Aktualno

Evropski dan osveščanja o možganski kapi – 10. maj 2022

Evropski dan osveščanja o možganski kapi – 10. maj 2022

Za preprečevanje možganske kapi in njenih posledic so zelo pomembni po eni strani preventiva (zdrav način življenja) po drugi pa prepoznavanje znakov možganske kapi ter hitro in pravilno ukrepanje, s čimer lahko  zmanjšamo posledično invalidnost in umrljivost.

Najbolj preprosto in zanesljivo prepoznamo znake kapi s pomočjo besede GROM:

G – govor (prizadet govor)

R – roka (delna ali popolna ohromelost ene roke)

– obraz (povešen ustni kot – asimetrija obraza)

M – minuta (takoj pokliči 112)

Specialistka za kardiologijo in vaskularno medicino prim. Cirila Slemenik Pušnik od leta 2006 deluje v ambulanti za srčno popuščanje v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. V svoji izjavi za javnost je povedala: »Pomagamo si lahko s telemedicino ...Srčni bolniki seveda potrebujejo redna zdravila in spremljanje. Med hospitalizacijo je izvedena osnovna edukacija o srčnem popuščanju, po odpustu na prvi kontroli pa je edukacija s svojci ali skrbniki. Na kontroli takrat uvedemo terapijo in jo za bolnika ustrezno prilagodimo glede na prejete laboratorijske parametre, predvsem kalija in ledvične funkcije. Najtežji bolniki s srčnim popuščanjem, ki potrebujejo še poseben nadzor vitalnih parametrov so vključeni v telemedicinsko spremljanje. Posodobili smo sistem omenjenega spremljanja. Vsak bolnik prejme tablico, merilec tlaka, O2 saturacije, tehtnice. Samodejno se izmerjeni parametre preko Bluetooth sistema prenašajo na portal v bolnišnici. V primeru odstopanj vitalnih parametrov prilagodijo terapijo ali bolnika sprejmejo v bolnišnico.«

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec