Aktualno

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec v primeru COVID-19 obvešča

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec v primeru COVID-19 obvešča

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec v primeru COVID-19 obvešča:
• Prepoved uporabe samopostrežne restavracije za zunanje obiskovalce bolnišnice.
• Zaprtje VSEH ostalih nemedicinskih dejavnosti, ki obratujejo v prostorih bolnišnice (kapelica, pedikura).
• Bife: zunanji vhod v bife je zaklenjen. Dostop do bifeja imajo zaposleni in tisti, ki jim je skozi glavni vhod
dostop omogočen.
• Prepoved obiskov na vseh oddelkih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, razen na Oddelku za pediatrijo,
kjer je ob otroku prisoten zdrav starš oz. skrbnik.
• Osebno naročanje na zdravstveno storitev je trenutno prepovedano (prosimo, da se pacienti naročijo
preko elektronske pošte, po telefonu ali po navadni pošti: https://www.sb-sg.si/Pacienti/Narocanje-nazdravstveno-
storitev).
• Telefonsko preverjanje zdravstvenega stanja pacientov, ki so naročeni na zdravstveno storitev v
naslednjih dneh.
• Do preklica se odpove Šola za starše.
• Do preklica je prisotnost očeta oz. spremljevalca ob porodu prepovedana.
• Do preklica so odpovedani preventivni programi DORA, ZORA, SVIT.
• Do preklica odpadejo vsa predavanja za paciente v diabetični ambulanti.
• Za obiskovalce se vzpostavi kontrolna točka v glavni avli.
• Ambulantni obiski – vstopna točka pri glavnem vhodu bolnišnice
o bolnik, ki je prišel na ambulantni pregled in kaže znake akutne okužbe dihal, ga napotimo na
vstopno točko COVID-19 v ZD SG.
o če je obravnava pacienta nujna, je vstopna točka UC SBSG; uporaba kontejnerja.
• Obvestilom kako ravnati v primeru Covid – 19 sledite na spletnih straneh: NIJZ https://www.nijz.si/ in
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec https://www.sb-sg.si/
Prosimo vas za dosledno spoštovanje sprejetih ukrepov.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Dokumenti za prenos

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec