Aktualno

Minister za zdravje obiskal Splošno bolnišnico Slovenj Gradec

Minister za zdravje obiskal Splošno bolnišnico Slovenj Gradec

Na delovnem obisku se je minister za zdravje Aleš Šabeder z vodstvom pogovarjal o poslovanju bolnišnice in novogradnji kirurškega bloka. Vodstvo ga je seznanilo s problematiko dotrajanosti in neustreznosti »stare kirurgije« ter nesprejemljivosti umika investicije iz nacionalnega razvojnega programa.

Direktor Janez Lavre, dr. med.: »Ministru za zdravje smo predstavili oceno polletnega poslovanja, kjer se vidi, da bi bilo le-to uravnoteženo, če bi nam ZZZS OE Ravne dovolil notranja prestrukturiranja znotraj lastnih sredstev, saj so rezultati sanacijskega programa uspešni. Tako pa je ob polletju ocena poslovanja 418.000 eur minusa, kar pa je za 300.000 eur manj kot po prvih treh mesecih. Predstavili smo mu tudi nujno potrebo po širitvi programa dispanzerja za žene na področju ginekologije za 1,0 nosilca zaradi potreb zavarovank na tem področju in dovolj specialistov ginekologov za izvajanje tega programa.«

Minister za zdravje si je v nadaljevanju obiska ogledal moderno opremljen Oddelek za urologijo v novem delu bolnišnice, Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo, Oddelek za interno medicino ter Oddelek za laboratorijsko diagnostiko. Predstojniki so ministru povedali, da se soočajo s pomanjkanjem kadra in neustreznimi prostorskimi razmerami v starem kirurškem bloku.

Helena Slemenik