Svet zavoda

Člani sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

  1. Primož Stošicki, predsednik 
  2. dr. Mirko Prosen 
  3. mag. Marjan Podgoršek
  4. Gorazd Korošec

PREDSTAVNIKI UPORABNIKOV

  1. Darja Vrčkovnik.

PREDSTAVNIK ZAVAROVANIH OSEB (ZZZS) 

  1. Katja Pokeržnik

PREDSTAVNIK ZAPOSLENIH 

  1. Matej Repas, podpredsenik

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec