Aktualno

NAMERO za prodajo solastniškega deleža (2370/100000) na nepremičnini, ID oznaka dela stavbe 850-401-27, po metodi NEPOSREDNE POGODBE

Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec