Aktualno

V SB Slovenj Gradec uspešno izvedli prve tri koronarografije

V SB Slovenj Gradec uspešno izvedli prve tri koronarografije

V SB Slovenj Gradec smo v sodelovanju s prof. dr. Matjažem Buncem, vrhunskim strokovnjakom na področju interventne kardiologije v Sloveniji in širše, uspešno izvedli prve 3 koronarografije. To predstavlja pomemben premik v kardiologiji na Oddelku za interno medicino in možnost boljšega izida zdravljenja za naše paciente. Z odličnim RTG aparatom – angiografom, strokovnjaki za interventno kardiologijo in usposobljenim osebjem v naši bolnišnici,  bomo lahko zagotovili dobro obravnavo naših  pacientov tudi na področju zdravljenja srca in njegovih žil.

»Koronarografije so potekale ob ustrezni pripravi, po protokolu brez zapletov. Razkrile so patologijo, ki nas je kar presenetila in bomo 2 bolnikoma pomagali do hitre razrešitve že ogrožajočih zapor na koronarkah,« je povedala prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med., ki je zaslužna, da so se začele priprave za redno obravnavo koronarnih bolnikov v naši bolnišnici, ki bodo rabili intervencijske posege na srčnem ožilju . Prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med., se je ob tej priložnosti zahvalila prof. dr. Buncu, vodstvu bolnišnice, ekipi na radiološkem oddelku in predvsem njenim sodelavcem na internem oddelku, ki so kljub okrnjeni zasedbi in prezasedenosti oddelka združili moči in v skupnem sodelovanju izpeljali strokovni dogodek. Izredno ponosna na ta dosežek sta tudi upokojena prim. Drago Plešivčnik, dr. med., bivši dolgoletni direktor naše bolnišnice in mag. Franc Verovnik, dr. med., nekdanji predstojnik Oddelka za interno medicino.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

123movies