo ob tej priložnosti SZKKLM in naša priporočila za odvzem venozne krvi, urina in blata.

Poslanstvo nas zaposlenih v laboratorijski medicini je odgovornost za zanesljivost, pravilnost, pravočasnost laboratorijskih rezultatov ter njihova ustrezna interpretacija. S preiskovanjem bioloških vzorcev (kri, urin, blato, punktati telesnih votlin, kostni mozeg, semenski izliv, likvor, želodčni sok) pridobivamo rezultate, ki so v pomoč pri: postavljanju ali potrditvi diagnoze, izbiri in spremljanju zdravljenja, prognozi bolezni in preprečevanju bolezni. Laboratorijski rezultati prispevajo okvirno 70 % delež pri odločitvah o diagnozi in zdravljenju bolezni.

Pri svojem delu uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo, ki zahteva visoko usposobljenost zaposlenih. Z avtomatizacijo je delo v laboratoriju poenostavljeno, manj je človeških napak. Ampak vse naprave so še vedno pripomočki za delo, zaposleni smo še vedno tisti, ki imamo nadzor, izkušnje in strokovno znanje, da znamo ovrednotiti in interpretirati končne rezultate vseh analiz. Analizne metode, ki jih uporabljamo, morajo biti standardizirane, preizkušene in priznane. Na našem oddelku izvajamo okrog 220 laboratorijskih preiskav in opravimo 750.000 preiskav na leto.

Kakovostne storitve medicinskega laboratorija (pravi rezultat za pravega preiskovanca ob pravem času) zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema kakovosti, ki omogoča spremljanje in obvladovanje vseh faz procesa.

mag.Tanja Lađić, spec. med. biokem.
Predstojnica oddelka za laboratorijsko diagnostiko SB Slovenj Gradec 

 

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot