Aktualna naročila

Naročila

Dezinsekcija, deratizacija in monitoring odpadnih vod

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV6-2019
Številka objave na Portalu JN: JN001320/2019-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7629

Predmet JN: Dezinsekcija, deratizacija in monitoring odpadnih vod

Dokumenti za prenos