Aktualno

Seja Sveta zavoda

Seja Sveta zavoda

Sporočilo za javnost

včeraj, 29. novembra 2022, je v SB Slovenj Gradec potekala 9. redna seja Sveta Zavoda. Člani sveta so se najdlje zadržali pri 3. točki dnevnega reda - Dopolnjenem programu odprave izgube za leto 2022 v SB Slovenj Gradec, kjer jim je vodstvo predstavilo, da smo v obdobju 1-10 2022 beležili presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.677.977 mio EUR.

Članom so bili predstavljeni ukrepi, ki so usmerjeni v obvladovanje stroškov in zagotavljanje boljše izkoriščenosti opreme in doseganje načrtovanega delovnega programa. Tako se ocenjuje, da bo bolnišnica ob koncu leta zaradi izvedenih ukrepov iz programa odprave izgube za leto 2022 v SB Slovenj Gradec poslovala s presežkom odhodkov v višini 2,5 mio EUR.

Dokumenti za prenos

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec