Aktualno

PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB

PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa v.d. direktorja mag. Ksandi Javornik, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju državne in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018, v nadaljevanju: Uredba) objavlja: PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Predmet prodaje so premičnine:

ZAPOREDNA ŠTEVILKA

PREMIČNINA OPREMA

1.

Linijski analizator Cobas 6000 z moduli c501, e601

2.

Linijski analizator Cobas 6000 z modulom e601

3.

Aparat za pripravo vode Medica Pro R60

4.

Rotacijski tromboel Rotem Delta

5.

EKG aparat Schiller Cardiovit AT-102C

6.

EKG aparat Mortara ELI 150

7.

EGK aparat Mortara ELI 150

8.

Računalniki, monitorji in ostala računalniška opreme (Seznam računalniške opreme v točki 2.8.)

Dokumenti za prenos

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot