Aktualno

OB SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI PACIENTOV 2021

OB SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI PACIENTOV 2021

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je na svoji 72. skupščini maja 2019 s resolucijo WHA72.6 o „Globalnem delovanju na področju varnosti pacientov“ razglasila 17. september za Svetovni dan varnosti pacientov.

Dan temelji na osnovnem principu medicine – ne škoditi.

Splošni cilji Svetovnega dneva varnosti pacientov so izboljšati globalno razumevanje varnosti pacientov, povečati sodelovanje javnosti pri varni zdravstveni oskrbi in spodbujati  ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje škodljivih dogodkov, ki se jih da preprečiti.

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec smo  že prvo leto organizirali aktivnosti, usmerjene v ozaveščanje o pomenu varnosti pacientov. V letu 2020 je bilo delo  na vseh področjih družbe po svetu usmerjeno v obvladovanje epidemije COVID-19, zato je SZO izpostavila varnost zdravstvenih delavcev kot  prednostno nalogo za doseganje čim varnejše zdravstvene oskrbe pacientov; tudi naše aktivnosti ob 17. septembru smo temu prilagodili.

In epidemije še ni konec, temveč je v ponovnem zagonu.

V letu 2021 se po vsem svetu in tudi v naši bolnišnici ob Svetovnem dnevu pacientov posvečamo zelo ranljivi skupini pacientov, nosečnicam oz. materam ter njihovim novorojenčkom.

Ponosni smo lahko, da pomagamo pisati dobro zgodbo v Sloveniji, saj so skrb za nosečnice, novorojenčke, obporodna in poporodna dejavnost med najboljšimi v Evropi. Vendar smo lahko še boljši, saj je vsaka škoda, ki se zgodi, in bi jo lahko preprečili, nesprejemljiva in  zavezuje nas in vse odločevalce k dejanjem za zmanjševanje oz. preprečevanje škode.

Predvsem med nerazvitimi in manj razvitimi državami sta varnost žensk v času nosečnosti in ob porodu ter varnost novorojenčkov izredno zaskrbljujoča in sta se s pandemijo COVID-19 še poslabšala. SZO zato poziva vse odločevalce, da pospešijo izvajanje dejanj za zagotavljanje varne nosečnosti in poroda, jih izboljšajo in vzdržujejo.

Ob letošnji osrednji temi spregovorimo tudi o pomenu kakovostne in varne zdravstvene oskrbe vseh drugih skupin pacientov in tudi o varnosti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, saj se ob dolgotrajni epidemiji pojavljajo številna varnostna tveganja in hitre spremembe, ki jih moramo obvladovati skupaj: zaposleni v zdravstvu, pacienti in svojci in seveda država ter državne institucije in plačniki (ne nujno v tem vrstnem redu).

V dnevih okoli Svetovnega dneva varnosti pacientov in na 17. september bo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec potekalo več dejavnosti:

  • Ozaveščanje pacientov in zaposlenih  o pomenu varne oskrbe mater in novorojenčkov, na kar  bodo opozarjali plakati in drugo gradivo, nameščeni v avli bolnišnice in na oddelkih ter na spletni strani  bolnišnice;
  • Predstavitev zdravstvene oskrbe nosečnic oz. mater in novorojenčkov v naši bolnišnici v kratkem filmu – Multi media in v pisnem prispevku na spletni strani bolnišnice;
  • Spletno anketiranje pacientov – nosečnic, porodnic, otročnic; povezava do ankete je dostopna preko spletne strani bolnišnice in QR kode, ki sta navedeni na letaku s podatki o Svetovnem dnevu varnosti pacientov, anketa bo dostopna od ponedeljka, 13.9. do nedelje, 19. 9 2021;
  • Spletno anketiranje za zaposlene; v spletni anketi, povezavo do katere boste zaposleni prejeli preko elektronske pošte, izrazite mnenje o  varnosti pacientov  v naši bolnišnici v čim večjem številu; dostopna bo od ponedeljka, 13.9.  do nedelje, 19.9.2021;
  • V okviru priprav na akreditacijsko presojo mednarodno priznanega standarda kakovosti za bolnišnice, bo potekala preko videokonference predstavitev standardov za zaposlene po 3. sklopih:

- 14.9. 2021 klinični del standardov,

- 21.9. 2021 vodstveni del standardov,

- 27.9.2021 standardi, ki se nanašajo na podporne službe;

  • Delavnica o opozorilnih nevarnih dogodkih za vodstva oddelkov in enot v organizaciji Službe za kakovost in varnost, predvidoma 28.9.2021;
  • Obveščanje medijev in s tem lokalne in širše javnosti o dejavnosti v bolnišnici ob Svetovnem dnevu varnosti pacientov;
  • 17. septembra osvetlitev Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in Koroške galerije likovnih umetnosti V Slovenj Gradcu z oranžno svetlobo kot razpoznavnim znakom kampanje.


Samo skupaj smo lahko dovolj močni, da uresničimo v tem trenutku še nedosegljivo.

Spregovorimo o nevarnostih in tveganjih in vztrajajmo na poti izboljšav ter jih tudi zahtevajmo, za paciente, svojce, zase.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec