Aktualno

PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB

PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor Janez Lavre, dr. med., skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju državne in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018, v nadaljevanju: Uredba) objavlja: PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Predmet prodaje so premičnine:

ZAPOREDNA ŠTEVILKA

PREMIČNINA

1.

Parni kotel Ivar 0,9MW z gorilnikom Baltur

2.

Stroj za čiščenje tal, Taski Swingo 2500

3.

Pomivalni stroj Winterhalter

 

Dokumenti za prenos

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec