Aktualno

Koronavirus - kako ravnati v primeru suma na okužbo?

Koronavirus - kako ravnati v primeru suma na okužbo?

Vse paciente, ki kažejo znake akutne okužbe dihal (telesna temperatura nad 38˚C, kašelj, otežkočeno dihanje) in so se vrnili iz območij s širjenjem virusa SARS-CoV-2, prosimo, da se držijo navodil NIJZ:

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori#kaj-svetujemo-potnikom-po-vrnitvi-z-obmocja-z-lokalnim-sirjenjem-novega-koronavirusa-sars-cov-2-ali-sirjenjem-tega-virusa-v-skupnosti%3F

Za posvet najprej pokličite v vaš ZDRAVSTVENI DOM, od koder vas bodo – če bo potrebno – za odvzem brisa usmerili v enotno vstopno točko v ZD Slovenj Gradec. Upoštevajte navodila zdravstvenega osebja!

Hvala, ker sodelujete pri preprečevanju širjenja okužb.