Aktualna naročila

Naročila

Brezcementne kolčne endoproteze

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV08/2019

Številka objave na Portalu JN: JN001671/2019-W01, 21.03.2019
Predmet JN: Brezcementne kolčne endoproteze