Aktualno

Tovarna zdravil Krka, d. d., iz Novega mesta Oddelku za pediatrijo slovenjgraške bolnišnice donirala transportni inkubator za novorojenčke

Tovarna zdravil Krka, d. d., iz Novega mesta Oddelku za pediatrijo slovenjgraške bolnišnice donirala transportni inkubator za novorojenčke

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je Otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec podarila transportni inkubator za novorojenčke. Krka, katere temeljno poslanstvo je že 70 let omogočati ljudem zdravo in kakovostno življenje, se je ob svojem  jubileju odločila pomagati številnim slovenskim zdravstvenim ustanovam. Donacije je namenila obema kliničnima centroma in še desetim slovenskim bolnišnicam. Z donacijo Oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec bo  pomagala najmlajšim– našim najmanjšim borcem.

V Krki se zavedajo, da je zdravje človekovo največje bogastvo, zato je eden njihovih  temeljnih ciljev bolnikom zagotavljati zdravila za pogoste bolezni današnjega časa. Nenehno prepoznavajo tudi druge potrebe bolnikov in izzive pri njihovem zdravljenju. Glavni namen Krkinih donacij zdravstvenim ustanovam je prispevati k še višji kakovosti zdravstvenih storitev ter omogočiti čim boljšo diagnostiko in zdravljenje bolnikov.

Transportni inkubator IncuArch je zasnovan za transportiranje novorojenčkov v bolnišnicah (za interni transport). Zagotavlja hiter transport in visoko raven oskrbe novorojenčkov v nujnih primerih. Odlikuje ga nizka teža, mobilnost, kompaktnost, majhne  dimenzije, učinkovito gretje in filtracija zraka s pomočjo elektrostatičnega filtra.

Posebna baterija omogoča samostojno delovanje inkubatorja do tri ure. V času transportiranja novorojenčka lahko kontinuirano spremljamo njegove vitalne znake: raven kisika v krvi (SpO2), pulz, temperaturo kože in zraka ter koncentracijo kisika v zraku. Dovajanje kisika lahko zagotavljamo s pomočjo kisikovih jeklenk preko prenosnih katetrov, maske ali kisikovega šotora.

Vibracije med transportom zmanjšujejo gumirani distančniki, kar zmanjša stres za novorojenčka. S pomočjo blažilnikov je zagotovljeno tiho odpiranje stranskih vratc in lin, ki imajo dvojno steno in zračno zaveso. Gladke in zaobljene površine omogočajo enostavno rokovanje, čiščenje in vzdrževanje inkubatorja.

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec smo zelo ponosni na novo pridobitev na otroškem oddelku.

 

Doc. dr. Natalija Krajnc, dr. med., strokovna direktorica:» Krka kot tovarna zdravil, s svojim družbeno odgovornim delom, kamor sodi tudi donacija transportnega inkubatorja, kaže veliko skrb, ne le na področju zdravljenja z zdravili, pač pa širi pozornost na bolnikovo celovito oskrbo in kar najboljše počutje. Kadar gre za najmlajše in najbolj ranljive skupine bolnikov kot so tisti prav na začetku svoje življenjske poti, pa je to neposredno okolje še posebej pomembno. Zato se v imenu vodstva bolnišnice zahvaljujem Krki za njihovo naklonjenost in pomoč v doseganju skupnega cilja vseh nas – omogočiti varno in kakovostno oskrbo majhnih bolnikov. Iskreno se zahvaljujem za donacijo »nadomestnega gnezda«.

Anita Kušej Jošt, dr. med., predstojnica Oddelka za pediatrijo, se je ob tem dogodku zahvalila donatorjem in povedala, da so na oddelku že več let želeli pridobiti sodobnejši transportni inkubator, saj bi z izboljšanjem  transportov dojenčkov in novorojenčkov med enotami še izboljšali celostno oskrbo teh bolnikov.  Nov inkubator nudi dojenčkom in novorojenčkom primerno temperaturno stabilno okolje z možnostjo nadzora vitalnih funkcij, ima možnost dovajanja kisika. Otrok je v inkubatorju zaščiten pred zunanjimi vplivi, upravljanje z inkubatorjem pa je enostavno, prevoz je za otroka kot osebje bolj optimalen. Verjamemo, da bomo podarjen inkubator znali uporabiti v prave namene in za dobro naših najmlajših s ciljem uspešnega zdravljenja.

Andreja Valcl, dr. med., vodja Enote za neonatologijo: je ob prevzemu transportnega inkubatorja  povedala, da je v porodnišnici v Slovenj Gradcu vsako leto rojenih približno 1000 novorojenčkov. Novorojenčki, ki so kritično bolni (teh je 1-2%), nedonošeni, novorojenčki z nizko porodno težo ali novorojenčki, ki imajo težave pri prehodu na izvenmaternično življenje, potrebujejo premestitev iz porodne sobe na opazovanje in zdravljenje v Enoto za neonatologijo. Nekateri nato potrebujejo premestitev v terciarno ustanovo. »V naši enoti prejmejo oskrbo usposobljenega medicinskega osebja in podporo sodobnih aparatur. Ena ključnih vitalnih funkcij pri novorojenčku na katero smo posebej pozorni je vzdrževanje normalne telesne temperature. Vsaka stopinja pod 36,5 st.C za novorojenčka namreč pomeni 30% večjo smrtnost in umrljivost. Transportni inkubator bo imel velik pomen pri zagotavljanju normalne temperature bolnih novorojenčkov med transportom iz porodne sobe, pomemben bo pa tudi pri transportu novorojenčkov na diagnostične preglede na dislocirane oddelke v bolnišnici. V Sloveniji se lahko pohvalimo z eno najnižjih stopenj umrljivosti novorojenčkov na svetu. Visoka strokovna usposobljenost našega zdravstvenega kadra, ki skrbi za najranljivejše, je zagotovo ključni dejavnik. Poleg tega so pomembne tudi napredne medicinske naprave, kot je transportni inkubator, ki nam ga je doniralo podjetje Krka, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.«

…. zato se na tem mestu Krki, d. d., tovarni zdravil iz Novega mesta, najlepše zahvaljujemo za donacijo.

Na ta način v Krki dokazujejo, da svojega poslanstva živeti zdravo življenje, ne uresničujejo zgolj s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi izdelki, namenjenimi za zdravljenje različnih bolezni, ampak veliko širše: skrbijo tudi za kakovostno in boljše življenje vseh ljudi v družbenem okolju, v katerem delujejo.

Del njihovih družbeno odgovornih prizadevanj so tudi donacije zdravstvenim ustanovam za nakup najsodobnejših  medicinskih naprav. Projekt ob Krkinem 70. jubileju je posvečen donacijam otroškim oddelkom v bolnišnicah iz vseh slovenskih regij, med drugimi tudi Splošni bolnišnici Slovenj Gradec ter Pediatričnima klinikama  UKC Ljubljana in Maribor. Z njimi želijo prispevati k čim boljšemu in čim hitrejšemu okrevanju slovenskih otrok in odraslih in jim tako omogočiti zdravo prihodnost.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot