Svet zavoda

Člani sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

  1. Primož Stošicki, univ. dipl. ekon., predsednik 
  2. mag. Peter Bohinec
  3. Damjan Vrabl, univ. dipl. ekon.
  4. mag. Marjan Podgoršek
  5. Gorazd Korošec, univ. dipl. ekon. 

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH 

  1. doc  dr. Miran Jeromel, dr. med., podpredsednik
  2. Aljoša Kraševec, dipl. m. s. 

PREDSTAVNIK MO SLOVENJ GRADEC 

  1. Niko Rudolf Kolar

PREDSTAVNIK ZAVAROVANIH OSEB (ZZZS) 

  1. Dušanka Močnik, dipl. ekon. 

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec